Radno ljeto

U Fužinama spremaju nove projekte, ali još su pod znakom upitnika zbog sufinancijera

Marinko Krmpotić

Foto Marinko Krmpotić

Foto Marinko Krmpotić

Nakon uspješno završenih projekata, u Fužinama će započeti s aktivnostima na njih još nekoliko, no, ističe načelnik Bregovac, realizacija će ovisiti i o razumijevanju nadležnih institucija i njihovoj financijskoj uključenosti u te projekteIzgradnja ceste Kraljev jarak – Vrelo te uređenje fasade na upravnoj zgradi Poslovne zone Lič dva su projekta koja su ovog ljeta na području Općine Fužine dovršena, ili su pri samom završetku.


Uređenje ceste smještene uz prometnicu koja od Vrela vodi prema Kraljevom jarku dio je EU projekta vrijednog 3,5 milijuna kuna, a uređenjem te prometnice stvoreni su temeljni preduvjeti za izgradnju i uređenje turističkog naselja koje je predviđeno na toj lokaciji.


Spomenutoj svoti Općina Fužine dodala je 800.000 kuna vezanih uz javnu rasvjetu i vodovodnu mrežu, a postupak sufinanciranja, samo u znatno manjoj mjeri, realiziran je i pri poslovima uređenja fasade upravne zgrade Poslovne zone Lič gdje je većina poslova sufinancirana s 166.666 kuna pristiglih iz županijskog Fonda za Gorski kotar, a ostatak do ukupne svote od 180.939 kuna osiguran je iz općinskog proračuna.


Niz projekata
No, to ni izdaleka nije sve kad je riječ o planovima za ovu godinu, napominje načelnik Općine Fužine David Bregovac, dodajući da će započeti s aktivnostima na još nekoliko projekata, a realizacija će ovisiti i o razumijevanju nadležnih institucija, odnosno njihovoj spremnosti na sufinanciranje.


– Jedan od takvih poslova svakako je uređenje parkirališta Čoka za što su potrebna sredstva od 523.670 kuna. Od Ministarstva regionalnog razvoja tražili smo 392.753, a odobreno nam je 100.000 kuna, s čime ipak krećemo i 1. rujna će početi radovi. Naravno, i tu smo spremni i sami uložiti dio sredstava, a koliko ćemo napraviti tijekom ove godine, vidjet ćemo.


Još nam je veći projekt uređenje edukativno-pješačke staze Lepenica na kojoj bismo ljubiteljima prirode u prvoj fazi ponudili biciklističku i pješačku stazu uz to jezero, a u drugoj plovni put i dva mala pristaništa, odnosno luke.


Sredstva za taj projekt koji bi bitno podigao turističke sadržaje na području Općine Fužine imamo osigurana iz EU fondova FLAG-a Tunera, a riječ je o otprilike 100.000 eura. Nažalost, iako tu imamo osigurana sredstva, u realizaciju projekta nismo sigurni jer se čekaju suglasnosti i dozvole HEP-a i Hrvatskih šuma, a budući da tu može doći i do odbijanja, potpuno je neizvjesno hoćemo li moći realizirati ovaj projekt koji bi nam s turističke strane značio puno pa se nadamo da će spomenuta državna poduzeća – jer je i njima u interesu razvoj ovoga kraja – imati razumijevanja, govori Bregovac te nastavlja:


Prioriteti


– Puno izvjesnije je, rekao bih gotovo sigurno, da ćemo uz pomoć od 50.000 eura koju će nam osigurati LAG Gorski kotar, započeti projekt rekonstrukcije krova na Zadružnom domu Fužine.


Ukupna vrijednost tog projekta je 676.195 kuna, od čega bi nam LAG osigurao više od polovine, a ostalo bismo sufinancirali iz vlastitih sredstava. Taj nam je posao bitno što prije realizirati jer je krovište poprilično oštećeno i nužno ga je što prije sanirati i urediti.


Također, vjerujemo da će nam u susret izaći i Primorsko-goranska županija od koje smo za poslove održavanja nerazvrstanih cesta na području naše općine zatražili 51.306 kuna, što je polovina potrebne svote, a drugu ćemo polovinu osigurati sami.


Napokon, tu je i izrada projektne dokumentacije za prometnicu obilaznice Mostići – Donje Selo pri čemu smo od ukupne potrebne svote, a to je 538. 25 kuna, od Ministarstva graditeljstva zatražili 144.562 kune, odnosno 30 posto i još uvijek čekamo odgovor, rekao je Bregovac.


Ušminkavanje« Liča


Znatan dio poslova vezan je uz područje Liča. Uz već spomenuto uređenje fasade upravne zgrade Poslovne zone, u planu su još i poslovi uređenja Vicićevog mosta (400.000 kuna), počela je sanacija zida na groblju u Liču (68.000 kuna, prva faza) te uređenje Kina Lič (530.000 kuna).