Neočekivani nalaz

U Selcu tik do mora pronađena antička nekropola

Franjo Deranja

Foto Franjo Deranja

Foto Franjo Deranja

Na Šetalištu Ivana Jeličića prilikom zemljanih iskopa tik do mora pronađeni su ostaci materijalne kulture koji okvirno datiraju u 1. stoljeće poslije Krista – kaže arheologinja Paula Androić GračaninTijekom arheološkog nadzora koji tvrtka Arheo Kvarner iz Vrbnika provodi nad zemljanim radovima u okviru projekta izgradnje, rekonstrukcije i sanacije sustava odvodnje i vodoopskrbe na crikveničkom, novljanskom i selačkom području – s nazivom projekta Aglomeracije – ovih su dana pronađeni vrijedni arheološki nalazi upravo u Selcu.


O tome je stručne podatke i komentar za naš list dala arheologinja Paula Androić Gračanin iz tvrtke Arheo Kvarner.


– Ovaj novootkriveni prilog poznavanju ranije povijesti Selca rezultat je dobre prakse koja kroz kapitalne projekte, kao što su ovi spomenuti, podrazumijeva stručno arheološko praćenje zemljanih iskopa s ciljem prepoznavanja, istraživanja i zaštite materijalne baštine, u ovome slučaju selačke antičke ostavštine.
Na Šetalištu Ivana Jeličića prilikom zemljanih iskopa tik do mora pronađeni su ostaci materijalne kulture koji preliminarnim uvidom okvirno datiraju u razdoblje 1. st. poslije Krista.Radi se o ulomcima amfora, grubog, ali i finog stolnog posuđa, o nekoliko fragmenata građevinske keramike te čavala. Iako je otkriveni kulturni sloj nažalost bio oštećen još i ranijim iskopima koja su se obavljala na ovome šetalištu, na veliko zadovoljstvo arheologa dio se vrijedne selačke baštine ovdje ipak uspio sačuvati.


O karakteru, odnosno značaju, pa onda i značenju ovoga nalazišta, zasad je teško govoriti bez daljnjih istraživanja, iako neki raniji nalazi u okolici daju naslutiti da se upravo ovdje u antička vremena nalazilo groblje.


Osim spomenutih predmeta, vrijednost ovog nalaza leži i u samoj njegovoj lokaciji; naime, još od kraja 19. st. prilikom gradnje ili pak obrade zemlje na širem selačkom području bilježe se različiti, brojni arheološki ostaci, dok upravo posebnu pozornost zbog količine i vrijednosti nalaza privlače oni koji potječu iz istog razdoblja kao i novootkriveni lokalitet na Šetalištu Ivana Jeličića.


U ovome trenutku možemo govoriti o nekoliko poznatih zona unutar užeg selačkog prostora koji i danas pod zemljom čuvaju ostatke naselja iz prvog stoljeća naše ere. Iako su novootkriveni nalazi na šetalištu koje vodi prema uvali Slana tek manji fragmenti, odnosno ostaci materijalnih dokaza o životu Selca u antici, znatno pridonose boljem razumijevanju povijesti i razvoja danas turističkog mjesta Selca – rekla je arheologinja Paula Androić Gračanin.


Radovi na gradnji i ostvarivanju projekta Aglomeracije Novi Vinodolski – Crikvenica – Selce nakratko su obustavljeni, ali se njihov nastavak može očekivati već uskoro.