Novo doba, nova pravila

Imate drugih prihoda osim plaće? Od 2014. obavezni ste podnijeti poreznu prijavu

Gabrijela Galić

U Ministarstvu financija pojašnjavaju da je došlo do izmjena na tržištu rada i  sve više kompanija zapošljava samo privremeno od projekta do projekta ili prema kratkoročnim potrebama na ugovor o djelu pa je nužno oporezivati sve primitke od vlastitog rada

ZAGREB S prvim danom iduće godine na snagu bi trebale stupiti novine u oporezivanju poreza na dohodak. Jedna od novina je i to da će od iduće godine sve fizičke osobe koje ostvare drugi dohodak biti obavezne ponositi godišnju prijavu poreza na dohodak. Sada netko tko je zaposlen i uz redovan posao povremeno ostvari primjerice dohodak po ugovoru o djelu, autorski ili umjetnički honorar, nije obavezan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohotak, a drugi dohodak mu se oporezuje po stopi od 25 posto. Osobe koje ostvaruju drugi dohodak sada mogu, ali to nisu obavezne, podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak. Dok su aktualne bile porezne olakšice, poput onih za kamate na stambeni kredit ili zdravstvene usluge, građani su podnosili godišnju prijavu poreza na dohodak i prijavljivali drugi dohodak jer im je to uglavnom bilo isplativo. »Budući da je došlo do izmjene na tržištu rada, kako samih propisa kojima se uređuje radnopravna tematika, tako i trenda zapošljavanja, te sve više kompanija pribjegava izdvajanju sporednih poslovnih funkcija te se fizičke osobe zapošljavaju samo privremeno od projekta do projekta ili prema kratkoročnim potrebama na ugovor o djelu i slično, javila se potreba da se izjednači postupak oporezivanja svih primitaka koji se ostvari vlastitim radom neovisno o pravnom odnosu između isplatitelja i osobe koja je rad obavila«, među ostalim se navodi u objašnjenjima predloženih izmjena zakona o porezu na dohodak koji se nalazi u javnoj raspravi na mrežnim stranicama ministarstva financija.  Obavezom prijave drugog dohodka, kako objašnjava ministarstvo financija, postići će se ujednačeno oporezivanje primitaka od rada po stopama od 12 posto (na mjesečnu poreznu osnovicu do 3.600 kuna), 25 posto (na razliku između 3.600 i 10.800 kuna) te 40 posto na razliku porezne osnovice iznad 10.800 tisuća kuna. S obzirom na planirane zakonske izmjene, obveznici podnošenja godišnje porezne prijave bit će i svi oni radnici i umirovljenici kojima se zakonom o povremenim poslovima otvara mogućnost dodatne zarade na jednostavnim povremenim i dodatnim poslovima. Zakonskim izmjenama se predlaže i da će poreznici bez vremenskog ograničenja moći pokrenuti obnovu postupka utvrđivanja poreza na dohodak, ako otkriju dohodak kojeg je porezni obveznik bio dužan iskazati, ali je na njega zaboravio. Obnovu postupka utvrđivanja obveze poreza na dohodak u tom slučaju poreznici trebaju pokrenuti u roku od 30 dana, od trenutka kada je utvrdila postojanje dohotka koji nije prijavljen.s prvim danom iduće godine.