Dražen Mufić

Vrbovščanski gradonačelnik ukazuje na članak 107. Zakona o lokalnim izborima: Ovo je klasičan primjer dvostrukog prava glasa

Marinko Krmpotić

Dražen Mufić / Snimio Marinko KRMPOTIĆ

Dražen Mufić / Snimio Marinko KRMPOTIĆ

U slučaju da nakon konstituiranja Vijeća nije postignuta dovoljna zastupljenost nacionalne manjine u Gradskom vijeću, Vlada Republike Hrvatske raspisuje dopunske izbore u roku od 90 dana od konstituiranja Gradskog vijeća. Ta je odredba zakona sama po sebi već dovoljno nelogična jer kako je moguće raspisivati izbore za neko tijelo koje je već konstituirano?! – pita se MufićIz Grada Vrbovskog odlučili su reagirati na, po njihovu mišljenju, nepravedne i loše odredbe članka 107. Zakona o lokalnim izborima pa su na niz različitih adresa poslali svoje primjedbe i prijedloge vezane za izmjenu tog članka Zakona.


Dopis Grada Vrbovskog proslijeđen je predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću, predsjedniku Hrvatskog Sabora Gordanu Jandrokoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću te ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici. U dopisu poslanom spomenutima, između ostalog, stoji:


»Dana 24. prosinca 2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima. Primijetili smo da se člankom 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima mijenja čl. 107. Zakona.
Navedeni članak odnosi se na utvrđivanje zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave. Do promjene u navedenom članku došlo je podnošenjem amandmana od strane Kluba zastupnika SDSS-a, zastupnika Furia Radina kao i zastupnika Roberta Jankovicsa, koji je u cijelosti i prihvaćen.


Brojne nedoumice


Izmjenom navedenog članka preskače se i ukida procedura koja se odvijala nakon što u broju članova predstavničkog tijela nije bila postignuta zastupljenost nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.


Tako po toj promjeni pravo na dodatne članove nacionalne manjine u predstavničkom tijelu ne bi imale one liste koje bi primjenom čl. 84. st. 2. Zakona o lokalnim izborima ostvarile pravo na povećani broj članova predstavničkog tijela, pa niti one liste koje na izborima nisu ostvarile 5 posto važećih glasova, već bi Vlada Republike Hrvatske u tim slučajevima raspisala dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela jedinice.


Iako je zakonodavac u odredbama starijeg Zakona o lokalnim izborima predvidio takvu mogućnost, do njene konzumacije nije dolazilo, barem ne u Gradu Vrbovskom gdje je Vijeće konstituirano primjenom stavka 3. Zakona, odredbe koja je ovim izmjenama izbrisana.


Obrazloženje amandmana zbog kojeg je došlo do izmjene navedenog članka Zakona je, između ostalog i ovo: ‘Navedenim načinom popunjavanja predstavničkog tijela jedinice nakon provedenih izbora i nakon utvrđivanja rezultata u predstavničko tijelo ulaze neizabrani kandidati, čak i s izbornih lista koje nisu na izborima dobile 5 posto važećih glasova, odnosno nisu prešle izborni prag što dovodi do propitivanja izbornog legitimiteta neizabranih kandidata koji su na taj način postali članovi predstavničkog tijela’, piše u obrazloženju amandmana.


Dakle, po odredbama Zakona, u slučaju da nakon konstituiranja Vijeća nije postignuta dovoljna zastupljenost nacionalne manjine u Gradskom vijeću, Vlada Republike Hrvatske raspisuje dopunske izbore u roku od 90 dana od konstituiranja Gradskog vijeća.


Ta odredba zakona sama po sebi već je dovoljno nelogična jer kako je moguće raspisivati izbore za neko tijelo koje je već konstituirano?!


Također, nameće se pitanje, može li to tijelo imati svoje sjednice i donositi pravovaljane odluke, a posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da predstavničko tijelo u izbornoj godini ne donosi odluke od dana raspisivanja izbora pa sve do njegova konstituiranja, što je u najboljem slučaju vremensko razdoblje od 3 mjeseca, a s ovom mogućnošću raspisivanja dopunskih izbora, to razdoblje se produžuje na 6 mjeseci.


Ako uzmemo u obzir da je to razdoblje od gotovo pola godine, odnosno od travnja do rujna, možemo zaključiti da je ovakav način konstituiranja predstavničkog tijela za jedinicu lokalne samouprave u kojoj se odvijaju razni procesi i realiziraju mnogobrojni projekti, u biti izgubljeno i nenadoknadivo vrijeme koje će nam stvoriti mnogobrojne gubitke.


Pitanje legitimiteta


Kad govorimo o legitimitetu izabranih vijećnika, onda u ovom slučaju vijećnici iz nacionalne manjine koji bi bili izabrani na dopunskim izborima svakako ne bi imali legitimitet kao i vijećnici izabrani na redovnim izborima.


Temeljem čl. 108. na dopunskim izborima pravo birati i biti birani imaju samo birači iz reda pripadnika nacionalnih manjina. U Gradu Vrbovskom takvih birača je 35,22 posto, točnije toliki je udio srpskog stanovništva u stanovništvu Grada Vrbovskog.


Znači, na dopunskim izborima pravo biranja će imati samo srpska nacionalna manjina koja će izabrati nekoliko vijećnika u Gradsko vijeće. Dakle, te vijećnike bira manjina i oni kao takvi postaju ravnopravni vijećnici s ostalima vijećnicima koje su odabrali svi stanovnici jedinice lokalne samouprave s pravom glasa.


Postavlja se pitanje kakav je legitimitet takvih vijećnika koje će izabrati manjina kao i pravo odlučivanja tako izabranih vijećnika koji će u konačnici donositi odluke koje se odnose na sve stanovnike Grada Vrbovskog, a ne samo na pripadnike nacionalne manjine?


Kako tako izabrani vijećnici donose odluke koje se tiču svih stanovnika jedinice lokalne samouprave, a izabrala ih je manjina?


Najvažnije od svega jest što Zakon o lokalnim izborima u čl. 4. st. 2. određuje da ‘birač na istim izborima može glasovati samo jedanput’. Člankom 107. st. 3. krši se to pravo koje je ustavom zajamčeno jer se pojedincima omogućava glasanje dva puta na istim izborima za istu stvar, a to je, u ovom slučaju, predstavničko tijelo.


Smatramo da je ovom izmjenom Zakona znatno narušeno pravo većinskog naroda pojedine jedinice lokalne samouprave na način da se nacionalnoj manjini dva puta daje pravo da izađe na izbore i glasa za jedno te isto tijelo koje se već konstituiralo.


Time je više nego ikad doveden u pitanje legitimitet dopunski izabranih vijećnika, a samim time i legitimitet samog predstavničkog tijela. O razmjerima štete takvog načina biranja možemo samo naslućivati«, piše u dopisu Grada Vrbovskog koji je potpisao gradonačelnik Dražen Mufić, koji u razgovoru za Novi list dodaje i ovo:


Otvoren put manipulacijama


– Prijedlog je loš i na terenu će omogućavati brojne manipulacije koje će prije ili kasnije dovoditi do sukoba. Naime, siguran sam – a to se već kod nas u Vrbovskom događalo – da će dio srpskog stanovništva namjerno na listama svih stranaka, a posebno SDP-a koji je podružnica SDSS-a, glasovati isključivo za Hrvate, odnosno »komšiće« kako ih ja nazivam.


Time će na terenu dovesti do toga da predstavnika njihove nacionalne manjine neće biti dovoljno pa će se ići u primjenu ovog novog članka koji će samo njima omogućiti nove izbore na kojima će oni, uz mali broj glasača, imati pravo odabrati čak pet vijećnika i time će direktno utjecati na rad Vijeća.


Ovo je klasičan primjer dvostrukog prava glasa koje se, smatram, ne smije dozvoliti jer se time u podređen položaj stavlja većina na čiji život utječe, i to bitno, manjina. Strah me je da će se onda početi postavljati pitanje kakav je to život ovdje i kako je moguće da o životima većine odlučuje manjina.


Uopće ne sumnjam da dio potencijalnih kandidata za mjesta u Gradskom vijeću Vrbovskog jedva čeka ovakvu situaciju jer inače po svojim sposobnostima i uz glasovanje velikog broja birača nikada ne bi ušli u sastav Vijeća.


Tim nesposobnima sad će se pružiti čista prilika da dođu na vlast, odnosno da itekako odlučuju o vlasti. To je nepravda prema većinskom narodu i stoga ovaj članak smatramo nerealnim, neustavnim i u suprotnosti sa zakonima.


Pravno tumačenje zatraženo je od Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu, rekao je gradonačelnik Dražen Mufić.


Diskriminirajuće za većinu


– U Gradu Vrbovskom mi smo kroz suradnju s prethodnim Vijećem srpske nacionalne manjine vrlo kvalitetno komunicirali i u Statut i Poslovnik ugradili sva prava iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (razmjerna zastupljenost u predstavničkom i izvršnom tijelu, zastupljenost u upravnom tijelu, gradskim ustanovama i tvrtkama, ravnopravna službena uporaba jezika i pisma).


Dakle, ostvarena su sva ona prava koja su bila u domeni odlučivanja Grada Vrbovskog. Sad bi to moglo biti narušeno jer će doći do manipulacija u okviru kojih će dio stanovništva srpske nacionalnosti u prvi plan gurati »komšiće« na listama SDP-a i sebi srodnih stranaka kako bi sebi omogućili pravo na popunjavanje pet pripadnika srpske nacionalne manjine u Gradskom vijeću kroz dopunske izbore koje bi Vlada RH raspisala temeljem ovog diskriminirajućeg Zakona.


Bojim se da bi to moglo dovesti do stavljanja u neravnopravan položaj većinskog hrvatskog naroda, a sigurno će dovesti do zastoja u razvoju grada, smatra gradonačelnik Dražen Mufić.