Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
19. siječnja 2020.
Ispis članka: Vrijednost industrijskog nasljeđa valorizirana po najvišim kriterijima struke - Novi List

NoviList.hr

Vrijednost industrijskog nasljeđa valorizirana po najvišim kriterijima struke

Ispitati odgovornost Sanje Cvjetko u odbacivanju nagrađenog projekta (2)

25. srpanj 2019 07:30

Poštovana gđo. Bakić,

Obraćamo Vam se u ime naše stranke, gđe Sanje Jerković, povodom teksta autorice Nele Valerjev Ogurlić objavljenog u tiskanom izdanju u Novog lista 26. studenog 2016. pod naslovom „Ispitati odgovornost Sanje Cvjetko u odbacivanju nagrađenog projekta“ te istog dana u 12:50 sati u digitalnom izdanu Novog lista pod naslovom „Autori uputili apel struci: Ispitati odgovornost Sanje Cvjetko u odbacivanju nagrađenog projekta“ (dalje: „Tekst“). Autorica u Tekstu prenosi tvrdnje grupe arhitekata Damira Gamulina, Margite Grubiše, Igora Presečana i Ivane Žalac u vezi s navodnim nepoštivanjem instituta javnog natječaja i opasnošću devastacije kulturne baštine prilikom obnove rudarskog kompleksa „Pijacal“ u Labinu.

Poštujući pravo čitatelja da budu točno i potpuno obaviješteni, ovime sukladno člancima 40. do 42. Zakona o medijima („Narodne novine“, broj 59/2004, 84/2011, 81/2013; dalje: „Zakon o medijima“) u ime gđe Jerković upućujemo zahtjev za objavom ispravka Teksta u kojem je iznesen niz neistinitih i uvredljivih informacija.

Netočne su i zlonamjerne tvrdnje spomenutih arhitekata da bi na bilo koji način njihova prava bila povrijeđena. Grad Labin kao raspisivač natječaja iz 2007. godine preuzeo je obvezu izvršiti prvu fazu obnove bivšeg rudarskog kompleksa „Pijacal“ (što se prvenstveno odnosi na gradsku knjižnicu) u skladu s nagrađenim radom, a što je uredno i učinjeno te je ovaj natječaj u cijelosti realiziran. Time je uspješno završena prva faza ovog dugoročnog projekta, u kojem je gđa Jerković kao koordinatorica sudjelovala u cijelosti profesionalno, rukovodeći se strukovnim, javnim i nacionalnim interesom.

Budući da se radi o dugoročnom projektu revitalizacije velikog prostora važnog za život lokalne zajednice, logično je da realizacijom natječaja razrada daljnjeg smjera njegova razvoja nije stala. Tako je u međuvremenu izrađen čitav niz stručnih elaborata kako bi se izbjegli uočeni problemi. Cilj navedenih radnji bilo je ostvarivanje temelja za realizaciju jedinstvenog centra rudarstva u Hrvatskoj, u kojem bi, osim glavne zbirke i drugih sadržaja posvećenih rudarstvu, svoje mjesto našli i sadržaji usmjereni građanima.

U Tekstu se, polazeći od navoda nagrađenih autora, tendenciozno i skandalistički navodi da su na ovaj način „izigrana njihova prava“. Međutim, u raspisu natječaja jasno je navedeno da se raspisivač natječaja jedino obvezuje prenamjenu postojećeg prostora u gradsku knjižnicu povjeriti autoru prvonagrađenog rješenja. Zahvat koji je bio planiran u obvezujućem dijelu je i realiziran. Preostali dio, uključujući tzv. neobvezujući, anketni dio, o kojem je u Tekstu riječ, predviđen je isključivo kao podloga za daljnje postupanje. Budući da je danas vlasnički obuhvat neobvezujućeg dijela izmijenjen, kao i program, idejno rješenje ne može biti isto.

Urbanistički plan uređenja jasno navodi da se za predmetnu građevinu trebaju izraditi stručna rješenja, temeljem kojih se može dati procjena o potrebi provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja. Stručna rješenja su izrađena u suradnji s projektanticom Brankom Petković, koja je odabrana temeljem svoje stručnosti i iskustva, te dokazom referentnih realiziranih projekata (od kojih je javnosti najpoznatija Lauba u Zagrebu), te posjedom svih ovlaštenja za rad na kulturnom dobru. Bitno je, dakle, naglasiti da se ovdje radi o izradi rješenja koja prethode bilo kakvom daljnjem radu na obnovi kompleksa „Pijacal“ i koja imaju karakter stručne podloge. Ova rješenja bilo je potrebno izraditi zbog već spomenutog značajnog opsega izmjena u programu obnove.

Što se tiče tvrdnji nagrađenih autora da postoji opasnost devastacije kulturne baštine u Labinu, iste su potpuno promašene i krajnje uvredljive za gđu Jerković. Iznošenjem ovakvih navoda u javnosti se pokušava stvoriti pogrešna slika o tome da su njezina djelovanja politički motivirana, a čime se izravno napada njezina stručnost i dugogodišnji trud i rad.

 Stvarna uloga gđe Jerković kao predsjednice Udruženja hrvatskih arhitekata (dalje: „UHA“) u ovom postupku je potpora Gradu Labinu kod provedbe aktivnosti vezano za izradu dokumentacije, provođenje mjerenja, ispitivanja i nadzora nadzemnih i podzemnih dijelova rudarskog kompleksa. Sve su ove radnje koordinirane i vođene transparentno, savjesno i stručno. Pritom, tijekom čitavog postupka osigurano je i sudjelovanje javnosti kako bi se kulturna baština obnovila na način koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovara interesu i potrebama lokalne zajednice. Nije na odmet istaknuti činjenicu da je Grad Labin 2015. godine nagrađen kao druga najtransparentnija gradska samouprava u Republici Hrvatskoj prema ispitivanju Udruge građana GONG. Javni interes brani se i racionalnim trošenjem proračunskih sredstava te profesionalnim djelovanjem svih osoba koje su uključene u projekt obnove kompleksa na Pijacalu.

 Upravo suprotno tvrdnjama nagrađenih autora, kroz sve aktivnosti koje su realizirane, vrijednost industrijskog nasljeđa je valorizirana po najvišim kriterijima struke.

 Nadalje, sredstva koja su radi predmetnog projekta dobivena iz programa Ministarstva turizma utrošena su za pripremu stručnih podloga te za potrebne istražne radnje. Izvještaj kao i dokazi o utrošenim sredstvima zaprimljeni su kod Ministarstva u propisanom roku te ocijenjeni pozitivnom ocjenom, a rezultati rada višestruko su javno predstavljeni.

 Gđa Jerković oduvijek se kroz ukupno djelovanje, što osobno, što stručno, tako i u ulozi Predsjednice UHA, ponašala i ophodila krajnje etično i s izuzetnom privrženošću svim principima kojima se definira strukovno djelovanje. Sve svoje dužnosti obavljala je maksimalno profesionalno, rukovodeći se strukovnim, javnim i nacionalnim interesom, a kao potvrda za to je izbor u drugi mandat od strane Skupštine UHA.

 Ističemo da se u ovom slučaju ne radi ni o kakvoj ugroženosti neovisnosti arhitektonske struke u cjelini, niti institucije javnog natječaja, a niti o devastaciji javnog kulturnog prostora Republike Hrvatske, nego rekonstrukciji i prenamjeni prostora sukladno zakonu, jasnim konzervatorskim i stručnim smjernicama. Zato je neprimjereno da se pokušaj ostvarenja poslovnih interesa od strane nagrađenih arhitekata argumentira generaliziranjem i uzdizanjem zapravo nepostojećeg problema u javnost. Takvim postupanjem nanesena je nepopravljiva šteta ne samo gđi Jerković, već i cjelokupnoj arhitektonskoj zajednici. Iako nesumnjivo nagrađenim autorima pripada pravo na slobodu govora kao jedno od temeljnih prava čovjeka zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske, neprihvatljivo je dopustiti zloporabu toga prava, a na štetu tuđeg poslovnog i privatnog ugleda i časti.

 Slijedom navedenog, pozivamo Vas da objavite ispravak informacija iznesenih u Tekstu. Napominjemo da do potrebe za objavljivanjem ispravka ne bi niti došlo da je gđi Sanji Jerković dana mogućnost da se očituje o navodima koje protiv nje iznose autori nagrađenog rada prije nego što je sporni članak objavljen, a u skladu s minimalnim standardima novinarske etike. Ovako, primorani smo ovim putem zahtijevati zaštitu njezinog prava na ugled i čast kako bi se spriječila neimovinska šteta i klevetanje.

 Sukladno članku 41. Zakona o medijima, zahtijevamo da se ovaj ispravak objavi u najkraćem mogućem roku na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji su bile objavljene informacije na koje se ispravak odnosi, uključujući i tiskano i digitalno izdanje Novog lista.

 S poštovanjem, Boris Šavorić, odvjetnik

Redakcija Novog lista ovim putem ispričava gđi. Sanji Jerković zbog nepravovremene objave ispravka.