SJEDNICA SENATA

Gordan Jelenić i Saša Zelenika izabrani za nove prorektore Sveučilišta u Rijeci

Ingrid Šestan Kučić

Mandat novim prorektorima počinje s 1. lipnja, a u novom mandatu rektorice Upravu Sveučilišta činit će petero prorektoraRIJEKA – Gordan Jelenić i Saša Zelenika novi su prorektori Sveučilišta u Rijeci, a njihov je izbor potvrđen na jučerašnjoj sjednici Senata. Prorektorom za znanost i umjetnost imenovan je prof.dr. Jelenić s Građevinskog fakulteta, dok je prof.dr. Zelenika s Tehničkom fakulteta imenovan prorektorom za strateške projekte.


Mandat novim prorektorima počinje s 1. lipnja, a u novom mandatu rektorice Upravu Sveučilišta činit će petero prorektora, jer na prethodnoj sjednici Senata produljen je mandat dosadašnjim prorektorima pa je prof. dr. Marta Žuvić s Odjela za biotehnologiju i dalje prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete, a prof. dr. Davor Vašiček s Ekonomskog fakulteta prorektor za financije i poslovanje, dok je prof. dr. Senki Maćešić s Tehničkog fakulteta promijenjen naziv portfelja te je umjesto dosadašnjeg naziva prorektorice za organizaciju i informatizaciju, imenovana prorektoricom za digitalizaciju i razvoj. Rektorica prof.dr. Snježana Prijić Samaržija jučer je predstavila i nove pomoćnike u mandatu od 2021. do 2025. godine.


Tako je prof.dr. Alen Ružić imenovan posebnim pomoćnikom za područje biomedicine i javnog zdravstva, prof dr. Sanja Barić pomoćnica je za institucijske kapacitete i politike, prof.dr. Alen Jugović imenovan je pomoćnikom za inovacije i investicije, dok je prof.dr. Damir Zec pomoćnik za poduzetništvo i transfer znanja, a Leopold Mandić pomoćnik za studente. Rektorica je, usvajanjem nove organizacijske strukture, pomoćnicima imenovala samo trenutne predsjednike ili članove Upravnih vijeća. Također je potvrđen i izbor izv.prof.dr. Mladena Bulića za novog dekana Građevinskog fakulteta, čiji će mandat početi teći od iduće akademske godine.
Na jučerašnjoj sjednici usvojen je i Plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025. Naime, Sveučilište je sudjelovanjem u projektu “Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima” (SPEAR) prihvatilo obvezu kreiranja, provođenja i praćenja provedbe institucionalnog plana rodne ravnopravnosti te je postalo prvo hrvatsko sveučilište s Planom rodne ravnopravnosti. Istovremeno su usvojene i smjernice za djelovanje u slučajevima
spolnog uznemiravanja, ali, i još važnije, za preventivno djelovanje kako bi Sveučilište u Rijeci bilo sigurno mjesto studiranja i rada za sve osobe.


Riječ je o dokumentu pod nazivom “Sveučilište u Rijeci – sigurno mjesto, bez spolnog uznemiravanja” koji je namijenjen svim studentima, zaposlenicima, poslovnim partnerima i posjetiteljima bilo koje sastavnice Sveučilišta u Rijeci, neovisno o ulozi prijavitelja, žrtve, sudionika, svjedoka, prijatelja ili odgovorne osobe na instituciji u kojoj se mogu naći.


U svojim aktima Sveučilište se već nedvosmisleno odredilo prema neprihvatljivosti i osudi svih oblika spolnog uznemiravanja te je utvrdilo institucijsko postupanje. Cilj je novog dokumenta svakome pomoći da lakše prepozna spolno uznemiravanje i primjereno postupi bez obzira na položaj u kojem se nalazi, a posebice kako jednostavno prijaviti slučajeve spolnog uznemiravanja, kako i gdje potražiti potrebnu psihološku i drugu institucijsku podršku i kako učinkovitije djelovati u sprječavanju spolnog uznemiravanja i zaštiti žrtava spolnog uznemiravanja.


Senat je usvojio i odluku o raspisivanju Natječaja za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te prediplomskih stručnih studija Sveučilišta i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2021./2022. Ljetni rok prijava za upise na studije bit će otvoren do 21. srpnja ili do ranijeg roka kojeg odredi visoko učilište, dok će jesenski rok prijava za upise na studije biti otvoren od 23. srpnja do 16. rujna ili do ranijeg roka kojeg odredi visoko učilište. Budućim studentima će se ponuditi ukupno 3.524 upisnih mjesta, od čega je najveći broj namijenjen redovnim studentima, 2.645 mjesta. Tijekom jučerašnje sjednice dodijeljena je i Povelja Sveučilišta u Rijeci Ekonomskom fakultetu u povodu 60. obljetnice njegova osnutka i obavljanja djelatnosti obrazovanja u znanstvenom području društvenih znanosti i 111 godina obrazovanja ekonomista u Rijeci, a za postignute rezultate u znanstvenoistraživačkoj i visokoobrazovnoj nastavnoj djelatnosti te za doprinos svekolikom razvoju Sveučilišta u Rijeci.