Bili smo na regati tradicijskih barki u Lovranu

Sergej Drechsler