Grad Krk

Darijo Vasilić predstavio nove dopune proračuna, evo što se sve mijenja

Mladen Trinajstić

Darijo Vasilić / Foto Mladen Trinajstić

Darijo Vasilić / Foto Mladen Trinajstić

Predstavljenim izmjenama predloženo je nešto više od 89,8 milijuna kuna prihoda i primitaka, 5,5 milijuna kuna prenesenog viška iz prethodne godine te 95,4 milijuna kuna rashoda i izdatakaNa kolegiju krčkog gradonačelnika Darijo Vasilić predstavio je prijedlog odluke o drugoj ovogodišnjoj izmjeni i dopuni proračuna Grada Krka za 2021. godinu, s kojim će uskoro izaći pred vijećnike Gradskog vijeća.


Predstavljenim izmjenama predloženo je nešto više od 89,8 milijuna kuna prihoda i primitaka, 5,5 milijuna kuna prenesenog viška iz prethodne godine te 95,4 milijuna kuna rashoda i izdataka.


U odnosu na još uvijek aktualni proračun kojemu su planirani prihodi i primici bili predviđeni na 96,7 milijuna kuna, a rashodi na 102,2 milijuna, novom izmjenom i dopunom predloženo je 7-postotno smanjenje prihodovnih stavki (u iznosu 6,81 milijun kuna) te jednakovrijedno smanjenje rashodovne strane najvažnijeg gradskog financijskog dokumenta.
Kako je Vasilić u toj prigodi predstavio, izmjene i dopune donose se zbog prijenosa u narednu godinu dijela planiranih pomoći iz državnog proračuna, odnosno fondova Europske unije, kao i rashoda za projekte koji nisu realizirani u ovoj proračunskoj godini.


Razloge za svoj projedlog Vasilić je pronašao i u uvođenju u proračun nekih novih aktivnosti i projekata, u korekcijima pojedinih postojećih proračunskih pozicija, ali i preraspodjeli sredstava od prihoda koji su ostvareni u višim iznosima od prvotno planiranih.


Povrat zajma


Razlozima za drugi rebalans ovogodišnjeg proračuna prvi čovjek Grada označio je i potrebu usklađenja s programima kojima se raspodjeljuju namjenski prihodi, zabilježeno smanjenje prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, kao i rashoda za otkup građevinskog zemljišta te otplatu beskamatnog zajma Ministarstva financija iz 2020. godine, a za kojim, s obzirom na likvidnost proračuna, nema potrebe.


Slijedom tih i takvih “proračunskih okolnosti”, u istoj je prilici i formalno usvojen prijedlog odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu, a kojom se među ostalim planira i povrat beskamatnog dugoročnog zajma državnom proračunu, i to u vrijednosti pola milijuna kuna.


Budući da se s osnova naplate turističke pristojbe u ovoj, pokazalo se na koncu boljoj i plodonosnijoj, turističkoj sezoni u gradsku kasu slilo čak 280 tisuća kuna više od prvotnoplaniranih prihoda te vrste, gradonačelnik je predvidio i da se drugim izmjenama Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe osigurani ukupni budžet te stavke, u vrijednosti 1,3 milijuna kuna, raspodijeli na način da se za sufinanciranje Krčkog sajma izdvoji 65 tisuća kuna, za sufinanciranje rada Turističke zajednice otoka Krka 150, a za sufinanciranje rada Turističke zajednice Grada Krka stotinu tisuća kuna.


Iz istog se izvora za sve ovogodišnje proslave i Gradska pokroviteljstva manifestacija osigurava 34 tisuće kuna, za proslave u mjesnim odborima 36 tisuća, a za održavanje opreme videonadzora 60 tisuća kuna.


“Turističke” kune


Sredstvima namaknutim naplatom boravišne pristojbe, u njihovu dijelu koji se slijeva u proračun Grada Krka, pokrit će se i 75 tisuća kuna utrošenih za opremu gradskog WiFi sustava, a za troškove bežičnog Interneta 80 tisuća kuna.


Iz istog se izvora izdvaja i 15 tisuća kuna za sufinanciranje regate Krčka jedra, isto koliko je usmjereno i sufinanciranju festivala Tramonto. Za rad Turističke ambulante i hitne medicinske službe iz istog je izvora izdvojeno 190 tisuća kuna, a za sufinanciranje rada TZ-a Kvarnera 25,2 tisuće kuna.


Za sufinanciranje mjesnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci namjenjuje se 97,5 tisuća “turističkih” kuna, za novu opremu video nadzora 50, a za održavanje plaža nešto više od 305 tisuća kuna uprihođenih od ovogodišnjih posjetitelja tog otočnog turističkog grada.