Četvrti modul pred vratima učionica

Pravobraniteljica podržala Vladu: Zdravstveni odgoj u skladu je s Ustavom

Tihomir Ponoš

Roditelji imaju pravo i slobodu da samostalnu odlučuju o odgoju djece, ali Ustav kaže i da su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti. Predloženi modul zdravstvenog odgoja u skladu je i s međunarodnom praksom, kaže Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolovaZAGREB  U raspravu o četvrtom modulu zdravstvenog modula odlučila se umiješati Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i to snažno poduprijevši uvođenje tog modula u nastavu, a u prilog uvođenja spolnog odgoja navela je niz međunarodnopravnih dokumenata i odluka koji su obvezujući i za Hrvatsku. Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, objavila je Stajalište o uvođenju zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole u kojem naglašava da niti jedan dio Kurikuluma zdravstvenog odgoja, pa tako niti modul od spolno/rodnoj ravnopravnosti i spolnom ponašanju, nije u suprotnosti s ustavnopravnim poretkom, međunarodnim i nacionalnim antidiskriminacijskim zakonodavstvom. 


  Kvalitetna prevencija


Modul o spolnom odgoju je »kvalitetno izrađen i iznimno značajan u smislu edukacije o spolnoj i rodnoj ravnopravnosti« kojoj je cilj prevencija zdravstvenih problema. 


   Pravobraniteljica je ukazala na veliku važnost uvođenja zdravstvenog odgoja i »nepobitnu ulogu njime obuhvaćenih sadržaja za potpuni i skladan razvoj osobnosti učenica i učenika«. 


   Ljubičić navodi niz propisa s kojima je Kurikulum usklađen: Zakon o ravnopravnosti spolova i ostali nacionalni antidiskriminacijski propisi, Međunarodnim stručnim smjernicama za seksualnu edukaciju (UNESCO), Standardima za seksualnu edukaciju u Europi Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodnim smjernicama za HIV/AIDS i ljudska prava. Kurikulum je usklađen i sa Zakonom o odgoju i obrazovanju koji navodi da učenike, uz ostalo, treba osposobiti za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osvrnula se i na ustavnu odredbu prema kojoj roditelji imaju pravo i slobodu da samostalnu odlučuju o odgoju djece, a koja se mnogo spominjala u aktualnoj uzavreloj raspravi, ali je podsjetila i da isti ustavni članak navodi da su roditelji odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti.   

Ključan interes djeteta
Ljubičić navodi i nekoliko i za Hrvatsku međunarodno obvezujućih odluka i dokumenata. Poziva se na odluku Europskog suda za ljudska prava u kojoj je zauzeto jasno stajalište kako obvezatni zdravstveni odgoj koji obuhvaća predavanja o spolnim različitostima, seksualnost, kontracepciji, seksualnom nasilju ne predstavlja povredu temeljnog prava roditelja na slobodu odgoja i obrazovanja vlastite djece. Nadalje, to nije povreda temeljnog prava djece na obrazovanja, a ni povreda temeljnog prava roditelja i djece na slobodu vjeroispovijesti.


Poziva se i na Preporuku Odbora ministara Vijeća Europe iz 2010. godine o mjerama za suzbijanje diskriminacije na temelju seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Ta Preporuka navodi da je potrebno poduzeti, i to uzimajući u obzir primarno interes djeteta, mjere na svim razinama koje promiču toleranciju i poštovanje u školama, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet »što uključuje i pružanje objektivnih informacija, zaštitu i potporu kako bi mogli živjeti u skladu s vlastitom seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom«. Ista Preporuka određuje državama članicama, dakle i Hrvatskoj, da izrade i provode ravnopravne i sigurne školske politike i akcijske planove koje će birti primjerene protudiskriminacijskom obrazovanju, a te mjere trbaju uzeti u obzir prava roditelja u obrazovanju djece.   

Poticajna mjera


Pravobraniteljica se osvrnula i na oštrinu izjava koje se mogu čuti o zdravstvenom odgoju i upozorila da takve izjave grubo pogađaju učenike i učenice istospolne seksualne orijentacije. Ljubičić je preporučila i poticajnu mjeru za učenike i učenice, odnosno da ih se za aktivnost i usvojeno znanje ocjenjuje u rubrici »vladanje«. 


   O zdravstvenom odgoju ponovo se oglasio i ministar Željko Jovanović. U Splitu je izjavio da su njegovo ministarstvo, odnosno Vlada, završili polemiku s Crkvom o toj temi. 


   – Zdravstveni odgoj od idućeg ponedjeljka je predmet koji će biti prisutan u svim školama i koji će omogućiti da naša djeca žive zdravije, dulje, kvalitetnije, da više poštuju sebe, svoje roditelj, obitelji i nastavnike i da ne bude nasilja, izjavio je Jovanović.


O zdravstvenom odgoju i o problemima vjeronauka u nastavi bilo je riječi na Katehetskoj zimskoj školi za osnovnoškolske vjeroučitelje gdje je predsjednik Vijeća za katehizaciju HBK mons. Đuro Hranić staknuo da je nužno ostvariti dijalog između Crkve i države. »Osvrnuvši se na uvođenje zdravstvenoga odgoja, podsjetio je vjeroučitelje da je bitno razlikovati školski vjeronauk od zdravstvenoga odgoja, te ih pozvao da u svojim radnim sredinama ostvaruju dijalog, a u nastavi školskoga vjeronauka stručnošću i ozbiljnošću nastavni plan i program«, navodi IKA.