Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 6° 1
Sutra: 6° 6° 1
28. veljače 2020.
Lijekovi

Uputa o lijeku neizostavan dio terapije

Uputa o lijeku neizostavan dio terapije
Uputa o lijeku neizostavan dio terapije
Autor:
Objavljeno: 16. listopad 2015. u 14:37 2015-10-16T14:37:00+02:00

Dok god je neki lijek u prometu upute o njegovoj primjeni mijenjaju se, dopunjavaju i korisnici bi ih trebali pročitati svaki put čak i ako ponovo koriste isti lijek

Lijekovi-pecat_medium

Svaki korisnik bi prije nego što počne koristiti određeni lijek trebao znati za koje bolesti ili stanja se taj lijek primjenjuje, kada i koliko dugo ga treba uzimati, koji su mogući rizici ili nuspojave, kada se lijek ne smije koristiti, koji se drugi lijekovi smiju ili ne smiju uzimati zajedno s tim određenim lijekom, smije li se upravljati vozilom ili konzumirati alkohol za vrijeme primjene tog lijeka te što učiniti ako se propusti uzimanje lijeka ili u slučaju predoziranja. Odgovori na sva ta pitanja nalaze se u uputi o lijeku koja je priložena u pakiranju lijeka.

Zašto čitati uputu?

Uz konzultacije s liječnikom ili ljekarnikom, uputa o lijeku najvažniji je izvor informacija za sigurnu i učinkovitu primjenu lijeka.

U uputi o lijeku navode se sve važne informacije o lijeku koje je potrebno pročitati prije upotrebe lijeka: sigurnosna upozorenja i mjere opreza, doziranje i način korištenja lijeka, trajanje liječenja, upozorenja o nuspojavama, upute za slučaj eventualne pojave određene nuspojave i sl.

Uputu odobrava regulatorno tijelo nadležno za lijekove prilikom postupka davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet što je u Hrvatskoj Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), odnosno za lijekove koje su odobrene za sve zemlje članice Europske unije Europska agencija za lijekove (EMA). Priložena je svakom pakiranju lijeka, a pacijenti je tako, za sve lijekove odobrene u Hrvatskoj mogu pronaći i na internetskim stranicama HALMED-a.

 Važnost čitanja upute o lijeku

Uputa sadrži sve najnužnije informacije, neophodne za pravilnu primjenu lijeka, napisane na jasan i pacijentu lako razumljiv način. Kako bi pacijent primjenjivao lijek na odgovarajući način, mora biti informiran o lijeku. Međutim, istraživanja su pokazala da samo jedan od četvero pacijenta pročita cijelu uputu o lijeku prije upotrebe lijeka koji nije nikad ranije primijenio. Osobe koje uvijek čitaju uputu su obično starije od 65 godina, iako je i u toj dobnoj skupini velik broj onih koji je nikada ne čitaju. Žene su nešto opreznije prilikom primjene lijekova pa one posvećuju više pozornosti čitanju upute nego muškarci. Pacijenti obično češće obraćaju pozornost na dijelove upute koji se odnose na doziranje  i nuspojave. Nažalost, premalo pažnje se posvećuje dijelu koji se odnosi na upozorenja, a koji je osobito značajan jer se u njemu navode slučajevi u kojima se lijek ne smije primjenjivati kao što su određene druge bolesti ili stanja ili primjena drugih lijekova ss kojima se određeni lijek ne smije istovremeno uzimati.

Upravo stoga prepoznata je potreba za dodatnim informiranjem i educiranjem javnosti o važnosti čitanja upute o lijeku te je HALMED 2013. godine proveo opsežnu javnu edukativnu kampanju kojom se među pacijentima i korisnicima lijekova promiče važnost čitanja uputa o lijeku.

 Upute se dopunjavaju uvijek ih treba čitati

S obzirom na to da HALMED, kao regulatorno tijelo nadležno za lijekove, prati lijek tijekom cijelog njegovog životnog ciklusa, odnosno dok je god lijek u prometu i dostupan pacijentima, tijekom čega se po potrebi poduzimaju odgovarajuće regulatorne akcije, uputa o lijeku se stalno mijenja i poboljšava. Pritom se u uputu uvode nove informacije i saznanja o sigurnosti primjene lijeka koje mogu dovesti do izmjena indikacija u kojima se lijek smije koristiti, izmjena doziranja lijeka, novih mjera opreza, novih ograničenja u primjeni lijeka. Zbog svih novih podataka važno je da pacijenti obrate pozornost na uputu čak i prilikom uzimanja lijekova s kojima se ne susreću prvi put i ponovno je pročitaju.

Upute o lijeku na internetskim stranicama HALMED-a

Upute o lijeku na internetskim stranicama HALMED-a

Hrvatski građani informacije o lijekovima mogu pronaći na internetskim stranicama HALMED-a (www.halmed.hr). Posebno za njih pripremljena je rubrika naziva Za pacijente u kojoj mogu pristupiti bazi svih lijekova odobrenih u Hrvatskoj s detaljnim podacima o svakom lijeku, uključujući i uputu o lijeku. 

 Lijekovi iz interventnog uvoza s uputama na stranim jezicima

Za razliku od lijekova koji su odobreni u Hrvatskoj i kao takvi moraju imati uputu na hrvatskom jeziku, lijekovi koji su na naše tržište došli postupkom izvanrednog ili tzv. interventnog uvoza/unosa nemaju priloženu uputu o lijeku na hrvatskom jeziku, već na jeziku zemlje iz koje su uvezeni. Naime, čitav koncept nabavljanja lijekova postupkom izvanrednog unosa osmišljen je upravo kao brza reakcija hrvatskog zdravstvenog sustava - da se bolesniku u što kraćem roku osigura potreban lijek, kojeg inače nema na našem tržištu. S obzirom da bi postupak tiskanja prijevoda upute znatno usporio nabavku lijeka, predviđeno je da direktno liječnik koji propisuje takav lijek i ljekarnik koji ga izdaje pruže pacijentu sve informacije koje se nalaze u uputi o lijeku. Ponekad se pacijenti zabrinu ako dobiju lijek s uputom na stranom jeziku, no, nema mjesta panici, liječnik i ljekarnik pružit će sve potrebne informacije o lijeku. U slučaju bilo kakve sumnje, pacijenti se mogu obratiti HALMED-u i provjeriti je li riječ o interventno unesenom lijeku. Time i pacijenti aktivno pridonose borbi protiv krivotvorenih lijekova. U HALMED-u smo prepoznali potrebu za prijevodom uputa svih lijekova dostupnih pacijentima te radimo na tome da se propisi promijene na način da pravna osoba koji unosi lijek u državu (veleprodaja) mora prevesti uputu na hrvatski jezik.

Sustav izvanrednog unošenja lijeka koji nema odobrenje za stavljanje na hrvatsko tržište osmišljen je i Zakonom propisan upravo kao mehanizam kojim se osigurava da pacijenti putem legalnog distribucijskog lanca dobiju lijek koji im je neophodan za liječenje. Ovakav postupak uobičajen je ne samo u Hrvatskoj već i u drugim zemljama EU. Svi izvanredno uneseni lijekovi proizvedeni su u skladu s važećim europskim i međunarodnim propisima i smjernicama, odobreni su u zemlji iz koje se unose te su provjerene kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti. 

Što je uputa o lijeku

Što je uputa o lijeku?

Uputa o lijeku je dokument koji se prilaže svakom pakiranju lijeka i pacijentu govori za što se lijek primjenjuje, što je važno znati prije njegove primjene, kako se uzima, koje su moguće nuspojave te kako se pravilno čuva. 

Oprez zbog mogućeg predoziranja

Oprez zbog mogućeg predoziranja

U uputi svakako treba pogledati o kojoj djelatnoj tvari se radi, a to je navedeno odmah ispod zaštićenog imena lijeka, jer različiti lijekovi mogu imati istu djelatnu tvar pa je potrebno paziti da zbog njihova istovremenog uzimanja ne bi došlo do predoziranja i mogućeg trovanja.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.