Zahtjevi

Prijava poreza do 1. ožujka: Ove godine važna novost, nekima bi mogao sjesti nezanemariv iznos

Aneli Dragojević Mijatović

Foto Pixsell

Foto Pixsell

Vjerojatno će mnogi građani »vratiti« djecu, studente na svoju poreznu karticu s obzirom na to da je lanjska pandemijska godina mnogima osujetila planove sezonskog rada, pa prihodi na koje su mladi računali nisu ostvareniOve godine tko mora ili želi prijaviti porez može to učiniti do 1. ožujka s obzirom na to da uobičajeni rok 28. veljače pada u nedjelju. Poreznu prijavu moraju podnijeti građani koji dohodak ostvaruju od samostalnog rada (djelatnosti), obrtnici, pomorci i poljoprivrednici.


Oni pak koji ostvaruju dohotke od nesamostalnog rada, plaće i autorske honorare, bez obzira na to koliko su ih primili, nisu u obvezi podnijeti poreznu prijavu, odnosno Porezna uprava automatizmom računa njihovu obvezu ili potraživanje, temeljem čega će dobiti ili rješenje o nadoplati poreza ili pak povrat poreza.


U ovoj drugoj skupini je većina građana, no oni koji žele Poreznu upravu obavijestiti o nekoj promjeni za koju ova ne zna, što se npr. odnosi na uzdržavane članove, mogu to učiniti u posebnom postupku. Oba obrasca, i obrazac DOH (za one koji su u obvezi) i obrazac ZPP-DOH (posebni postupak) na stranicama su Porezne uprave, na kojoj su naravno »poreznim rječnikom« detaljno objasnili tko je točno u obvezi, a tko nije, ali je u mogućnosti podnijeti prijavu, ako misli da će ostvariti neko dodatno pravo i povrat.
Ove se godina najveća vijest tiče mladih do 25, odnosno do 30 godina, za koje je, u okviru četvrtog kruga porezne reforme i rasterećenja rada mladih, donesena odluka da im se porez na dohodak vraća. Mladima do 25 godina, vraća se 100 posto poreza, a onima od 26 do 30 godina 50 posto. Ni oni ne moraju posebno podnositi prijavu niti se time baviti – sve će odraditi Porezna te bi im temeljem toga do ljeta na račune mogli sjesti nezanemarivi iznosi.


Do 15.000 kuna


Druga zanimljivost, na koju nam neki građani skreću pažnju, tiče se prijava po osnovi uzdržavanog člana.


Naime, ranije su građani koji su na svojoj poreznoj kartici kao olakšicu naveli dijete koje i samo ostvaruje prihod, primjerice studenta, znali biti u situaciji da moraju još i platiti porez, odnosno vratiti ono što su ostvarili po toj olakšici u slučaju da je taj uzdržavani član ostvario vlastiti prihod tokom godine veći od 15.000 kuna (u to ne ulaze stipendije i slični primici).


To, naravno, i sada vrijedi, no zbog okolnosti pandemije situacija bi sada mogla biti obrnuta: mnogi će građani vjerojatno »vratiti« djecu na svoju poreznu karticu jer je lanjska pandemijska godina mnogima osujetila planove sezonskog rada i slično, pa prihodi na koje su mladi računali nisu ostvareni.


Roditelji će vjerojatno nastojati iskoristiti onda ovu poreznu olakšicu, odnosno mogu time ponovo uvećati osobni odbitak, pa se i s te osnove očekuje veći broj prijava, a onda i veći iznosi povrata.


Na stranicama Porezne uprave konkretno pak stoji da svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH​) za 2020. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) iste mogu podnijeti putem sustava ePorezna,​ odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 1. ožujka 2021. (ponedjeljak) do 19 sati.


Građani mogu putem tokena internetskog bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave te putem osobnog računala kroz sustav ePorezna predati Obrazac ZPP-DOH. Na mrežnim stranicama Porezne dostupan je i informativni kalkulator ​razlike (povrata/uplate) godišnjeg poreza na dohodak.


Posebni postupak


Porezna precizno navodi da godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga, kao i porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.


Isto tako, navodi se dalje, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece), umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.


Očekuje se veći povrat mladima


Kako je već prije objavila Hina, poreznici procjenjuju da će građanima u posebnom postupku utvrđivanja poreza na dohodak za 2020. vratiti oko 1,85 milijardi kuna više uplaćenog poreza i prireza na dohodak, što je više no lani jer će temeljem zakonskih odredbi o poreznom rasterećenju rada 240 tisuća mladih do 30 godina dobiti povrat oko 700 milijuna kuna.


Lani, kada su u posebnom postupku građani ostvarili povrat gotovo 1,2 milijarde kuna.


Od novosti, iz Porezne podsjećaju i da početkom prošle godine osnovni osobni odbitak povećan s 3.800 na 4.000 kuna mjesečno tj. na 48.000 kuna godišnje te da u iznos do kojeg se netko može smatrati uzdržavanim članom ne ulaze niti nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja ni naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja.