Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
29. siječnja 2020.
Ispis članka: NOVE CESTE I ROTORI Ove godine u Rijeci brojni radovi, doznajte gdje će se sve graditi - Novi List

NoviList.hr

NOVE CESTE I ROTORI Ove godine u Rijeci brojni radovi, doznajte gdje će se sve graditi

Komunalna infrastruktura

28. siječanj 2018 09:22

Napisao: P. N.

Radovi se odvijaju na prometnicama kojima upravlja Grad Rijeka, ali i državnim cestama, uz sufinanciranje Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u gradskom (su)vlasništvu.

Foto: Sergej Drechser

U ovoj godini nastavljaju se projekti izgradnje i rekonstrukcije prometnica na području Rijeke, koji će omogućiti bolje protočnost i sigurnost prometa, ali i unaprjeđenje ostale komunalne infrastrukture. Naime, u većini slučajeva uređenje prometnica prati izgradnja ili sanacija ostale infrastrukture, poput vodovodnih i plinskih instalacija ili distributivne telekomunikacijske kanalizacije.

Radovi se odvijaju na prometnicama kojima upravlja Grad Rijeka, ali i državnim cestama, uz sufinanciranje Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u gradskom (su)vlasništvu.

Prvi završetku izgradnja spoja Ulice Ive Lole Ribara i Drenovskog puta

Radovi na izgradnji spojne ceste na lokaciji Bok Drenova, koja predstavlja spoj Ulice Ive Lole Ribara (koja Drenovu povezuje sa Škurinjama) sa cestom Drenovski put (koja Drenovu povezuje s Pulcem, Brašćinama i Kozalom), u punom su jeku, a rok za završetak prometnice je polovina ožujka. Izgradnja prometnice koje će olakšati promet Drenovom započela je u veljači 2017. godine, s time da su radovi prekinuti od srpnja do kraja rujna.

Gradi se spojna prometnica koja će povezati Ulicu Ive Lole Ribara sa cestom Drenovski put u dužini od 330 metara sa sedam metara širokim kolnikom, nogostupima s obiju strana širokim po 1,6 metara te dodatnom potrebnom dužinom za uklapanje u postojeće stanje. Radovi uključuju i rekonstrukciju Drenovskog puta u dužini od 150 metara te formiranje trokrakih raskrižja (“T” priključaka) na spoju s ulicom Ive Lole Ribara i spoju Drenovskog puta. U trupu prometnice ugrađuju se vodovodne, odnosno hidrantske instalacije, instalacije plina te distributivna telekomunikacijska kanalizacija.

Ugovorena vrijednost radova je 6,6 milijuna kuna s PDV-om. Građenje se financira iz Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, uz sufinanciranje KD Vodovod i kanalizacije i Energa, svakog u svom dijelu investicije.

Novo kružno raskrižje na Drenovi

Početkom godine završili su radovi na uređenju raskrižja ulica Bok, Ive Lole Ribara i Kučićkog puta koje je sada uređeno kao kružni tok, čime je ne samo povećana protočnost prometovanja u zoni rotora, već i značajno povećana sigurnost prometa na ovom vrlo prometnom dijelu Drenove.
Izgradnja kružnog raskrižja rezultirala je smanjenjem brzine prometovanja vozila duž Ulice Ive Lole Ribara te time i poboljšanjem sigurnosnih uvjeta uključivanja u promet vozila iz Kučićkog puta, odnosno Ulice Bok. Ovim rješenjem eliminirano je i nelegalno lijevo skretanje vozila iz Ulice Ive Lole Ribara u smjeru benzinske pumpe.

Osnovni uvjet za primjenu kružnog raskrižja bio je da se ne mijenja građevinski tlocrt raskrižja, odnosno formiranje kružnog toka unutar postojećih prostornih ograničenja.

Vrijednost investicije je 390 tisuća kuna s PDV-om, a sredstva je osigurao Grad Rijeka kroz program tzv. komunalnih prioriteta mjesnih odbora. Naime, radi se o sredstvima koja se u proračunu u sklopu malih komunalnih akcija planiraju prema prijedlozima samih građana i vijeća mjesnih odbora.

Započela gradnja rotora na Martinkovcu

Izgradnja rotora na Martinkovcu, čiji je početak izgradnje uvelike ovisio o neriješenim vlasničkim odnosima nekih od dijelova planiranog kružnog toka, započeli su sredinom listopada 2017. godine. S obzirom na to da je kružno raskrižje Martinkovac dio državne ceste, investitor izgradnje su Hrvatske ceste. Radove vrijedne čak 7,6 milijuna kuna izvodi tvrtka GPP Mikić iz Omišlja, dok je za nadzor nadležna tvrtka Sedra consulting iz Zagreba.

Završetkom izgradnje kružnog raskrižja Martinkovac riješit će se prometni problem stanovnika Srdoča, budući da rotor nalazi na prometno izuzetno opterećenom području, odnosno na lokaciji koja povezuje Ulicu Miroslava Krleže i naselje Srdoči s državnom cestom koja spaja riječku obilaznicu i čvor Diračje na jednoj strani, te Kastav na drugoj strani. Za vrijeme radova promet će se odvijati kontinuirano, ali otežano te se svi sudionici u prometu pozivaju na povećani oprez u zoni gradilišta te obavezno poštivanje privremene prometne signalizacije.

Prometnica koja prati širenje stambenog naselja na Martinkovcu

Prometnica koja u prostornim planovima nosi oznaku OU4-a namijenjena je prilazu višestambenim objektima u izgradnji, a pruža se u smjeru istok-zapad spajajući postojeće ulice Tina Ujevića i Dražice. Izgradnja prometnice ukupne dužine oko 190 metara planirana je u dvije faze, od čega je prva faza dužine oko 150 metara. Prometnica je dvosmjerna, širine kolnika 6 metara, dok su za odvijanje pješačkog prometa predviđeni su obostrani pješački nogostupi širine 1,60 metara. U trupu prometnice planira se izgradnja infrastrukturne instalacije plina, oborinske i sanitarne odvodnje, vodoopskrbe, javne rasvjete te distributivne telekomunikacijske kanalizacije.

U skladu s višestambenom izgradnjom na tom području, za 2018. godinu predviđena je izgradnja prve faze ceste u dužini od 150 metara, a procjenjuje se da će radovi trajati četiri mjeseca. Ukupna projektantska procjena investicije je 3,5 milijuna kuna s PDV-om, od čega učešće Grada Rijeke iznosi 2,03 milijuna kuna. Ostatak sredstava osigurat će KD Vodovod i kanalizacija te Energo, svaki u svojem dijelu investicije.

Nastavak gradnje Sveučilišne avenije na Trsatu

Prvi dio Sveučilišne avenije, nove prometnice koja je pratila nicanje Sveučilišnog kampusa na Trsatu, izgrađen je 2010. godine. Radi se o četverotračnoj prometnici, koja se spaja na Ulicu Slavka Kratuzeka, a kad bude u potpunosti završena, spojit će se na Ulicu Slave Raškaj. Nastavak izgradnje Sveučilišne avenije planira se u dvije faze, od čega je faza 2a dužine 240 metara, a faza 2b dužine 117 metara.

Sveučilišna avenija predviđena je sa četiri prometne trake – po dvije prometne trake za svaki smjer, nogostupima s obiju strana i dodatnom trakom za parkirna mjesta. U trupu prometnice planira se izgraditi oborinska i sanitarna odvodnja, vodovodna i plinska instalacija, distributivna telekomunikacijska kanalizacija i javna rasvjeta.

Za nastavak gradnje Sveučilišne avenije s pratećom komunalnom infrastrukturom izrađena je projektna dokumentacija i ishođene su građevinske dozvole. U tijeku je imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju stambenih ulica. Bude li imovinsko-pravna priprema zemljišta završena do sredine 2018. godine, gradnja 2a faze započet će krajem 2018. godine.

Uređenje javnih površina u sklopu kompleksa Rikard Benčić

Preobrazba kompleksa Benčić najveći je infrastrukturni zahvat koji prati projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. godine. U rujnu protekle godine u prostore bivšeg industrijskog kompleksa uselio je Muzej moderne i suvremene umjetnosti, uskoro bi trebala početi uređenja ostalih objekata u koje će useliti riječke kulturne ustanove, a tijekom 2018. godine započet će i uređenje javnih površina u sklopu kompleksa.

Projekt koji se odnosi na čak 15.700 m2 obuhvaća uređenje javnih površina s izgradnjom kompletne komunalne infrastrukture potrebne za funkcioniranje zgrada unutar kompleksa. Izrađeni su glavni projekti i ishođena je građevinska dozvola, a trenutno se dovršavaju izvedbeni projekti. U 2018. godini planira se pokrenuti postupak javne nabave za izvođenje radova i početak gradnje, koja bi trebala biti gotova do početka 2020. godine. Uređenje javnih površina vrijedno je čak 40 milijuna kuna, a pored Grada Rijeke, s obzirom da projekt uključuje i izgradnju komunalne infrastrukture, u sufinanciranju će sudjelovati KD Vodovod i kanalizacija te Energo.

Rekonstrukcija Adamićeve i Krešimirove ulice

Tijekom ove godine predviđena je rekonstrukcija Adamićeve i Krešimirove ulice, kao nastavka sanacije državnih prometnica u Rijeci započetih 2014. godine zamjenom oko 10 kilometara asfaltnog sloja od Plumbuma do Kantride. Budući da su ove dvije prometnice ustvari dio državne ceste D8, odnosno Jadranske magistrale, nositelj investicije su Hrvatske ceste. Ugovorom sklopljenim tijekom 2017. godine, radove će sufinancirati Grad Rijeka i KD Vodovod i kanalizacija.

Radovi će obuhvatiti rekonstrukciju Krešimirove ulice u duljini od 1,1 kilometara te Adamićeve ulice u duljini od 0,84 km. KD Vodovod i kanalizacija na ovom će potezu izvesti rekonstrukciju i dogradnju sustava otpadnih vodana području aglomeracije Rijeke – sustav javne odvodnje Grad. Grad Rijeka ima u planu ugovaranje radova vezanih za poboljšanje postojećeg sustava odvodnje na križanju Mlaka. Za to područje je već ranije izrađena projektna dokumentacije uređenja oborinske odvodnje kojim će se u sklopu zajedničkih radova riješiti poplavljivanja križanja Mlaka.