Prometni problemi

Zbog proširenja tunela Učka neke kuće na području Matulja bit će srušene

Marina Kirigin

Prometni problemi bili su glavna tema vijećničkih pitanja

Prometni problemi bili su glavna tema vijećničkih pitanja

Na pitanje vijećnika na koji način će se kuće izmjestiti, načelnik je objasnio da je riječ o državnom projektu te će o tome računa voditi sami investitoriMATULJI – Prvo okupljanje matuljskih vijećnika od pojave koronavirusa održano je u matuljskoj sportskoj dvorani. Matuljski vijećnici držali su se na primjerenoj razdaljini i poštovali izrečene mjere i preporuke Stožera i HZZJZ-a.


Na dnevnom redu Vijeća bio je »tehnički« rebalans, međutim, podosta se govorilo o cestama i prometnim rješenjima na području matuljske općine. Načelnik Matulja Mario Ćiković rekao je da su ih predstavnici Bina Istre obavijestili o brzini realizacije njihovih projekata te da bi proširenje tunela Učka i ceste na matuljskoj strani trebalo startati ove godine u studenom.


Govoreći o navedenom projektu koji bi do 2025. godine trebao doći do Matulja, naveo je da će se neke kuće na samoj cesti morati izmjestiti. Na pitanje vijećnika na koji način će se to učiniti, načelnik je objasnio da je riječ o državnom projektu te će o tome računa voditi sami investitori.


Kritične točke
Postavljena su i vijećnička pitanja vezana uz neke neadekvatne i nesigurne prometne lokacije, kao raskrižje u Brešcima, obnovu, širenje ceste između Brguda i Brešca, opasnom skretanju za Frlaniju – točnije izlasku na glavnu prometnicu, izgradnju rotora u Mučićima.


Načelnik Ćiković rekao je da je u planu naći se s predstavnicima ŽUC-a te izvijestiti ih o najkritičnijim prometnim točkama i uvrstiti ih u proračun za 2021. godinu. Ćiković je najavio i početak gradnje raskršća kod Komunalca u Jušićima.


Izvijestio je da su Hrvatske ceste potpisale ugovor s izvođačem radova te da bi radovi trebali krenuti u roku od 15 do 30 dana.


Dominaciju pitanja o prometnim problemima »zaokružili« su vijećnik PGS-a Mladen Prenc koji je pitao ima li Općina namjeru postaviti rampu prema stražnjem dijelu matuljskog zdravstvenog centra, te nezavisni vijećnik Željko Grbac kojeg je zanimalo hoće li komunalno redarstvo poduzeti što po pitanju uzurpiranih javnih parkirališta, posebno u garaži sportske dvorane u kojoj su si neki stanovnici dali za pravo parkirati automobile na duže razdoblje.


Izmjene proračuna


Prve izmjene proračuna prvenstveno su vezane uz prijenos rezultata poslovanja iz 2019. godine. Manjim dijelom važeći je proračun korigiran kao posljedica ostvarenja određenih namjenskih prihoda, odnosno nužnosti povećanja dijela postojećih rashoda koji se financiraju iz tih prihoda, objasnio je matuljski pročelnik Danijel Jerman, navodeći da će proračun biti nužno uskoro ponovo mijenjati radi usklađivanja većine stavaka s posljedicama posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom.


Foto Damir Škomrlj


– Ukratko, možemo reći da se radi o »tehničkom« rebalansu, a da će sveobuhvatni rebalans proračuna za 2020. godinu biti predložen Vijeću odmah po završetku prvog polugodišta, za kada ćemo vjerujemo raspolagati preciznijim podacima o ostvarenju proračunskih prihoda i rashoda u razdoblju trajanja mjera – obrazloženo je na Vijeću na kojem je usvojen »tehnički« rebalans kojim je matuljski proračun povećan za 52 milijuna kuna ili za 72 posto te sada iznosi 125 milijuna kuna.


Komunalna naknada


Nakon što je u ožujku matuljsko Općinsko vijeće već prihvatilo izmjenu odluke o komunalnoj naknadi vezano uz potpore poslovnim subjektima koji su bili najviše pogođeni mjerama vezanim uz COVID-19, odluka je sada »proširena« i na one poduzetnike koji su teže poslovali u doba pandemije.


– Dosad smo predvidjeli oslobađanje plaćanja komunalne naknade za one subjekte koji nisu mogli obavljati djelatnost. Međutim, kako je dinamika mjera išla brzinom kojom nismo mogli sazivati sjednice, ovom odlukom obuhvatili smo onaj set mjera koje je Vlada ugradila u propise, a tiču se potpora svim ostalim poduzetnicima koji su imali teškoća u poslovanju – objasnio je matuljski pročelnik Danijel Jerman.


Novom odlukom, koju su usvojili matuljski vijećnici, u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja plaćanja komunalne naknade oslobođeni su oni poduzetnici koji su imali pad prihoda/primitaka od najmanje 50 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i koji nemaju dospjelih, a neplaćenih obveza po osnovi poreza i drugih javnih davanja u iznosu iznad 200 kuna.


Svi oni koji udovoljavaju navedenim uvjetima, a koji su u 2019. godini imali prihod viši od 7,5 milijuna kuna, mogli bi biti oslobođeni ovisno o postotku pada prihoda za dio komunalne naknade, a oni s prihodom nižim od 7,5 milijuna kuna mogli bi biti u potpunosti oslobođeni komunalne naknade, objašnjeno je, nakon čega su matuljski vijećnici prihvatili odluku.


Rebalansom do novca za javni prijevoz


Na konstataciju vijećnice da ionako prorijeđena linija Autotroleja određenog datuma nije došla do Šapjana, načelnik Ćiković odgovorio je da je Autotrolej stvorio velike gubitke, oko 20 milijuna kuna te da će taj minus biti potrebno sanirati, u čemu će i Općina Matulji, kao najveći korisnik nakon Grada Rijeke po broju kilometara, rebalansom morati pokušati pronaći sredstva kako bi javni prijevoz bio dostupan građanima i ostao na sadašnjoj razini.


– O toj temi govorit ćemo više kad budemo razgovarali o rebalansu proračuna, kad za to budemo trebali skupljat soldi – rekao je Ćiković.