Izvor Selce

Centar za pružanje usluga u zajednici Selce svakodnevno je oslonac najranjivijima

Robert Šimonović

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Nekadašnji dječji dom danas je ustanova koja nudi niz usluga u zajednici u cilju jačanja izvaninstitucionalnih oblika brige o djeci bez roditelja, o starima i nemoćnima te kako bi se pružila podrška obiteljima. Ipak, trenutno je njihova najtraženija usluga - priprema i dostava obrokaZapostavljajući teme o mentalnome zdravlju i emotivnoj (duhovnoj) dimenziji čovjeka, koje u posljednje vrijeme pronalazimo tek na margini prioriteta od opće društvene važnosti, zaboravili smo kako je upravo briga za mentalno i emocionalno zdravlje ključ svakog zdravog, sretnog i prosperitetnog društva.


Srećom, postoje oni koji nisu izgubili svijest o važnosti tih aspekata ljudskoga zdravlja, i zahvaljujući kojima još uvijek postoje dobre i lijepe vijesti koje su nam svima prijeko potrebne. Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce pravi je primjer dobre prakse.


Prakse koja nas uči kako širiti dobrotu, optimizam, ljubav, zajedništvo, toleranciju, razumijevanje, empatiju i podršku najpotrebitijim članovima zajednice…
Kao što mu samo ime kaže, Centar osluškuje potrebe lokalne zajednice i, u skladu s njima, provodi čitavu lepezu usluga onim najpotrebitijim i najugroženijim socijalnim skupinama unutar nje.


Nekadašnji Dječji dom Izvor Selce, 2015. godine transformirao se u Centar za pružanje usluga u zajednici te je na taj način postao prvom, gotovo u potpunosti samostalnim sredstvima transformiranom ustanovom u Republici Hrvatskoj, iz klasičnog dječjeg doma u Centar za pružanje usluga u zajednici.


Ravnatelj Nikica Sečen otkrio nam je ponešto o povijesti samoga Centra, kako je tekla njegova transformacija, koje usluge pruža svojim korisnicima, kao i koliki značaj za društvo u cjelini predstavlja jedna ustanova ovakve vrste, koja se bavi prvenstveno uslugama pružanja socijalne skrbi.


– Za početak je vrlo važno reći ljudima da ovakvi centri postoje, opisati što su i čime se bave, odnosno koje usluge pružaju i na koji način pomažu, prvenstveno lokalnoj zajednici, a onda i društvu u cjelini – istaknuo je Sečen.


Zanimljivo je da je od 1918. do 1930. godine, u prostorijama današnjeg CPUZ-a Izvor Selce, djelovalo Dječje oporavilište za slabunjavu djecu gradskih dječjih konaka i pučkih škola s područja grada Zagreba. Oporavilište je od 1930. godine vodila Družba sestara milosrdnica reda sv. Vinka Paulskog.


Po završetku Drugog svjetskog rata Oporavilište je postalo jugoslavenska državna ustanova koja je zbrinjavala djecu bez adekvatne roditeljske skrbi te je kao klasičan dječji dom djelovalo i nakon osamostaljenja RH, sve do 2015. godine.


Osnivačka prava nad Centrom danas ima RH, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ravnatelj Sečen priča nam kako je tekla transformacija iz Dječjeg doma u Centar Izvor Selce te koji su bili glavni razlozi za nju.


Pregršt usluga


– Transformacija je postupno tekla još od 2005. godine, kada smo započeli raditi na smanjenju broja djece u stalnom domskom smještaju, kao i na pripremi organizacije stanovanja. Danas pružamo znatno više usluga nego ranije, poput primjerice poludnevnih boravaka i izvaninstitucijskih usluga prevencije, uz podršku naših mobilnih timova.


Također, danas svi korisnici naših usluga žive u vlastitim kućama, osim onih obuhvaćenih uslugom organiziranog stanovanja, no i tu se radi o izvaninstitucijskoj usluzi, kaže Sečen.


Djelatnost Centra odnosi se na pružanje socijalnih usluga djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kao i pružanja usluga biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima.


Pružaju i socijalne usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama koje imaju teškoće mentalnog zdravlja, ukoliko im se ista može osigurati u Centru. Izvor Selce danas pruža uslugu poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe od sedme do 21. godine, uslugu organiziranog stanovanja za djecu i mlađe punoljetne osobe od 16. do 21. godine (uz povremenu podršku), usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za djecu i mlađe punoljetne osobe od 7. do 21. godine, uslugu savjetovanja i pomaganja djeci i mlađima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima, uslugu savjetovanja i pomaganja biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima, kao i pomoć u kući koja uključuje pripremu i dostavu obroka starijim i nemoćnim osobama.


Navedene socijalne usluge pružaju se na lokacijama u Selcu, Crikvenici, Novom Vinodolskom, Rijeci, Brinju te u domovima korisnika. U Brinju nude uslugu poludnevnog boravka, koja je prva takva usluga u Ličko-senjskoj županiji.


Važno je napomenuti kako se usluge konstantno proširuju, sukladno potrebama zajednice, a Centar Izvor Selce uključen je u čitav niz projekata i aktivnosti u kojima smo aktivni tijekom čitave godine.


Od ove godine tako je u pripremi nova usluga koja se odnosi na pružanje podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju. Također, Izvor Selce jedna je od prvih socijalnih ustanova u Hrvatskoj koje su pristupile EU fondovima, konkretno, Europskom fondu za regionalni razvoj i Europskom socijalnom fondu.


Pomoć u kući


Stručni suradnici Centra ostvarili su brojna partnerstva i suradnje na razini lokalne, ali i šire regionalne zajednice, a stručni rad Centra organiziran je i ustrojen u dva različita odjela – Odjel za organizirano stanovanje i savjetovanje i pomaganje udomiteljskih obitelji i djece smještene u udomiteljskim obiteljima te Odjel za poludnevni boravak i savjetovanje i pomaganje biološkim obiteljima i pomoći u kući.


Ovaj potonji pod ingerencijom je voditeljice Ivane Azinović Vukelić koja nam je otkrila koja je usluga Centra najbrže rastuća te koliki je broj korisnika njihovih usluga.


– U Selcu, Novom Vinodolskom i Brinju pružamo usluge poludnevnog boravka za oko 50-ak djece, kao i uslugu savjetovanja i pomaganja obiteljima s tih područja. Usluge Centra sveukupno koristi preko 150 korisnika, otkrila je dodavši da od 2016. pružaju usluge pomoći u kući za starije i nemoćne članove društva.


– Njima omogućujemo uslugu pripreme i dostave obroka na području Crikvenice i Vinodolske općine. To je ujedno i najbrže rastuća usluga za koju su popunjeni kapaciteti, a pokazala se izrazito korisnom tijekom koronakrize.


Usluga je trajala čitavo vrijeme koronakrize i ostvaruje se praktički 365 dana u godini – otkrila nam je Azinović Vukelić, dok je Sečen ističe kako Centar veliku pažnju posvećuje udomiteljstvu, a prokomentirao je i utjecaj epidemije koronavirusa na rad Centra.


– Jedna smo od rijetkih ustanova koja se bavi organiziranom podrškom udomiteljima, udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci na području čitave županije. U našem tretmanu nalazi se oko 50 udomiteljskih obitelji u koje je uključeno 30-ak djece.


Pružamo individualne i grupne podrške, superviziju udomitelja, a imamo i mobilne timove koji redovito obilaze korisničke obitelji. Bez podrške nema udomiteljstva, rekao je Nikica Sečen te je istaknuo kako je vrlo važno da se podrška kakvu pruža Centar Izvor Selce kontinuirano provodi.


– Smatram kako nije opravdano prekinuti usluge potrebitima, s obzirom da je u ovim vremenima ljudima pomoć najpotrebnija. Situacija je već dovoljno teška sama po sebi. Mnogi su ostali bez posla ili bliskih ljudi, stoga je najmanje što možemo učiniti, pomoći najugroženijim članovima naše zajednice i svakodnevno osnaživati njihovo mentalno i emocionalno zdravlje koje je u ovim vremenima pomalo zapostavljeno – zaključio je ravnatelj Centra Nikica Sečen.


Institucionalni smještaj ostavlja posljedice


Jedan od glavnih razloga transformacije ustanove vođen je načelom zaštite najboljeg interesa djece te novijim znanstvenim saznanjima o posljedicama dugotrajnog institucionalnog smještaja djece.


– Vodeći se tim saznanjima i konstantnom potrebom za novim usavršavanjima, spoznajama i edukacijom, stručni radnici Centra usmjerili su svoje napore u obiteljsku reintegraciju, prevenciju izdvajanja iz bioloških obitelji i razvoja rizičnih oblika ponašanja kroz organizaciju poludnevnih boravaka za djecu s područja grada Crikvenice i Vinodolske općine, kao i u poboljšanje kvalitete života i osamostaljivanja mladih kroz život u stambenim zajednicama te promociji i podršci razvoja kvalitetnog udomiteljstva na području Primorsko-goranske županije, istaknuo je Nikica Sečen.