Najavili

Općina Matulji kupila kamere, zaposlila prometnog redara, kreću s naplatom kazni za parkiranje

Marina Kirigin

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Uskoro počinje obavljanje poslova koji se odnose na nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozilaOpćina Matulji ima prometno redarstvo, a prvi matuljski prometni redar je Vojmir Ivaničić, ujedno jedan od tri osobe u odjelu komunalno-prometnog redarstva Općine. Prometni redar uskoro će započeti obavljati poslove koji se prvenstveno odnose na nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, čime će Općina Matulji imati dio ovlasti policijskih službenika u provedbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama.


Općina Matulji dobila je sve potrebne suglasnosti MUP-a koje su propisane zakonom te nabavila i instalirala tehničku opremu koja se sastoji od mobilnih kamera (postavljenih u najužem centru mjesta) te prijenosnih uređaja.


– Navedeno ne znači da policija i nadalje neće obavljati taj posao, već da će taj posao osim policijskih službenika obavljati i službenik Općine. U početku će se rad prometnog redara fokusirati na educiranje prekršitelja da bi nakon početnog uhodavanja počeo primjenjivati odredbe Zakona te sankcionirati prometne prekršaje u dijelu nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.
Kako nam je cilj smanjenje prometnih gužvi u centru Matulja te neometano korištenje nogostupa od strane pješaka, najveći naglasak bit će na osiguravanju reda na nogostupima, zaustavljanje i parkiranje vozila na mjestima za osobe s invaliditetom, autobusnim stanicama, taksi stajalištima i slično – istaknuo je načelnik Matulja Vedran Kinkela na press konferenciji na kojoj je sudjelovao i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji Danijel Jerman i novi prometni redar.Prometni redari moći će sankcionirati prekršitelje i temeljem fotografija s instaliranih kamera koje za sada pokrivaju prostor obje autobusne stanice u centru Matulja, kao i dio prometnice kod Erste banke.


– Svima je poznato da se na tim mjestima, unatoč prometnim znakovima zabrane, vozila kontinuirano zaustavljaju, pri čemu se ne radi samo o kratkotrajnom zaustavljanju. Također, mislimo da nije potrebno naglašavati koliko takvo nepropisno parkiranje utječe na prometne gužve u centru, a posebno na nesmetano odvijanje javnog prijevoza.


Uvažavajući stečene navike, kao i potrebe naših građana, odlučeno je da će na prostoru ispred trgovine Konzum (uz označena mjesta za osobe s invaliditetom), biti moguće zaustaviti vozilo najdulje 15 minuta te eventualno obaviti kratku kupovinu ili otići na bankomat – dodao je Kinkela i ponovio da će u početku naglasak biti na edukaciji, a nikako na kažnjavanju prekršitelja.


Zamolio je vozače da se pridržavaju prometnih znakova i da koriste parkirališta u užem centru Matulja od kojih je njih 200-tinjak izvan sustava naplate i njih 110 u javnoj garaži pod naplatom.


Podsjetio je i da se za prvih pola sata parkiranja u garaži ne naplaćuje naknada, a cijena sata parkiranja iznosi 5 kuna.