Realizacija

Ovo su dvije najznačajnije investicije Hrvatskih cesta u Gorskom kotaru

Marinko Krmpotić

Odmorište na Špičunku, sa sedam parkirališnih mjesta, klupama i stolovima, WC-om i posebnim prostorom za odmor bit će još atraktivnije jer se i nalazi na lokaciji s koje se pruža prekrasan pogled, a i zahtjevni radovi na klizištu idu prema krajuHrvatske ceste ovog ljeta na području Gorskog kotara uspješno realiziraju dvije značajnije investicije – sanaciju klizišta na Vodenjaku i uređenje vidikovca na Špičunku. Obje su investicije pri svom kraju i tijekom ovog ljeta radovi na obje bit će privedeni kraju, a izvođač je u oba slučaja delničko pouzeće »Gorangrađevno«, što znači da su domaći ljudi dobili posao, a to je vrlo pohvalno.


Brigu o realizaciji oba projekta, između ostalih, vodi i Goran Rački, viši suradnik riječke ispostave Hrvatskih cesta koji, govoreći o ovim projektima, kaže:


Prekrasan pogled


»Radovi na vidikovcu Špičunak nastavak su naših višegodišnjih aktivnosti na uređenja odmorišta. Prvo takvo na »staroj cesti« Rijeka – Zagreb, odnosno državnoj cesti D3 kako se službeno zove, napravljeno je prije tri godine na velikom zavoju prije spuštanja na Grobničko polje.
Odmorište na Špičunku bit će još atraktivnije jer se i nalazi na lokaciji s koje se pruža prekrasan pogled na lokvarski kraj. Tu je i ranije bio vidikovac, ali će nakon uređenja cijela ta lokacija biti puno funkcionalnija i atraktivnija.


Onima koji zastanu, na raspolaganju će biti sedam parkirališnih mjesta, uređen prostor s klupama i stolovima te pokretni WC-i, a dio će biti izdvojen i za postavljanje štandova. Posebno je važno da će pogled s vidikovca biti još ljepši jer će biti proširen i posebno uređen prostor za odmor i promatranje Lokvarskog jezera i masiva Risnjaka.


Foto Marinko Krmpotić

Napreduju radovi na klizištu na Vodenjaku


Uređenjem ovog vidikovca kraju ćemo privesti poslove na toj lokaciji koji su prije ovog vidikovca bili vezani uz rješavanje problematičnog klizišta. Poslove su prošle godine realizirali radnici GP-a Krk koji su uspjeli riješiti jedno od najvećih klizišta na području Primorsko-goranske županije.


Ozbiljan zahvat


Kad je pak riječ o klizištu na Vodenjaku, treba reći da je na toj lokaciji bilo puno problema prethodnih godina i često je prijetila opasnost. Riječ je o velikom i ozbiljnom zahvatu tijekom kojeg je trebalo mijenjati smjer prometnice dok radovi na samom klizištu ne budu gotovi.


Trenutačno je stanje takvo da su tzv. piloti zabušeni, traju radovi na završetku gornjeg dijela nadglavne grede, nakon čega će se cesta vratiti u prvobitno stanje.


Promet se do sada tim dijelom odvijao nešto usporenije, ali bez ikakvih poteškoća, a na Špičunku i nije bilo potrebno bilo kakvo usporavanje«, rekao je Goran Rački, dodavši kako izvođačima radova na ruku ide i lijepo vrijeme pa je i stoga logično nadati se da će oba ova velika posla gotova biti do završnih dana ovog ljeta, možda i ranije.


Veliki iskorak i za turizam


Kako saznajemo, u godinama što dolaze na goranskom dijelu prometnice D3 u planu je uređenje još nekoliko vidikovaca, i to detaljno i sveobuhvatno poput vidikovca na Špičunku. Time će, nedvojbeno je, Hrvatske ceste itekako pomoći razvoju turizma i turističkoj ponudi onih goranskih sredina koje će imati tako uređene vidikovce.


Primjerice, vidikovac Špičunak bit će novi turstički adut cijelog lokvarskog kraja i to ne samo jer će prolaznici pred očima imati prekrasne lokvarske krajolike, već i stoga što upotpunjuje i podiže vrijednost sanjkaške i pješačke staze koje počinju (sanjkaška) i završavaju (pješačka) baš na ovom vidikovcu. Ne treba sumnjati da će se to itekako dopasti budućim šetačima i sanjkašima.