Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
20. listopada 2018.
Sredstva iz proračuna

Za rad političkih stranaka u riječkom Gradskom vijeću osigurano milijun kuna

Odluku o financiranju političkih stranaka Gradsko vijeće prihvatilo jednoglasno / snimio  V. KARUZA
Odluku o financiranju političkih stranaka Gradsko vijeće prihvatilo jednoglasno / snimio V. KARUZA
Autor:
Objavljeno: 3. siječanj 2018. u 11:37 2018-01-03T11:37:52+01:00

Budući da su SDP i HDZ dobili po sedam mandata, oni će dobiti oko 200.000 godišnje. Slijedi PGS koji može računati na 90.000 kuna, Akcija mladih dobit će oko 85.000 kn, HSU 60 tisuća, kao i Most, Živi zid, 55 tisuća kuna pripada HNS-u, Listi za Rijeku...

 U proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu osigurano je oko milijun kuna za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću. Za svakog člana gradskog parlamenta predviđen je iznos od 27.548 kuna te za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola 2.755 kuna. Budući da su nakon lokalnih izbora SDP i HDZ dobili po sedam mandata, oni će dobiti oko 200.000 godišnje. Slijedi PGS koji može računati na oko 90.000 kuna, Akcija mladih dobit će oko 85.000 kuna, HSU oko 60.000 kuna, kao i Most, Živi zid, 55.000 kuna pripada HNS-u, Listi za Rijeku. IDS će za jednog vijećnika dobiti 27.548 kuna, kao i Laburisti i SDSS. Tome treba dodati naknadu vijećnicima koji su izabrani s liste Hrvoja Burića i koja iznosi 27.548 kuna na koje mogu računati Burić, Morana Jokić, Marinko Koljanin i Josip Kukuljan.

Što kaže zakon

– Isplata naknade temelji se na Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a odredbe se odnose na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s lista grupe birača te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista, odnosno liste grupe birača i kandidata na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove za Europski parlament, za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba te za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakonom je propisano da se političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave izabrani s liste grupe birača mogu financirati iz sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva je dužna osigurati jedinica lokalne i područne samouprave, pojašnjavaju u Gradu Rijeci.

Jedinicama lokalne samouprave omogućeno je da samostalno odrede iznos sredstava koji će osigurati u svojim proračunima za svaku godinu za koju se proračun donosi, ali su uvjeti i način financiranja vrlo precizno propisani Zakonom.

Tromjesečno na račun

– Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave koji su izabrani s liste grupe birača. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela. Ako pojedinom članu predstavničkog tijela nakon konstituiranja predstavničkog tijela, prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju na prethodno opisani način ostaju političkoj stranci kojoj je član predstavničkog tijela pripadao u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela. Ako član predstavničkog tijela izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja predstavničkog tijela, postane član političke stranke koja participira u predstavničkom tijelu, sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice ostaju tom članu predstavničkog tijela izabranom s liste grupe birača. Za svakoga izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10 posto iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima, navadeno je u obrazloženju odluke koju je Gradsko vijeće prihvatilo jednoglasno.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.

HNK Rijeka