Hrvatsko društvo pisaca

Kultura otkazivanja jedna od tema novog broja Europskog glasnika

Davor Mandić

Izašao je novi broj Europskog glasnika, 26/2021., u izdanju Hrvatskog društva pisacaIzašao je novi broj Europskog glasnika, 26/2021., u izdanju Hrvatskog društva pisaca, glavnog urednika Dražena Katunarića.


Vjerni čitatelji ove publikacije, ali i oni koje će časopisu privući neka imena u njemu objavljena, moći će čitati tekstove: Tonka Maroevića (»Hvarski mali noćni hodopis«), Pierrea-Andréa Taguieffa (»Dekolonijalna obmana«), Jaroslava Pecnika (»Vječni Švejk. 100 godina od objavljivanja ‘Doživljaja dobrog vojnika Švejka’«), Václava Havela (»Šest napomena o kulturi«), Dalibora Šimprage (»Zluradost«) i drugih.


U tematu Grci i tajna beskonačnosti, mogu se čitati Hugo von Hofmannsthal, Walter F. Otto, Giorgio Colli, Heidegger, Gadamer, Žarko Paić i drugi.
U Poeziji u središtu objavljeni su pak: Sonja Manojlović, Predrag Vrabec, Sanja Lovrenčić, Luis Borja, Marko Grba, Jasminka Domaš i Biserka Goleš Glasnović.


O kulturi otkazivanja (Cancel Culture) pišu Hervé Saint-Louis, Valérie Toranian, Alan Dershowitz, Nebojša Lujanović, Pippa Norris, David Doucet, Bret Eeaston Ellis, J. K. Rowling i drugi.


U segmentu Hannah Arendt: filozofija, politika i kultura, mogu se pročitati tekstovi Hannah Arendt, Dane R. Ville, Margaret Canovan, Rogera Berkowitza, Žarka Paića, Željka Senkovića, Krešimira Petkovića i drugih.