Preporuke

Manifest EFJ: Europa treba novinarstvo. Evo zašto

Hina

Foto Reuters

Foto Reuters

Novinarstvo je javno dobro, poručuje EFJ pozvavši kreatore politika da podrže prijedloge za povratak slobodnih, vjerodostojnih i pluralnih medijaZAGREB Europska federacija novinara (EFJ), čiji je član i Hrvatsko novinarsko društvo (HND), u petak je, ususret izborima za Europski parlament, objavila manifest s preporukama kandidatima za zastupnike kojima želi pomoći u promicanju medijskih sloboda, pluralizma medija i kvalitetnog novinarstva u svim članicama EU-a, zemljama kandidatkinjama i onima koje se to nadaju postati.


»Novinarstvo je javno dobro«, poručuje EFJ pozvavši kreatore politika da podrže prijedloge za povratak slobodnih, vjerodostojnih i pluralnih medija – uz suradnju s Vijećem Europe, OSCE-om i drugim relevantnim dionicima europske medijske scene.


U EU-u poginula četiri novinara


Europa treba pluralizam medija, financijsku održivost i budućnost novinarstva, istraživačko novinarstvo, kolektivno pregovaranje i socijalnu zaštitu svih medijskih radnika, izgradnju povjerenja i odgovornosti putem etičnog novinarstva, zaštitu autorskih prava i poštene ugovore za sve, snažan i neovisan javni medijski servis te sigurnost novinara u radu – sankcioniranje prijetnji novinarima, naglašava EFJ u manifestu.
»Iako Povelja EU-a o temeljnim pravima zagovara slobodu izražavanja, medijske slobode i medijski pluralizam, novinarstvo i novinari nalaze se pod sve većim pritiscima«, upozorava EFJ podsjećajući da su u zadnje dvije godine u zemljama EU-a poginula četiri novinara.


Ugrožena je financijska stabilnost neovisnih medija, u porastu je medijska koncentracija te se, kao prijetnja vijestima i informacijskom ekosustavu, javlja sve veća moć internetskih platformi koje karakterizira manjak odgovornost, transparentnosti i regulacije.


Europski izbori dolaze u vrijeme kad se EU nalazi na prekretnici te kad se hitno treba ponovo povezati sa svojim građanima i zastupati njihove interese, navodi EFJ te ističe da želi Europu »koja gleda u budućnost, u kojoj se, osim ekonomskog rasta, provode akcije koje osiguravaju pravo svih građana ‘da znaju’, odnosno pravo na pravodobnu i točnu informaciju«.


»Nažalost, svečano najavljeni Europski stup socijalnih prava, kao i Europski semestar, zajedno s drugim europskim strategijama poput Jedinstvenog digitalnog tržišta, ne osiguravaju odgovarajući okvir unutar kojeg bi zemlje članice trebale djelovati sa ciljem zaštite samostalnih novinara (freelancera), koji često rade u ekstremno prekarnim uvjetima, zbog čega napuštaju profesiju«, upozorava EFJ.


Novinarstvo kao javno dobro od vitalne važnosti


Budući europski proračun trebao bi ispuniti ciljeve EU-a o Europi nakon 2020. godine, posebno one koji se tiču socijalnih pitanja i sprječavanja diskriminacije, a među njima su i ciljevi jednakog tretmana svih radnika, neovisno o vrsti njihova radnog odnosa.


»Također, Europi je potreban novi politički impuls koji će prepoznati i podržati novinarstvo kao javno dobro od vitalne važnosti«, poručuje EFJ uz poziv kreatorima politika da podrže njihove prijedloge.


EFJ tako preporuča da se potiče zakonodavstvo koje teži uspostavi neovisnih medija i onemogućava koncentraciju vlasništva, nastavak potpore Inicijativi za nadzor medijskog pluralizma i redovnu provjeru jesu li izmjene europskog zakonodavstva u skladu s načelima medijskih sloboda i pluralizma, kao i da se podrže inicijative koje se zalažu za ravnopravnost spolova i kulturalnu raznolikost u redakcijama.


»Medijski pluralizam i demokracija zahtijevaju medijsku zastupljenost svih društvenih skupina«, ističe EFJ.


Za financijsku održivost i budućnost novinarstva EFJ preporuča podržavanje inicijativa koje istražuju nove načine financiranja novinarskog rada, uključujući neprofitne financijske modele i razvijanje novih društveno održivih ekonomskih modela usmjerenih prema financiranju i podupiranju profesionalnog, neovisnog i istraživačkog novinarstva (kao i prekogranične novinarske suradnje).


Preporuča se dekriminaliziranje klevete


Vezano uz istraživačko novinarstvo, EFJ naglašava kako je njegova uloga »podsjećati institucije i ljude na odgovornim pozicijama na njihovu odgovornost prema javnosti« te preporuča da se dekriminalizira kleveta, novinarima i građanima otvori pristup dokumentima i javim podacima te podrže prijedlozi za zaštitu novinara, koji su često meta tužbi čija je namjera cenzura ili zastrašivanje«.


EFJ preporuča i osiguranje jednakih prava i tretman za sve oblike zaposlenja, uključujući freelancere i novinare koji rade u digitalnim medijima, start-upovima i sl. kroz poštene radne ugovore uz odgovarajuću socijalnu zaštitu.


Kod zaštite autorskih prava, EFJ preporuča da se osigura puno zakonsko priznanje novinara kao autora te poštena i proporcionalna distribucija novinarskih prihoda zarađenih na digitalnim proizvodima, koji proizlaze iz autorskih prava.


EFJ upozorava da se javne servise napada u cijeloj Europi te preporuča da se podupre samoodržive modele financiranja neovisnog javnog medijskog servisa koji će služiti javnom interesu, zagovaranje zaštite javnog medijskog servisa od političkog uplitanja u uređivačku politiku i uredničke slobode, kao i »fleksibilan, inovativan i razvojni model javnog medijskog servisa, s naglaskom na online-emitiranje«.


Kako bi se zaštitilo pravo novinara da radi slobodno, bez straha od fizičkog nasilja ili zatvora te sankcioniralo prijetnje, EFJ predlaže da se u nacionalna zakonodavstva prenesu preporuke Vijeća Europe o zaštiti novinarstva te sigurnosti novinara i ostalih medijskih radnika, da se nadziru aktivne istrage o ubojstvima i fizičkim napadima na novinare u EU-u, te borbu protiv prijetnji i maltretiranja novinara, a posebno novinarki, na internetu.