Neuredno

Vlada odbila ponudu Ine za koncesiju u Urinju: “Ponuditelj se smatra nesposobnim”

Hina

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Stranice ponude nisu označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude, ponuda nema sadržaj, a studija gospodarske opravdanosti nije izrađena u skladu s obaveznim sadržajem studijeVlada je u četvrtak na sjednici kao neurednu odbila ponudu Ine za dodjelu koncesije s ciljem izgradnje i gospodarskog korištenja industrijske luke Urinj, kao i pomorskog dobra izvan lučkog područja, te poništila postupak davanja koncesije.


Državni tajnik ministarstva mora, prometa i infrastruktrure Josip Bilaver je pojasnio da odluka o koncesiji mora biti utemeljena na nalazu i mišljenju stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru.


Po njima, jedina pristigla ponuda, Inina, nije dostavljena u skladu s obavijesti Vlade o namjeri davanja koncesije na predmetnom pomorskom dobru od 23. travnja ove godine, kao i dokumentacijom za nadmetanje objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave, od 12. svibnja 2020. godine.
“Samim time, ponuditelj se smatra nesposobnim i njegova ponuda se smatra neprihvatljivom. Sukladno navedenom, natječaj se poništava i odbija se ponuda Ine kao neuredna”, istaknuo je Bilaver.


Naime, između ostaloga, navedeno je u odluci Vlade, ponuda nije izrađena na način da čini cjelinu, nije uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, stranice ponude nisu označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude, ponuda nema sadržaj, a također, studija gospodarske opravdanosti nije izrađena u skladu s obaveznim sadržajem studije gospodarske opravdanosti.


Kako se doznaje iz Ine, stvar je tehničke prirode te treba dopuniti dokumentaciju za projekt. To neće utjecati na rokove te bi do sredine iduće godine dokumentacija trebala biti gotova.


Koncesija na 40 godina vrijednosti oko 800 milijuna kuna


Vlada je 23. travnja ove godine raspisala natječaj za dodjelu koncesije s ciljem izgradnje i gospodarskog korištenja industrijske luke Urinj, kao i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u katastarskoj općini Kostrena Barbara, a koji su i dio projekta rekonstrukcije riječke rafinerije nafte.


Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je zaprimilo pismo inicijative Ine za pokretanje postupka raspisa javnog prikupljanja ponuda za davanje te koncesije.


Izgradnja luke posebne namjene Urinj i izgradnja kolne površine na pomorskom dobru izvan lučkog područja sastavni su dio projekta rekonstrukcije Ina Rafinerije nafte Rijeka, izgradnja postrojenja za proizvodnju i preradu nafte, luke, skladište i transportni sustav za koks u toj Rafineriji, objasnio je tada ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.


Izvijestio je i da se koncesija daje na razdoblje od 40 godina, računajući od dana sklapanja ugovora, procijenjena vrijednost koncesije iznosi oko 800 milijuna kuna, dok je ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju 124,5 tisuće metara kvadratnih.