Prikupili potpise

Mještani traže odlazak deponija iz Permana: Žale se na prašinu, buku i neugodne mirise

Aleksandra Kućel Ilić

Stanovnici naselja Permani, Poljane, Ružići, Brešca i Mučići tvrde da se, iako je sam otpad tretiran kao neopasan, njegovom obradom – usitnjavanjem, prešanjem i mljevenjem – stvaraju štetne emisije. Žale se na prašinu, buku i neugodne mirise i kažu da im sve to utječe na kvalitetu životaNedavna javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana Općine Matulji uznemirila je mještane gornjeg područja ove općine. Prema raspoloživim podacima, tim je planom proširena poslovna zona K5 u Permanima.


To ne bi bilo sporno da u toj zoni ne postoji odlagalište tehnološki neopasnog otpada koje, požalili su se stanovnici i zatražili pomoć medija, stvara probleme onima koji žive u neposrednoj okolici, odnosno u naseljima Permani, Poljane, Ružići, Brešca i Mučići. Smatraju da im se izmjenom Prostornog plana ne osigurava zaštita od štetnih utjecaja s ovog odlagališta.


Naime, kako su naveli, a priložili su i slikovni materijal, iako je sam otpad tretiran kao neopasan, njegovom obradom – usitnjavanjem, prešanjem i mljevenjem – stvaraju se štetne emisije. Žale se na prašinu, buku i neugodne mirise i kažu da im sve to zajedno utječe na kvalitetu života.

Kako sve ne bi ostalo tek na usmenim negodovanjima, organizirali su se i podnijeli zajedničku primjedbu na prijedlog Prostornog plana. Primjedbu su potpisala ukupno 272 građana, koji njome eksplicitno traže da se planom propiše da u zoni K5 nije dozvoljena poslovna djelatnost obrade i zbrinjavanja neopasnog i opasnog otpada te da se postojeće odlagalište sanira i izmjesti u roku od tri godine.


Dobivanje sirovina


U obrazloženju prijedloga je navedeno da je odlagalište veliki otvoreni prostor na kojemu se deponiraju brojne vrste otpada, od zelenog otpada, drvene građe, metala, guma, građevinskog otpada, stakla, papira, plastike, tekstila, spužvi i madraca, do ribarskih mreža i tekućeg otpada iz kuhinja.


Navode i da se na otvorenom prostoru obavlja i prerada tog otpada (sortiranje, rezanje, prešanje, drobljenje i mljevenje), radi dobivanja sirovina za ponovnu uporabu. Iz usmenog razgovora s mještanima, saznali smo na koji način spomenuta djelatnost utječe na kvalitetu njihovog života.


– Pogon je smješten u samom naselju Permani, s neposrednim pristupom na cestu Permani – Poljane – Ružići – Breza – Klana. Najbliži stambeni objekti nalaze se unutar kruga od 50 metara, s time što se unutar 100 metara od postojećeg odlagališta nalaze brojni drugi stambeni i gospodarski objekti kojima djelatnost obrade otpada stvara probleme.Na deponiju su već nastajali požari radi kojih su morali intervenirati i vatrogasci, a pojavljuju se i štakori nakon što se na deponiju odlaže materijal pogodan za njihovo razmnožavanje. Općina Matulji bi morala zaštititi stanovnike naselja Permani i okolnih gravitirajućih naselja, na način da omogući preseljenje odlagališta tehnološko neopasnog otpada na neku drugu lokaciju u radnim zonama koje su znatno udaljenije od stambenih kuća – naveli su u objašnjenju matuljski mještani te kao primjer dodali da je upravo Prostornim planom Općine Matulji onemogućeno korištenje prostora bivšeg deponija Osojnica za bilo kakvu obradu otpada, radi zaštite stanovnika Jurdana, Jušića, Ivanića i Biškupa, iako je sam deponij od stambenih dijelova tih naselja udaljen više od 600 metara.


Izvođenje sanacije


Ova će se problematika naći i na današnjoj sjednici matuljskog Općinskog vijeća, a iz materijala je vidljivo da je primjedbe istovremeno podnijelo i trgovačko društvo koje obavlja djelatnost odlaganja neopasnog otpada. Traže da im se planom omogući ishodovanje odgovarajućih akata te izvođenje radova sanacije površine unutar Centra za skladištenje i obradu tehnološki neopasnog otpada.Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša u Općini Matulji zauzeo je stav da se u ovom slučaju nikako ne bi smjelo zanemariti pristiglu primjedbu stanovnika okolnih naselja, da predstavnici Općine Matulji razmotre sve mogućnosti eventualnog preseljenja djelatnosti na neku drugu prihvatljivu lokaciju te da se o svemu upozna i Općinsko vijeće.


Ćiković: Pričekajmo argumentiranu raspravu


Iz izvješća s javne rasprave koje je priloženo uz poziv za sjednicu, vidi se i stav Općine Matulji, o kojemu načelnik Mario Ćiković uoči sjednice nije želio detaljnije govoriti.


– Pričekajmo današnju sjednicu, na kojoj će se o svemu moći raspraviti argumentirano – poručio je načelnik Ćiković.


Iz materijala se može iščitati da je stav Općine Matulji da se vezano uz ovu lokaciju i nadalje zadrže sve odredbe za provođenje, kao i obveza izrade Urbanističkog plana uređenja 6 Poslovne zone Permani-istok K5, kojim će se propisati odredbe za urbanu sanaciju i obavljanje djelatnosti u kontroliranim uvjetima koji bi spriječili nepovoljne utjecaje na obližnje stambene objekte i okoliš.