Zagrebačka umjetnica

“Objekti brige” Teute Gatolin danas u Memorijalnom centru Lipa pamti

Mirna Šumberac

Foto Screenshot

Foto Screenshot

Rad je dio umjetničkog programa "Prepoznavanje odsustva" posvećenog sjećanju na 269 stradalih Lipljana te trajnom ukazivanju na teške posljedice nepoštivanja temeljnih ljudskih prava“Objekti brige”, happening zagrebačke intermedijalne umjetnice Teute Gatolin danas se od 13 do 21 sat održava u Lipi u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i Memorijalnog centra Lipa pamti.


Rad je dio umjetničkog programa “Prepoznavanje odsustva” posvećenog sjećanju na 269 stradalih Lipljana te trajnom ukazivanju na teške posljedice nepoštivanja temeljnih ljudskih prava.


Zbog epidemiološke situacije događanje je ograničenog kapaciteta te je raspoređeno na tri grupe s po pet sudionika.
Posjetitelji s autoricom grade instalaciju te promišljaju o brizi u bivšim prostorima „brige” bila to razrušena kuća ili sam Memorijalni centar, te je potom svojim prisustvom i radom unutar nje ponovno „revitaliziraju”.


– Rad se bavi narativima brige – što ona jest, što može, kakva joj je uloga u razvoju ljudske civilizacije te našu pažnju usmjerava ka dva tipa narativa o ljudskom razvoju – ka onom vezanom uz objekte nasilja, te onom vezanom uz objekte brige, piše Vana Gović kustosica Memorijalnog centra Lipa pamti.


Događanje će trajati do 21 sat.