Kažnjena zbog nerada

Forum žena SDP-a o suspenziji sutkinje: ‘Toliko neriješenih predmeta, a nitko nije reagirao sve ove godine’

P. N.

Članice Foruma žena SDP-a / Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Članice Foruma žena SDP-a / Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL

'Uzalud su, stoga, sva ulaganja u SOS telefonske linije, preventivu, sigurne kuće i ekipiranje stručnjaka. Nasilje se suzbija u korijenu, a pravosuđe jest i mora biti ključna karika u tome lancu. Dakle, promptno rješavanje predmeta, sankcioniranje počinitelja, ali i stalan nadzor onih koji na predmetima rade. Tako bi trebalo biti!', poručuju iz Foruima žena SDP-a‘Teško je reći šokira li današnja vijest o suspenziji Antonije Kovačić, sutkinje Visokog prekršajnog suda radi nerada, ili šoku i nevjerici nema mjesta jer je to logična posljedica u zemlji u kojoj vrlo veliki broj obiteljskih nasilnika nikada ne dočeka kaznu – zbog zastare. U zemlji u kojoj nasilje nad ženama još uvijek egzistira (i) u sferi prekršaja’, poručuju iz Foruma žena SDP-a.


Članice Foruma žena SDP-a podsjećaju da je prema očitovanju samog Visokog prekršajnog suda, objavljenog prije nekoliko mjeseci, u posljednje 4 godine u zastaru su pala čak 153 predmeta pokrenuta zbog prekršaja iz područja obiteljskog nasilja. 153 predmeta i isto toliko ili više žrtava. ‘Da je i samo jedan predmet, previše je!’, poručuju članice Foruma žena SDP-a.


 One ističu da, ne ulazeći u problematiku načina kažnjavanja sutkinje, ostaju neodgovorena važnija pitanja. ‘Kako na nerad sutkinje i toliki broj neriješenih predmeta sve ove godine nije reagirao nitko od njoj nadređenih? Kako su sagledavali vlastitu odgovornost za svaki pojedini neriješeni slučaj? Kako su mogli dopustiti da u tako žurnim i osjetljivim predmetima toleriraju nečiji nemar i jesu li svjesni kakvu su poruku slali društvu sve ovo vrijeme? Kakvu društvu, a kakvu žrtvama i počiniteljima?’, pitaju se članice Foruma žena SDP-a.

‘Nakon sankcije sutkinji Kovačić, ali i još nekim sucima i sutkinjama u Hrvatskoj zbog nemara u poslu koji su dužni obavljati, nitko nas više ne može uvjeriti u namjere nužne reforme pravosuđa i težnje za nultu toleranciju na nasilje. Uzalud su, stoga, sva ulaganja u SOS telefonske linije, preventivu, sigurne kuće i ekipiranje stručnjaka. Nasilje se suzbija u korijenu, a pravosuđe jest i mora biti ključna karika u tome lancu. Dakle, promptno rješavanje predmeta, sankcioniranje počinitelja, ali i stalan nadzor onih koji na predmetima rade. Tako bi trebalo biti! Svakako u zemlji koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju, a za čiju primjenu još uvijek čini malo ili ništa, dok istodobno stopa rodno utemeljenog nasilja i dalje raste’, poručuju iz Foruma žena SDP-a.