Konferencija ILGA-Europe

Pusić: Manjinska i ljudska prava nisu za referendum

Hina

»U skladu s Ustavom, moje je duboko uvjerenje da pitanje ljudskih prava i pitanja prava manjina ne bi smjela podlijegati referendumu jer je manjina po definciji manjina, a referendum se po definiciji oslanja na odluku većine«, rekla je Pusić