Skupa pisana riječ

Državna revizija u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici: Evo na što se trošilo umjesto na nabavu opreme

Bojana Mrvoš Pavić

Prema nalazu Državne revizije ugovori o autorskim djelu su manjkavi / Foto Duško Jaramaz/PIXSELL

Prema nalazu Državne revizije ugovori o autorskim djelu su manjkavi / Foto Duško Jaramaz/PIXSELL

Na intelektualne je usluge u 2015. godini HVZ potrošio nešto više od 289 tisuća kuna. Ugovori o autorskom djelu zaključivani su najvećim dijelom za objavljivanje tekstova i drugih materijala u »Vatrogasnom vjesniku«, za koji je pisalo čak 55 autoraZAGREB – Državna revizija provedena u prvoj polovici ove godine u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici objavila je svoje uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju HVZ-a u 2015. godini jer su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na službena putovanja i intelektualne usluge.


Na intelektualne je usluge u 2015. godini HVZ – čiji je ukupni prihod, najvećim dijelom iz proračuna, bio 10,3 milijuna kuna – potrošio nešto više od 289 tisuća kuna, i to najviše na autorske honorare, preko 221 tisuću. Ugovori o autorskom djelu zaključivani su najvećim dijelom za objavljivanje tekstova i drugih materijala u »Vatrogasnom vjesniku«, za koji je pisalo čak 55 autora. Časopis je imao prihod od oko 26 tisuća kuna jer se u najvećoj mjeri besplatno dijeli vatrogascima, na čiju je zaštitnu opremu za gašenje požara (odijela, čizme, rukavice i kacige) HVZ u 2015. godini potrošio 670 tisuća kuna.


Kako stoji u nalazu Državne revizije, ugovori o autorskom djelu ne sadrže naziv autorskog djela, način iskorištavanja, način plaćanja i rokove plaćanja naknade, što nije u skladu sa Zakonom o autorskim i drugim srodnim pravima. Rashodi za službena putovanja su, nadalje, iznosili preko 263 tisuće kuna, pri čemu su podaci u poslovnim knjigama o troškovima tih putovanja istovjetni s podacima iz putnih naloga, ali ne i podacima iz knjige putnih naloga.
Revizijom je utvrđeno da u pojedinim slučajevima putni radni listovi ne sadrže vrijeme polaska i odlaska, prijeđene kilometre po relaciji, a stanje kilometara na početku mjeseca nije istovjetno završnom stanju kilometara na koncu prethodnog mjeseca.Vatrogasnu djelatnost u Hrvatskoj obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Gotovo 95 posto vatrogasaca u Hrvatskoj su dobrovoljci, ostali pak profesionalni vatrogasci, pri čemu je, zajedno, broj operativnih vatrogasaca oko 60,6 tisuća. Na području države djeluje 1.891 dobrovoljna vatrogasna postrojba s 57.138 vatrogasaca i 82 profesionalne vatrogasne postrojbe s 3.525 vatrogasaca, 27.224 pripadnika vatrogasne mladeži i djece te četiri intervencijske vatrogasne postrojbe s oko sto profesionalnih vatrogasaca.Hrvatska vatrogasna zajednica je udruženje 20 vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, odnosno 245 vatrogasnih zajednica općina, gradova i područja. Financira se proračunskim sredstvima (5,5 milijuna kuna u 2015. godini odnosno 54 posto od ukupnih sredstava), prihodima od pristojbi i naknada (3,4 milijuna) te prihodima od prodaje usluga i roba na tržištu i ostalih prihoda (1, 3 milijuna).


U 2015. godini HVZ je imao manjak prihoda od preko 838 tisuća kuna u odnosu na rashode. Prema nalazu revizije, na 19 zaposlenih, čija je neto plaća iznosila oko 5,7 tisuća kuna, HVZ je 2015. godine potrošio nešto više od dva milijuna kuna, dok su materijalni rashodi iznosili 5,6 milijuna, od čega su na usluge otišla dva milijuna kuna, od toga preko 288 tisuća na intelektualne usluge, najviše na autorske honorare.


Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su u iznosu od preko 248 tisuća kuna, a odnose se na troškove službenog puta osobama izvan radnog odnosa – na sjednice skupština, odbora, koordinacije, obljetnice, olimpijade, stručne skupove i slično.


Vatrogasnu djelatnost u Hrvatskoj obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Gotovo 95 posto vatrogasaca u Hrvatskoj su dobrovoljci, ostali pak profesionalni vatrogasci, pri čemu je, zajedno, broj operativnih vatrogasaca oko 60,6 tisuća. Na području države djeluje 1.891 dobrovoljna vatrogasna postrojba s 57.138 vatrogasaca i 82 profesionalne vatrogasne postrojbe s 3.525 vatrogasaca, 27.224 pripadnika vatrogasne mladeži i djece te četiri intervencijske vatrogasne postrojbe s oko sto profesionalnih vatrogasaca.