Šapjane

Civilna zaštita se uvježbavala za slučaj potresa ili požara na otvorenom

Damir Cupać

Postrojbe civilne zaštite i njihovi povjerenici uvježbavali su pružanje prve pomoći, oživljavanje i trijaže, upoznavali su se s tehničkom opremom i obučavali za njeno korištenje.Prema godišnjem planu vježbi Područnog ureda civilne zaštite Rijeka na poligonu Centra za obuku spasilačkih službi u Šapjanama provedeno je uvježbavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite iz sedam jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije – Rijeka. Opatija, Viškovo, Kostrena, Čavle, Matulji i Mošćenička Draga.


Uvježbavanje je provedeno na temu mogućeg potresa ili požara otvorenog prostora.


– Navedene jedinice lokalne samouprave svojim planskim dokumentima – Procjene ugroženosti i Planovi djelovanja civilne zaštite, imaju razrađena operativna postupanja u koja su uključene postrojbe i povjerenici civilne zaštite pa se ovim uvježbavanjem želi podignuti operativna spremnost ovih snaga sustava civilne zaštite, kao i uskladiti njihovo djelovanje s temeljnim operativnim snagama.
Instruktori na radnim točkama su upravo pripadnici temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite iz njihovih jedinica lokalne samouprave, a sve s ciljem kako bi se uvježbalo njihovo zajedničko djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa, pojasnio je pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Rijeka Matko Škalamera.


Terensko uvježbavanje i vježbe sastojali su se od sastanka članova Stožera civilne zaštite uz prezentiranje planiranih aktivnosti i obilazak radnih točki, spašavanja iz ruševina i uporabe potražnih pasa u pretraživanju ruševina, pretrage, pronalaska i izvlačenja unesrećenih iz ruševina, izrade kampa za prihvat i zbrinjavanje unesrećenih.


Postrojbe civilne zaštite i njihovi povjerenici uvježbavali su pružanje prve pomoći, oživljavanje i trijaže, upoznavali su se s tehničkom opremom i obučavali za njeno korištenje.


– U pripremi vježbe osim Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, sudjelovali su i stožeri civilnih zaštita jedinica lokalne samouprave, ali i Vatrogasna zajednica PGŽ-a.


Snage sustava civilne zaštite za izvođenje vježbe u svojstvu instruktora na radnim točkama bile su Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Opatije, DVD Halubjan, pripadnici specijalističke postrojbe Civilne zaštite PGŽ-a te gradska društva Crvenog križa Rijeke i Opatije. U vježbi će sudjelovalo oko 100 ljudi, naveo je pročelnik Škalamera