ODRŽAVANJE

Mora li svaka obilnija kiša u Rijeci izazvati poplave? Problem će se pokušati riješiti s milijun kuna za čišćenje slivnika

Ljiljana Hlača

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Gradnja i rekonstrukcija dvanaest retencija, dvadeset kišnih preljeva i tri separatora planirana je na devetnaest lokacija, pretežito u nizvodnom dijelu sustava (Kantrida, Mlaka, centar grada, Brajdica i Pećine) te na području Martinkovca i TrsataRIJEKA – Nešto više od milijun kuna odvaja se za čišćenje slivnika i rešetki godišnje, a usprkos tomu, uslijed samo nešto jačih oborina prometnice su nam pod vodom. Naime, s padalinama se Rijeka suočava sa sve izraženijim problemom – poplavama na cesti i bujicama. Pod vodom su uglavnom iste lokacije – podvožnjaci i dijelovi grada na niskim razinama. Mnogi smatraju da je uzrok tomu neadekvatno čišćenje slivnika i rešetki, kako izvana tako i iznutra, ali i oko ove opreme.


Režim čišćenja


Održavanje ove opreme je u nadležnosti Grada Rijeke, a navedena dužnost je uglavnom podijeljena između Vodovoda i kanalizacije te Rijeka prometa. Jedan dio pokriva i Čistoća budući da čisti sve javne površine te dnevno, kako kažu, s riječkih ulica pokupe i do 200 metara kubičnih lisne mase. Lišće zna predstavljati veliki problem kod začepljenja jer se lijepi oko metalnih rešetki.


Hladan listopad, topao studeni

U KD-u Čistoća ističu da se s dolaskom prave zime može očekivati da će biti manje lišća po cesti, što će definitivno utjecati na količinu vode na prometnicama.
– Klimatski uvjeti utječu na odbacivanje lišća, te primjerice topli dani usporavaju njegovo odbacivanje, dok s druge strane rana zahlađenja dovode do ranijeg prelaska listopadnih stabala u hibernaciju. Ove smo godine svjedočili relativno hladnom listopadu, dok je studeni bio neobično topao. Sve je to pridonijelo ranom početku i produljenom razdoblju odbacivanja lišća, no skorim dolaskom zimskih i burovitih dana uskoro završava razdoblje intenzivnog opadanja lišća, ukazuju na neke probleme u ovom poduzeću.Vodovod i kanalizacija ima ugovornu uslugu za čišćenje taložnica slivnika, odnosno dijela slivnika koji se nalazi ispod rešetke, a služi za zadržavanje pijeska, lišća i drugih nečistoća s prometnica kako navedeni materijali ne bi završili u odvodnim kanalima. Uglavnom je riječ o slivnicima koji su spojeni na mješovitu kanalizaciju na javno prometnim površinama područja grada Rijeke. Rijeka promet, sukladno Planu održavanja, u obvezi je fizički održavati slivničke i linijske rešetke na nerazvrstanim cestama u cilju sigurnosti prometovanja.


Na upit kakav je režim čišćenja, u ViK-u odgovaraju da oni svoj dio odrade, odnosno čiste slivnike najmanje dva puta godišnje, a kod najavljivanja jačih kiša kritične lokacije se dodatno obilaze te se ta komunalna oprema dodatno pregledava.


No, je li to dovoljno za riječke padaline koje su iz godine u godinu intenzitetom sve obilnije? Ponekad ni razina čistoće ove opreme ne garantira odličnu upojnost jer vjetar prije i za vrijeme oluje zna nanijeti razni materijal pa je sve vrlo brzo ponovo začepljeno.


Prodor mora


U Gradu Rijeci ističu da je u sklopu EU projekta predviđena rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje te izgradnja ili rekonstrukcija 12 retencija, 20 kišnih preljeva i 3 separatora, kako bi se optimizirao postojeći mješoviti sustav, spriječili negativni utjecaji kišnih preljeva na more duž grada Rijeke, riješio problem prodora mora u kanalizacijski sustav, taloženje u glavnim obalnim mješovitim kolektorima paralelnih s obalom i s izrazito malim padom, zbog čega se smanjuje njihova protočnost.
– Gradnja i rekonstrukcija navedenih građevina planirana je na 19 lokacija, pretežito u nizvodnom dijelu sustava (područje Kantride, Mlake, centra grada, Brajdice i Pećina) te na području Martinkovca i Trsata, navodi se dalje, ali bez posebne specifikacije kada će doći do ostvarenja planova.