Bura u čaši vode?

BiH SE NE MIRI S POČETKOM GRADNJE: Predsjedavajući Vijeća ministara traži od Plenkovića obustavu gradnje Pelješkog mosta

Hina

foto: Grgo Jelavić / PIXELL

foto: Grgo Jelavić / PIXELL

Ustvrdio je kako je riječ o pravu Bosne i Hercegovine na slobodan i ničim ometan put odnosno koridor ili prolaz do međunarodnih voda što je zajamčeno pravo svake pomorske države prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora.SARAJEVO – Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio je pismo hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću kojim ga moli da Hrvatska obustavi gradnju Pelješkog mosta dok se ne riješi pitanje granice na moru između dvije države, priopćeno je u ponedjeljak iz Zvizdićeva ureda.


Zvizdić je Plenkoviću poručio kako sa žaljenjemm konstatira da Hrvatska nije iskazala spremnost da se dogovorno nađu odgovarajuća rješenja za granice na moru a početak radova na izgradnji Pelješkog mosta drži gestom koja je protivna službenim stajalištima tijela vlasti Bosne i Hercegovine, međunarodnom pravu i pozitivnoj praksi dobrosusjedskih odnosa.


“Pozivam vas da ovo moje pismo shvatite kao finalnu molbu vama i nadležnim tijelima Republike Hrvatske da, u duhu dobrosusjedskih odnosa inicirate obustavljanje svih aktivnosti koje se odnose na izgradnju Pelješkog mosta do postizanja bilateralnog sporazuma o pravima i obvezama naših zemalja u sukladno odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora”, stoji u pismu koje je dostavljeno i Jean-Claude Junckeru, predsjedniku Europske komisije, Corini Cretu, povjerenici Europske komisije za regionalnu politiku i Violeti Bulc, evropskoj povjerenici za promet.
Zvizdić je pismu premijeru Plenoviću dodao opsežnu kronologiju komunikacije između predstavnika vlasti dvije države u proteklim godinama posebice inzistirajući na stajalištu Predsjedništva BiH iz 2007. godine po kojemu most ne treba graditi bez dogovora o granici.


Ustvrdio je kako je riječ o pravu Bosne i Hercegovine na slobodan i ničim ometan put odnosno koridor ili prolaz do međunarodnih voda što je zajamčeno pravo svake pomorske države prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora.


“Niti jedna država se ne može proglašavati ekskluzivnim suverenom na morskom javnom dobru pod režimom međunarodnog prava, a koje u ovom slučaju, pripada i Bosni i Hercegovini”, naveo je Zvizdić.


Izrazio je žaljenje jer nikada nisu počeli pregovori stručnih timova o primjeni Konvencije UN o pravu mora i razgraničenju na moru iako je BiH svije članove u to tijelo imenovala 2014. godine dok hrvaska to nije nikada učinila.


Zvizdić je zaključio kako je u cijelom procesu oko izgradnje Pelješkog mosta Republika Hrvatska poduzimala jednostrane aktivnosti o kojima je BiH samo informirala, uklučujuči tu preuzimanje od SFRJ ravnih polaznih crta pri razgraničenju na moru čime je BiH uskraćen pristup međunarodnim vodama.