Projekt

Riječko Sveučilište bavi se integracijom rodne ravnopravnosti s još 16 sveučilišta

Ingrid Šestan Kučić

Snježana Prijić Samaržija

Snježana Prijić Samaržija

U okviru započetog UNIGEM projekta kroz sljedeće četiri godine Sveučilište u Rijeci će u funkciji podržavajućeg partnera sudjelovati na brojnim aktivnostimaU Sarajevu svečano potpisan memoranduma o suradnji na projektu Universiy and Gender Mainstreaming (UNIGEM) između 17 sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, uz pokroviteljstvo Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva u BIH, a dio projekta je i Sveučilište u Rijeci.


Riječ je o projektu koji integrira rodnu ravnopravnost u sustav visokog obrazovanja, kako bi akademska i šira zajednica bile sigurno mjesto za nastavnike i nastavnice i studente i studentice.


Riječka koordinatorica projekta je Daria Glavan Šćulac, a u okviru započetog UNIGEM projekta kroz sljedeće četiri godine Sveučilište u Rijeci će u funkciji podržavajućeg partnera sudjelovati na brojnim aktivnostima koje će se provoditi u suradnji s partnerskim sveučilištima.
Na riječkom je sveučilištu također održana i i prva sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci, čija je predsjednica prof. dr. Sanja Barić, a Vijeće će u sljedećem razdoblju izraditi smjernice o rodno osjetljivom jeziku kojima će se pridonijeti uporabi rodno nediskriminirajućeg i uključiva jezika u pisanim dokumentima te pisanoj i usmenoj komunikaciji na Sveučilištu u Rijeci i sastavnicama.


Naime, Senat Sveučilišta u Rijeci je u srpnju podržao takvu inicijativu, a tada je osnovano i Vijeće za rodnu ravnopravnost kao sveučilišno reprezentacijsko tijelo kojemu je svrha institucijsko praćenje i doprinos rodnoj ravnopravnosti na Sveučilištu u Rijeci i široj zajednici.


Usvojena je i preporuka o unaprjeđenju rodne ravnoteže pri imenovanjima kojom će sveučilište i njegove sastavnice u skladu s načelima pravednosti i jednakosti te raznolikosti i uključivosti voditi računa o uvažavanju rodne ravnoteže u predlagačkim praksama i pri imenovanjima u upravljačka i druga tijela.


Jedna od usvojenih odluka je i odluka o prikupljanju, evidentiranju i obradi podataka razlučenih po spolu kojom će sveučilište i njegove sastavnice pristupiti unaprjeđenju prikupljanja, evidencije i obrade statističkih podataka i drugih informacija na način da podatke prikupljaju, evidentiraju i obrađuju po spolu.


Sve te odluke uporište imaju u Planu rodne ravnopravnosti, a riječko sveučilište prvo je u Hrvatskoj usvojilo takav dokument koji se temelji na dvadeset ciljeva koji se žele postići do 2025. godine, unutar četiriju područja koja su detektirana kao područja u kojima su moguća poboljšanja. Radi se o unaprjeđenju rodne ravnopravnosti na upravljačkim pozicijama i u institucijskoj klimi pri čemu je najveći izazov prepoznavanje i rad na skrivenim stereotipima i predrasudama koje ženama onemogućuju ravnopravnu participaciju u donošenjima odluka i radu.


Drugo je područje istraživanje, u kojem se želi osigurati jednake uvjete za napredovanje u karijeri žena i muškaraca te osigurati da se takozvana ženska perspektiva i način rada uvažavaju kao jednakovrijedna i vrijedna povjerenja. Treći je dio vezan za obrazovne procese, pri čemu se namjerava razvijati kolegije i edukativne programe za studente, ali i širu zajednicu koji bi podizali razinu educiranosti o rodnoj ravnopravnosti, od nedopustivosti nasilja nad ženama do rodnih studija.


Četvrti dio je vezan za ciljeve kojima se osigurava harmonizacija poslovnih obveza i privatnog života kroz fleksibilizaciju radnog vremena ili kroz podršku u čuvanju djece i slično.