Dohranjena školjera

Novih 800 kubika grota štitit će Volosko od nevremena

Marina Kirigin

Foto Marina Kirigin

Foto Marina Kirigin

U sklopu druge faze radova vrijednih 336.000 kuna, školjera je dohranjena s 305 kubika podloge i 260 kubika krupnijeg kamenog materijala težine 3 do 5 tona, što će biti dovoljno da vološćanski mul na dulje razdoblje zaštiti od udara vjetra i valovaVološćanska školjera je dohranjena u punoj dužini. Radovi koji već neko vrijeme traju na vološćanskom mulu privedeni su kraju. Prva faza dohrane provedena je prošle godine, a potom je uslijedila druga i završna faza dohrane glavne školjere koja je bila opsežnija i zahtjevnija.


U ovoj drugoj fazi školjera je dohranjena s 305 kubika podloge – sitnijeg kamenog materijala težine od 300 do 500 kilograma te 260 kubika krupnijeg kamenog materijala težine od 3 do 5 tona. Odnosno, zajedno s već izvedenom sanacijom prve faze, školjera je dohranjena s više od 800 kubika kamenog materijala.


Višegodišnje urušavanje


– S obzirom na u posljednje vrijeme sve jača nevremena praćena plimom i velikim valovima, pod hitno su prošle godine pokrenuti radovi dohrane školjere koja je zbog višegodišnjeg urušavanja i dotrajalosti izgubila svoju funkciju.
To je posebno bilo vidljivo kod jednog od posljednjih nevremena praćenog jakim jugom, kada su valovi srušili valobran lukobrana koji se nalazi iza školjere vološćanskog mula – objasnio je Fernando Kirigin, ravnatelj Lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga, koja je investitor navedenog projekta, a čija je druga faza radova stajala 336.000 kuna s PDV-om.Prema sjećanjima starijih Vološćana, zadnja manja sanacija sredine školjere vološćanskog mula izvedena je sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća kada je sanacija učinjena s pontona vezanog s unutrašnje strane luke nabacivanjem kamena. Proširenje i sanacija zadnjeg dijela velikog vološćanskog mula izvedeni su oko 1955. godine.


Sanacija luka i lučica


Po prikupljenim informacijama, nitko se ne sjeća kad je ta vološćanska školjera rađena, što znači da je možda sada napravljena prva ozbiljna sanacija u njezinu punom profilu u posljednjih 100 godina, istakli su u Lučkoj upravi.U sklopu sanacije školjere Volosko učinit će se manja dohrana i popravak jednog manjeg urušenog dijela školjere lučice Ičići. Uz radove na dogradnji luke u Mošćeničkoj Dragi, Lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga započinje i s prvom fazom dogradnje luke Ika – zemljani radovi (nasipavanje).


Predviđene su i ostale sanacije luka i lučica u sklopu čega se, po osiguranju financijskih sredstava, planira učiniti manja sanacija školjera lučica Medveja i Dražica.