cjeloživotno obrazovanje

Menadžment hotelske prodaje: Fakultet u Iki uvodi novi program

Ingrid Šestan Kučić

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

SNIMIO: VEDRAN KARUZA

Program se sastoji od 4 kolegija u kojima je predviđeno da polaznici pohađaju nastavu u trajanju od 150 sati, u jednom ciklusu s vremenskim intervalom od 5 tjedana.RIJEKA – Senat Sveučilišta u Rijeci odobrio je Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu novi program cjeloživotnog učenja, a riječ je o Menadžmentu hotelske prodaje koji nosi 15 ECTS bodova. Program se sastoji od 4 kolegija u kojima je predviđeno da polaznici pohađaju nastavu u trajanju od 150 sati, u jednom ciklusu s vremenskim intervalom od 5 tjedana, a obveze polaznika sastoje se i u polaganju ispita, koji je uvjet za dobivanje potvrde.


Koncepcija programa je usmjerena na sustavno stjecanje nedostajućih znanja, koja nameću suvremeni uvjeti poslovanja u području hotelske prodaje. Planira se provođenje interaktivne nastave u kojem će polaznici aktivno sudjelovati u rješavanju svih pitanja te putem povezivanja gradiva uz implementaciju primjera najbolje prakse.


Posebni razlozi za pokretanje programa temelje se na realnim zahtjevima hotelijersko-turističkog gospodarstva Hrvatske u kojoj hoteli ulažu sve veće napore u plasmanu kapaciteta prema specifičnosti pojedinog tržišta, segmentaciji hotelskih gostiju te kanalima prodaje s obzirom na veličinu hotela, makro i mikro okruženje, poslovnu filozofiju i trendove. Naime, u Hrvatskoj ne postoje specijalizirani programi na visokoškolskim institucijama koji nude izobrazbu u hotelskoj prodaji, već se to najčešće izučava u sklopu tematike organizacije, menadžmenta ili marketinga u turizmu. Stoga se pokreće program namijenjen postojećim zaposlenicima u hotelskoj prodaji prilagođen za sve vrste hotelskih objekata, a koji posjeduju osnovna znanja o turizmu i hotelijerstvu. Kroz program polaznici će usvojiti specifična znanja iz hotelske prodaje sa stajališta menadžmenta, organizacije, investicija te zadovoljstva gostiju.
Obrazovni modul osim stručne razine i specijalizacije u hotelijerstvu nudi mogućnost usvajanja ekonomskih znanja i stjecanje vještina i kompetencija u okviru poslovne ekonomije, poduzetništva, računovodstva, financija i statistike.


Ključni cilj ovog programa je ponuditi usavršavanje osobama zaposlenim u hotelskoj prodaji i marketingu, prijemnom odjelu, ali i osobama koje razvoj svoje karijere žele ostvariti u tom sektoru poslovanja. Program će biti realiziran u suradnji s gospodarskim objektima iz uže i šire regije na području Hrvatske putem integracije hotelskih lanaca, malih i srednjih hotela, obiteljskih hotela i specijaliziranih hotela kao što su mali luksuzni hoteli, sportski hoteli, terme i slično.


U suradnji s vanjskim partnerima i gostima predavačima polaznicima će biti preneseni modeli za implementaciju u vlastitom poslovanju.