Loše vijesti

Društvo Naša djeca Opatija došlo na rub egzistencije: “Nadam se da nećemo morati likvidirati udrugu”

Marina Kirigin

Foto Marina Kirigin

Foto Marina Kirigin

Nadamo se da ćemo dobiti sredstva bar za neki od 15 prijavljenih projekata i da nećemo biti prisiljeni likvidirati udrugu koja će za dvije godine proslaviti 70. godišnjicu djelovanja – kaže Sanja ŠkorićOPATIJA – Nažalost, vijesti nisu dobre. Sazvali smo skupštinu i prvi put pozvali i roditelje. Željeli smo im reći da ćemo naše usluge morati početi naplaćivati. Morat ćemo uvesti članarinu te naplaćivati individualne usluge.


Posebno nam je teško što ćemo naplaćivati i roditeljima naših Kolibrića – djece s teškoćama. Ostali smo bez logopeda i rehabilitatora. Pandemija je donijela svoje, naši izvori financiranja su se prepolovili.


Situacija je takva da se sljedećim opatijskim gradskim rebalansom predlaže 50 posto manje sredstava za našu udrugu, odnosno umjesto predviđenih 400.000 kuna, dobit ćemo 200.000 kuna.
Iako bismo od Ministarstva, zahvaljujući projektu, trebali dobiti 50.000 kuna, taj novac za sada nije stigao kao ni ugovor kojim bi trebalo biti potvrđeno da ćemo sredstva dobiti. Bitno su nam se smanjila i sredstva iz županijskog proračuna.


Od Županije smo za naše projekte još lani dobili 80.000 kuna, a sada su sredstva srezana na 27.500 kuna. To znači da će se program Kolibrića održavati dva puta tjedno, a da ćemo individualne usluge morati početi naplaćivati.


Upitan opstanak


Zbog svega navedenog upitan je opstanak naše udruge. Ana Jantolek i ja, jedine zaposlene u udruzi, imamo osigurane do kraja godine plaće u iznosu od po 3.250 kuna i 2.000 kuna za režije.


Međutim, ni taj iznos nije dovoljan, s obzirom na troškove režija. Grad Opatija ove godine slavi 15. rođendan od kada je dobio status Grad prijatelj djece, međutim, ova godina se pokazala i kao godina niza nepopularnih mjera.


Tako je prijetilo i raspuštanje Dječjeg gradskog vijeća kojem su bila oduzeta sva proračunska sredstva. Ipak, u konačnici se našlo skromnih 5.000 kuna. Naša djeca sjede u nekim tijelima na državnoj i međunarodnoj razini, ali mi im više nećemo moći osigurati da odu na sastanke i sjednice koje se održavaju u drugim gradovima i zemljama.


Vidjet ćemo što nam jesen donosi.


Nadamo se da ćemo dobiti sredstva bar za neki od 15 prijavljenih projekata i da nećemo biti prisiljeni likvidirati udrugu koja će za dvije godine proslaviti 70. godišnjicu rada i djelovanja, čija su opatijska djeca uključena u nekoliko svjetskih krovnih organizacija, koja je dobitnik prestižnih nagrada i priznanja na međunarodnoj i državnoj razini – riječi su to Sanje Škorić, tajnice Društva Naša djeca Opatija, udruge koja nudi čak 11 programa za djecu koje ne naplaćuje, četiri programa za roditelje (isto tako besplatno) i dva programa koja naplaćuje, odnosno u kojima participiraju roditelji, a kroz čije programe i aktivnosti godišnje prođe u prosjeku između 1.000 i 1.500 djece.


Nedovoljno novca


Izvori financiranja za rad Društva Naša djeca Opatija tijekom godina bili su Grad Opatija, Općina Lovran, Primorsko-goranska županija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, resorna ministarstva, sponzori te članarine.


Grad Opatija je tako primjerice 2012. godine uvelike participirao u radu udruge, osiguravši im 72 posto ukupnih sredstva, a lani je to palo na samo 45 posto. Međutim, Škorić ističe da su njihov glavni izvor financiranja zapravo projekti na koje se prijavljuju.


Zanimljivo je isto tako da je recimo u razdoblju od 2001. do 2012. godine projekt Dječjeg gradskog vijeća – jedinog vijeća u Hrvatskoj na kojem sudjeluje gradonačelnik, jedinog koje u kontinuitetu radi gotovo 20 godina, gdje opatijska djeca u okviru svog malog proračuna donose odluku o tome kamo će novac uložiti – na raspolaganju imao 81.000 kuna godišnje, dvije godine nakon 45.000 kuna, od 2014. do 2019. godine 25.000 kuna godišnje da bi u 2020. godini taj projekt dobio svega 5.000 kuna.


Od 2009. godine do 2020. godine u DND Opatija radilo je pod nekom vrstom ugovora 40-ak osoba, međutim, samo dvije na neodređeno vrijeme. Škorić navodi da nije bilo dovoljno novca da se i drugima osigura egzistencija i radno mjesto.


Financijski aspekt priče opatijske udruge na Skupštini društva iznijela je knjigovođa Lidija Zima. Navela je da će nove cijene usluga podleći i naplati poreza na dobit te da će biti nužno podići članarinu (sada će iznositi minimalno 200 kuna godišnje).


Apel za spas udruge


– Imamo saznanja da će Grad Opatija od ugovorenih 400.000 kuna za provedbu projekata u 2020. godini rebalansom osigurati samo 200.000 kuna, od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva imamo 150.000 kuna, ali u 2021. godini Zaklada nas neće financirati (institucionalna potpora traje tri godine, do kraja 2020. godine).


Od PGŽ-a u 2019. godini dobili smo 80.000 kuna, a sada 27.500 kuna. Od Ministarstva očekujemo 50.000 kuna, ali novac ne dolazi. Od Zaklade Solidarna imamo 30.000 kuna.


Naši mjesečni fiksni troškovi iznose 9.000 kuna, a mi za plaćanje tih računa od Grada Opatije imamo osigurano 2.000 kuna. Znači, samo u tom dijelu moramo nadoknaditi 7.000 kuna fiksnih troškova.


Do jeseni imamo taj novac, pokriveni smo od Nacionalne zaklade. Postoji mogućnost da nedostatak sredstava za pokrivanje aktivnosti po projektima u 2020. godini u iznosu od 256.000 kuna i nemogućnost planiranja izvora financiranja za iduću godinu u 2021. godini onemogući naš rad – objasnila je Zima, a Sanja Škorić apelirala je da se svi oni koji mogu uključe u spas ove udruge, koja je nemali broj puta bila »dom« i sigurnost djeci koja su stizala iz obitelji u kojima su vladali narušeni odnosi, koja je nudila usluge podučavanja učenicima opatijske škole bez naplate, koja je po mnogočemu u ovo doba crnog kapitalizma bila socijalno osjetljiva.


Nažalost, bude li se u ovom smjeru situacija nastavila razvijati, ne pronađe li Grad Opatija način kako može pomoći opatijskom DND-u, udruga u 2021. godini više neće imati zaposlenih, a 70 godina postojanja likvidacijom udruge nestat će iz dnevnog života Grada prijatelja djece.


Bit će to povijest o kojoj će se pričati u superlativima – o djeci Opatije koja su zahvaljujući svom angažmanu osigurala Gradu prestižne titule.