Ne dodatnoj decentralizaciji upravljanja pomorskim dobrom

Odbor za pomorstvo odbacio HDZ-ov zakon o pomorskom dobru

Hina

HDZ poslove upravljanja pomorskim dobrom seli s države na županije, a to nije prihvatljiva forma, jer smo svjedoci različitih pristupa po županijama, držimo da treba imati unificiran pristup, rekao je pomoćnik ministra pomorstva Igor ButoracZAGREB Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, što ga je predložio Klub zastupnika HDZ-a, a kojim bi se dodatno decentraliziralo upravljanje pomorskim dobrom proširenjem ovlasti županija i velikih gradova i općina, nije dobio potporu nadležnog saborskog Odbora za pomorstvo, odnosno zastupnika vladajuće koalicije.


HDZ poslove upravljanja pomorskim dobrom seli s države na županije, a to nije prihvatljiva forma, jer smo svjedoci različitih pristupa po županijama, držimo da treba imati unificiran pristup, rekao je pomoćnik ministra pomorstva Igor Butorac.


Ministarstvo je, kaže Butorac, izradilo sličan, ali svobuhvatniji prijedlog koji je upućen u proceduru i izvjesno je da će u nekoliko tjedna biti na saborskim tijelima.
Branko Bačić (HDZ) smatra da treba novi zakon o pomorskom dobru, jer postojeći ne daje kvalitetne odgovore za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na pomorskom dobru, postupak utvrđivanja granica dobra je presložen.


Hrvatska ima 5.835 kilometara pomorskog dobra, a granica je utvrđena za svega 1.050 kilometara, dakle za manje od petine, naglasio je Bačić.


HDZ predlaže da se pomorsko dobro definira kao opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i da se na njemu ne može stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi.


Jedina iznimka, kaže Bačić, odnosila bi se na objekte sagrađene prije 15. veljače 1968. godine.


HDZ predlaže da Sabor, na Vladin prijedlog, donosi desetogodišnje strateške planove upravljanja i gospodarenja pomorskim dobrom te razvoja morskih luka.


Većina članova Odbora sklona je većoj decentralizaciji upravljanja pomorskim dobrom, ne i SDP-ov Šime Lučin.


Uvijek sam bio za decentralizaciju, ali kada je u pitanju pomorsko dobro zauzimam se za što veći stupanj centralizacije, rekao je Lučin i objasnio zašto.


Čovjek napravi kvalitetan hotel, zatraži od županijske skupštine koncesiju na plažu, no ona mu to odbije i što onda može raditi, upitao je Lučin?


Treba sve decentralizirati, ne centralizirati, odgovara Franko Vidović (SDP) i proziva povjerenstva za utvrđivanje granica pomorskog dobra da ne rade dobro.


Na pomorskom dobru je nered, tvrdi Vidović i traži da se u budućem zakonu vodi briga o vezovima za brodiće lokalnih ljudi, odnosno da se razradi koncept tzv. Komunalinih lučica.