Dnevni boravak

Pogledajte magičnu privlačnost mora na novljanskoj plaži

Franjo Deranja

Foto Franjo Deranja

Foto Franjo Deranja

Petak je i 15 je sati! Ali 19. studenoga! Dnevni boravak uz more!Druga je polovica studenoga, ali – kao da i nije!? Magična privlačnost mora očito je neodoljiva, i to više onima najmlađima.


Oni su mu iskušali temperaturu i usporedili je s temperaturom zraka! Očito su u tome dobro prošli i more i zrak!


A to se i vidi: svi su došli na svoje. Na svoje more i na svoju plažu!
Petak je i 15 je sati! Ali 19. studenoga! Dnevni boravak uz more!


Ne kaže se tek tako, da što prođe u dobru neće se pamtiti ni po čemu lošem. Dapače!