Jubilej

Fotoklub Rijeka obilježava važnu obljetnicu, 125 godina fotoamaterskog pokreta u Rijeci

Kim Cuculić

Cijeli program Fotokluba Rijeka za 2022. bit će u duhu obilježavanja ovog značajnog jubilejaOve godine navršila se 125. godišnjica organiziranog i kontinuiranog njegovanja hobističke fotografije u Rijeci. Kako ističu u Fotoklubu Rijeka, malo je gradova u Hrvatskoj, a i u Europi, koji se mogu ponositi ovakvom dugovječnošću fotoamaterskog pokreta.


Prvi programski sadržaj koji je dio obilježavanja 125. godišnjice osnivanja fotografske sekcije u Klubu prirodnih znanosti je okupljanje danas u 12 sati ispred zgrade Srednje talijanske škole Rijeka, gdje je osnovana sekcija.


Naime, 9. siječnja 1897. godine u zgradi tadašnje Mađarske gimnazije u Rijeci, u kojoj je danas Srednja talijanska škola Rijeka – Scuola media superiore italiana Fiume, na inicijativu Sándora Alexandera Rieglera, ravnatelja te gimnazije, i Petera Salchera, uglednog profesora fizike na Mornaričkoj akademiji austrougarske vojske, osnovana je fotografska sekcija u Klubu prirodnih znanosti.
Ovu vijest objavila je La Bilancia, riječke novine na talijanskom jeziku, 13. siječnja te iste godine. Osnivanjem ove sekcije nastaju temelji kontinuiteta hobističke riječke fotografije, koju održava i njeguje Fotoklub Rijeka.


Ljubav prema fotografiji


Prije osnivanja sekcije godinama u Rijeci postoje ljudi koji se uz svoju profesiju zbog ljubavi prema fotografiji aktivno njome i bave. Međusobno se neformalno druže, izmjenjuju iskustva. Tako je Peter Salcher još davne 1890. godine održao predavanje »O slikarstvu i fotografiji«.


U takvoj atmosferi trebalo je neko vrijeme da se javi želja za udruživanjem, za institucionaliziranjem kako bi se izmjenjivala iskustva i znanja o fotografiji. Ovakva okupljanja fotografa hobista u Rijeci, amatera, a u to doba vrlo uglednih građana, dovela su do osnivanja fotografske sekcije.Hobističko bavljenje fotografijom bio je privilegij viših društvenih slojeva jer su se njome mogle baviti osobe koje su bile materijalno situirane i imale nešto više novca i slobodnog vremena.


Bavljenje fotografijom bilo je skupo, jer su i oprema i pribor znatno koštali, a vrijeme je naprosto bilo potrebno jer se trebalo upoznavati i učiti upotrebljavati sva pomagala za izradu fotografskih slika.


Kako podsjeća Borislav Božić, predsjednik Fotokluba Rijeka, demokratizaciji ili masovnijem bavljenju fotografijom pridonijela je i Kodakova konstrukcija te proizvodnja boks-kamere 1888. godine, fotoaparata na roll-film sa sto snimaka koji je reklamiran krilaticom »Vi pritisnite dugme, a mi ćemo napraviti ostalo«.


Kodakov izum


– Pojava ovog aparata, jednostavnog za rukovanje i upotrebu, omogućila je mnogim pojedincima da se bave fotografijom jer više nije bilo potrebno puno opreme i pribora, već je bilo dovoljno kupiti ovaj aparat.


Bio je napunjen sa sto snimaka i kada su ih sve iskoristili, slali su aparat u tvornicu gdje su im razvijali te snimke, napunili aparat novim filmom i sve skupa poštom vratili vlasniku. Ovaj Kodakov izum omogućio je popularizaciju fotografije i širenje fotoamaterskog pokreta.Da ne bude zabune, u to doba Rijeka ima vrlo ugledne i važne fotografske ateljee (Carlo Zamboni, Ilario Carposio) u kojima se radi vrlo kvalitetna fotografija, rekao bih po europskim standardima.


U tom smislu treba razlučiti dvije vrste fotografskih aktivista – jedni su profesionalci i oni imaju svoje ateljee i samo se bave fotografijom, a drugi su amateri ili hobisti i oni imaju svoje osnovno zanimanje, a fotografija im je nadogradnja ili lijepi dodatak njihovim duhovnim, emocionalnim, kreativnim potrebama.


Ovdje je riječ o hobistima, o amaterima na čijim će se temeljima ili iz čijeg će se okrilja formirati umjetnički fotografi diljem Europe i cijeloga svijeta, pa tako i u Hrvatskoj i Rijeci.


Važan jubilej


Ovo je važan jubilej, važna godišnjica ne samo za Rijeku, već i za Hrvatsku, ali i znatno šire ako imamo na umu da vrhunski intelektualci i uglednici pokreću i stvaraju nukleus riječke amaterske fotografske scene kroz osnivanje već spomenute sekcije, a koja je opstala do današnjega dana zahvaljujući upornosti i entuzijazmu pojedinaca koji su održavali fotografske udruge koje prethode i koje nasljeđuje Fotoklub Rijeka.


Fotoklub Zagreb osnovan je 1892. godine i uz kraći prekid djeluje u kontinuitetu do danas. Fotoklub Split osnovan je 1911. godine, tako da je obilježavanje 125. godišnjice osnivanja naše fotografske sekcije bitan i važan događaj za povijest ne samo riječke, već i hrvatske fotografije.


Cijeli program Fotokluba Rijeka koji smo pripremili za 2022. godinu bit će u duhu obilježavanja ove važne godišnjice kako bismo dali značaj i važnost fotografskim autorima koji su se formirali i afirmirali u riječkom fotoamaterskom okruženju, ističe Borislav Božić, dodajući da je pokrenut postupak postavljanja spomen-ploče na spomenutu zgradu o ovom važnom događaju.