PONOSNI NA SVOJE

Na Rujevici se planira graditi novi kvart za 7.000 ljudi. Što će biti s tzv. “romskim naseljem”: “Nećemo predati naše Zmajevo oko”

Ljiljana Hlača

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Prijedlog Plana priprema Rujevicu za gradnju do 2.300 stambenih jedinica, a predviđa se gradnja i popratnih objekata. Radi se o školi, vrtiću, domu za stare i nemoćne, crkvi, sportskoj dvorani...RIJEKA – U tijeku je javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica, a za sve one koje interesira ova tema osiguran je javni uvid u spomenutu dokumentaciju do 24. prosinca 2020. godine u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, u izložbenoj sali u prizemlju od 8.30 do 15.30 sati. U tom periodu može se zatražiti dodatno tumačenje ovog dokumenta, ali i iznijeti neki svoj prijedlog ili primjedbu.


Veliko područje


Urbanistički plan uređenja područja Rujevica obuhvaća prostor sjeverno od stambenog područja Podmurvice i novoizgrađenih stambenih građevina građenih po programu poticane stanogradnje tzv. zgrade POS-a te zapadno od dijela Vukovarske ulice i dijela Ulice Pehlin. Riječ je o lokacijama sa skladišno-proizvodnim halama nekadašnjeg peradarnika, zatim na kojoj su izgrađene nastambe pretežno romske populacije te dio neizgrađenog prostora s površinama privremeno namijenjenim skladištenju raznih materijala. Područje završava s prvim obiteljskim kućama stambenog područja Pehlin, na sjeveru ovog dijela Rijeke.


»Zmajevo oko je naše, ne damo ga!«

U redakciju je stiglo priopćenje Vijeća romske nacionalne manjine za grad Rijeku koje potpisuje Surija Mehmeti, a u kojem između ostaloga stoji da Romi neće tako lako predati svoje naselje koje su sami izgradili i na koje su oni jako ponosni. Najavljene su i tužbe u slučaju da ih se po tom pitanju prevari i izmanipulira.
– Teren Zmajevo oko (njihov naziv za naselje op.a) ostaje Romima te nećemo dopustiti da nam se gradonačelnik pojavi kao šerif i da nam oduzme teren kao što je to učinjeno Indijancima, stoji u priopćenju.


Navode dalje da su jako zatečeni što se javna prezentacija uređenja ovog dijela Rijeke organizirala upravo u vrijeme korone, odnosno strožih COVID mjera.


– Nama je predstavljen najprije projekt rušenja svih nelegaliziranih romskih kuća, a tek bi se onda preko europskih sredstava pokušao izvući novac za naš novi smještaj. Romski narod je domicilno stanovništvo i time se krše naša prava, koja su zagarantirana zakonima Hrvatske i Europe. Oni bi nama sada otimali naše naselje koje smo gradili 50 godina i stekli na njega pravo kao suvlasnici. Mi nismo manje važni, a ovo nije vrijeme komunizma, kada se moglo paliti i rušiti i otimati ljudima – ono što im se moglo dati, zaključilo se u ovom priopćenju.

Prijedlog ovog Plana priprema Rujevicu za gradnju do 2.300 stambenih jedinica a koje bi trebale biti dom za otprilike 7.000 stanovnika. Predviđena je gradnja i popratnih objekata iz javnog i društvenog sadržaja – radi se o školi, vrtiću, domu za stare i nemoćne, crkvi, sportskoj dvorani, odnosno površini društvenih djelatnosti unutar stambeno-poslovnih građevina, koji će omogućiti kvalitetan i sadržajan život u naselju. Mislilo se na prometnice, ali i na izgradnju sve potrebne komunalne infrastrukture.


– Pozitivni demografski pomaci se mogu očekivati s obzirom na to da je to jedno od posljednjih gradskih površina na kojima je moguće planirati zaokruženo naselje sa svim potrebnim sadržajima te njegovoj strateškoj poziciji na relativno maloj udaljenosti od gradskog centra. Uz dobru prometnu povezanost u svim smjerovima, za očekivati je da će stambeno područje Rujevica postati jedno od najatraktivnijih naselja unutar užeg gradskog područja te će se time generirati i njegov pozitivan demografski razvoj, stoji između ostaloga u dokumentaciji, koja je dostupna i na web stranicama Grada Rijeke.


Foto Damir Škomrlj


U Odjelu gradske uprave za razvoj i urbanizam ističu da se izrada spomenutog dokumenta odvijala kroz duži vremenski period i prošla je nekoliko faza. Započela je pripremom stručnih podloga (urbanističko-arhitektonski natječaj, geodetski snimak terena), zatim je slijedila izrada Detaljnog plana uređenja do faze pripremljenosti za javnu raspravu kad se promijenila zakonska regulativa, te je izrada Plana i procedura ponovljena u obliku Urbanističkog plana uređenja. A to »prevođenje« odredbi detaljnog plana uređenja u odredbe urbanističkog plana uređenja, uz zadržavanje svih detaljnih uvjeta koji su bitni za realizaciju prema utvrđenom konceptu, nije bio jednostavan proces, istaknuli su u Odjelu.


Nelegalna gradnja


Upitali smo na koji će se način sve to reflekitrati i na tzv. Romsko naselje, u Gradu Rijeci navode da Plan ne rješava probleme iz prošlosti.


– Na dijelu prostora budućeg stambenog područja Rujevica odvijala se nelegalna izgradnja i uzurpacija prostora. Prema Planu, ta nelegalna gradnja ne može biti sanirana jer nema preduvjeta da postane uređeno naselje. Ono što Plan ne određuje je model realizacije sanacije tog područja, tzv. Romskog naselja, odnosno, model sanacije donosit će se u dogovoru sa sadašnjim stanovnicima naselja, komentiraju u Odjelu.


– Recentni zahvati na spomenutim područjima poput nove ceste Rijeka – Viškovo, nogometni kamp sa stadionom i trgovački centar, pokazatelj su samo dijela potencijala koje ovo područje ima u daljnjem razvoju grada. K tome, izuzetna pejzažna izloženost ove lokacije, koja se u topografiji grada podjednako kvalitetno otvara prema moru i amfiteatru Riječkog zaljeva kao i prema drugim gradskim područjima, nameće potrebu uspostavljanja ne samo kvalitetnog urbanističkog rješenja nego i ekspresivne arhitekture kojom će se naglasiti značenje ukupnog opisanog područja unutar grada i šire, poručili su u Odjelu.