Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 8° 1
Sutra: 8° 8° 1
17. siječnja 2020.
Ispis članka: Za financiranje mjesnih odbora u Rijeci 2,6 milijuna kuna - Novi List

NoviList.hr

Za financiranje mjesnih odbora u Rijeci 2,6 milijuna kuna

Grad Rijeka

15. srpanj 2019 12:31

Napisao: Damir Cupać

Oporbene političke stranke u Gradskom vijeću upozoravale su da je naknada za vijećnike u mjesnim odborima mala, a u 2018. godini za naknade vijećnicima u 34 mjesna odbora potrošeno je oko 300.000 kuna

Foto: S. DRECHSLER

RIJEKA - Grad Rijeka ima ustrojenu mjesnu samoupravu, kao nižu razinu vlasti od one gradske, a 34 mjesna odbora koji su nositelji vlasti na toj razini u prošloj su godini proveli 151 aktivnost i potrošili oko 800.000 kuna. Tom iznosu treba dodati i oko 1,8 milijuna kuna ostalih rashoda pa je ukupno za financiranje mjesnih odbora lani izdvojeno oko 2,6 milijuna kuna.

Oporbene političke stranke u Gradskom vijeću upozoravale su da je naknada za vijećnike u mjesnim odborima mala, a u 2018. godini za naknade vijećnicima u 34 mjesna odbora potrošeno je oko 300.000 kuna, za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata mjesnih odbora 165.191 kuna dok je za režijske troškove - grijanje (plin, lož ulje, struja), električna energija, voda, telefon, komunalna naknada, higijenski materijal, oprema, sitni inventar, najamnine, zakupnine te namještaj potrošeno oko milijun kuna.

- Temeljem usvojenih programa rada, financijskih planova, njihovih rebalansa te prijedloga malih komunalnih akcija za 2018. godinu, 34 vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke realizirala su programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja svojih sugrađana, kako na području izgradnje novih ili revitalizacije postojećih objekata komunalne infrastrukture, tako i na provođenju brojnih aktivnosti iz područja sporta, kulture, zdravstva, brige o djeci, ekologije, uređenju okoliša okućnica i stambenih objekata, kao i drugih oblika društvenih sadržaja. Programi rada vijeća mjesnih odbora realizirani su u suradnji s odjelima gradske uprave, komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, grada Rijeke i šire te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga, ustanova, klubova i društava, navela je ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević.

Različiti sadržaji programa rada

Vijeća mjesnih odbora samostalno odlučuju koje će programske aktivnosti realizirati tijekom godine i kakvog će sadržaja biti njihov program rada temeljem uputa Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

- Prijedloge programa ocjenjuje Povjerenstvo, a konačnu raspodjelu sredstava određuje Odjel za gradsku samoupravu i upravu. Različitosti su prisutne u sadržajima programa rada pojedinog vijeća, njihovoj kvantiteti i kvaliteti, no ono što je zajedničko svim vijećima u 2018. godini je utvrđivanje problema i potreba građana u komunalnom opremanju te prioriteta u njihovom rješavanju, provođenje aktivnosti na poboljšanju kvalitete stanovanja, zaštite okoliša i uređenja područja mjesnog odbora, utvrđivanje potreba i interesa građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, održivog razvoja, ekologije, kulture, sporta i rekreacije, brige o djeci i informiranja građana, izrada prijedloga programa rada, realizacija samih programskih aktivnosti, donošenje financijskih planova i rebalansa financijskih planova, izrada pojedinačnih izvješća o provedenim aktivnostima i godišnjeg izvješća o radu vijeća mjesnog odbora, navela je ravnateljica Fadljević.

Jedna od djelatnosti mjesne samouprave je i briga o komunalnom redu.
- U svim mjesnim odborima tajnici MO dostavljali su prijave o uočenom komunalnom neredu i oštećenjima objekata komunalne infrastrukture na području svog mjesnog odbora Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti, Rijeka prometu i komunalnim redarima kako bi se što brže saniralo stanje. Prijave su dostavljene temeljem dojava građana ili obilaska terena. Prema godišnjem programu Komunalnog društva Čistoća proveden je i odvoz krupnog otpada u kojem referenti za mjesnu samoupravu – tajnici obavještavaju građane o vremenu i lokacijama postave kontejnera za krupni otpad.

Postotak rješavanja prijava komunalnog nereda i oštećenja objekta komunalne infrastrukture vrlo je visok, što je rezultat dobre suradnje članova vijeća mjesnih odbora i tajnika mjesnih odbora s nadležnim odjelima gradske uprave, službama komunalnih i trgovačkih društava, kao i drugih institucija u čijoj nadležnosti je rješavanje određenog oštećenja. Tijekom 2018. godine prijavljeno je 920 različitih oblika komunalnog nereda. Od toga su riješene 824 prijave, odnosno 89,57 posto, naglasila je Fadljević.