Inicijativa mladih za ljudska prava

YIHR priredila “priručnik za praćenje” presude za Herceg-Bosnu

Boris Pavelić

Foto YIHR

Foto YIHR

Brošura na petnaestak stranica objašnjava osnovne informacije i kontekst važne presude koju će Haški sud izreći u sljedeći utorak, 29. studenog