Planova napretek

U Vrbovskom prioriteti jaslice te unaprjeđenje sportske i infrastrukture kulture

Marinko Krmpotić

Foto Marinko Krmpotić

Foto Marinko Krmpotić

Financijski će najjači projekti, oba ukupno vrijedna 6,7 milijuna kuna, biti uređenje Kuće Mance i vodovoda od Senjskog do Jablana, ističe gradonačelnik Dražen MufićProračun Grada Vrbovskog za 2021. godinu iznosi 67,2 milijuna kuna i temelji se na nizu kvalitetnih projekata od kojih će znatan dio biti i realiziran pa će, ističe gradonačelnik Dražen Mufić, Vrbovsko i naredne godine na različitim područjima djelatnosti doživjeti razvoj.


– Ovo je najveći proračun u povijesti naše lokalne samouprave, a mogao je biti i veći da smo u njega uključili i neke od planiranih projekata s potpunim iznosom potrebnim za njihovu realizaciju. No budući da nismo sigurni hoće li neki natječaji biti objavljeni, naveli smo samo njihove djelomične vrijednosti, a ako natječaji budu objavljeni, a mi na njima uspješni, lako ćemo kroz rebalans povećati proračun, govori gradonačelnik Mufić, koji iz jakog vrbovščanskog proračuna izdvaja nekoliko obimnijih projekata i djelatnosti.


Najvažniji projekti


– Financijski će najjači projekti, oba ukupno vrijedna 6,7 milijuna kuna, biti uređenje Kuće Mance i vodovoda od Senjskog do Jablana. Radovi na realizaciji tih dvaju projekata počeli su krajem ove godine kad smo za njih i izdvojili određena sredstva, a po ugovoru i dinamici rada vjerujem da će biti gotovi sljedeće godine te donijeti napredak naše sredine na području vodoopskrbe, kulture i turizma.
Posebno tu ističem područje kulture za koje smo za 2021. godinu izdvojili čak 10,4 milijuna kuna koji su usmjereni ponajprije na infrastrukturu vezanu za razvoj kulture.


Konkretno, to je 5,5 milijuna kuna za izgradnju Kuće Mance, 1,65 milijuna kuna za stolice i uređenje Kina Vrbovsko te milijun kuna za projekt preseljenja knjižnice u bivši Lovački dom pri čemu treba reći da je tu moguće i bitno povećanje ako uspijemo s kandidaturom za državna i EU-sredstva, istaknuo je Mufić te se osvrnuo i na komunalne projekte.


– Za izgradnju komunalne infrastrukture planiramo izdvojiti 9 milijuna kuna od čega će 5,4 milijuna kuna biti namijenjeno izgradnji reciklažnog dvorišta i taj projekt sigurno će biti realiziran ove godine, rekao je gradonačelnik Vrbovskog, koji je kao važan projekt istaknuo i izgradnju jaslica koje će djelovati u okviru Dječjeg vrtića »Bambi«.


Više za sport


– Riječ je o projektu vrijednom dva milijuna kuna, a amandmanom koji je podnio vijećnik naše nezavisne županijske liste Ivica Knežević, osigurali smo 500.000 kuna iz županijskog proračuna.


Putem natječaja Ministarstva regionalnog razvoja osigurat ćemo još milijun kuna, a preostalu svotu osigurat ćemo, ako ne bude još za nas povoljnih natječaja, iz vlastitog proračuna. Svu potrebnu dokumentaciju za taj projekt imamo te će ujesen 2021. godine Vrbovsko prvi put u svojoj povijesti imati jaslice.


Povećali smo i izdvajanja za sport kojem je namijenjeno 2,5 milijuna kuna koja su ponajprije vezana za infrastrukturu, točnije izgradnju tribina NK Vrbovsko te svlačionica i prostorija za smještaj u objektu uz to igralište.


U planu nam je i uređenje prostora za djelatnost programa »Pomoć u kući«, koji je za našu sredinu, u kojoj je sve veći broj starijih ljudi, iznimno bitan.


Taj je prostor moguće urediti u nedavno kupljenoj zgradi nekadašnjeg »Prometa«, u kojoj će jedan kat biti namijenjen poduzeću »Vode« d.o.o., a dio planiramo urediti za »Pomoć u kući« i to tako da tu bude i program tzv. dnevnog boravka za starije osobe, rekao je gradonačelnik Mufić.


Podrška i oporbe


Gradonačelnik Mufić posebno ističe da ga raduje što je proračun prihvaćen velikom većinom glasova.


– Uz vijećnike s moje liste, za proračun su ruku digli i vijećnici HDZ-a, PGS-a te SDP-a, a protiv su bili samo oni koji, očigledno, ne razumiju proračun. Očigledno je dakle da na području Grada Vrbovskog ima sve manje ljudi koji ne razumiju što se sve ovdje radi i to me raduje jer i ja i cijela gradska uprava u posljednjih 7-8 godina radimo jako puno i mislim da svatko realan vidi koliko je napravljeno.


A tako će biti i dalje. Samo naredne godine Vrbovsko će imati prve jaslice i prvo reciklažno dvorište u svojoj povijesti, novi vodovod od Jablana do Senjskog te Kuću Mance, rekao je gradonačelnik Mufić.


U »planu B« više projekata


​Gradonačelnik Mufić posebno ističe da je moguće i znatno više dođe li do objave državnih i EU-natječaja:


– Sad je sve zbog korone dosta upitno, ali mi smo u proračun stavili neke osnove pa smo tako po milijun kuna namijenili preseljenju i uređenju knjižnice u prostor bivšeg Lovačkog doma, cestu prema Kamačniku te uređenje Ulice Ivana Gorana Kovačića.


Svaki od tih projekata znatno je financijski zahtjevniji i iznosi od 5 do 7 milijuna kuna. Naravno, sve ćemo učiniti da u što većoj mjeri realiziramo i te projekte, rekao je gradonačelnik Mufić.