Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
8. prosinca 2019.
Grad Rijeka

Za financiranje mjesnih odbora u Rijeci 2,6 milijuna kuna

Foto: S. DRECHSLER
Foto: S. DRECHSLER
Autor:
Objavljeno: 15. srpanj 2019. u 12:31 2019-07-15T12:31:00+02:00

Oporbene političke stranke u Gradskom vijeću upozoravale su da je naknada za vijećnike u mjesnim odborima mala, a u 2018. godini za naknade vijećnicima u 34 mjesna odbora potrošeno je oko 300.000 kuna

RIJEKA - Grad Rijeka ima ustrojenu mjesnu samoupravu, kao nižu razinu vlasti od one gradske, a 34 mjesna odbora koji su nositelji vlasti na toj razini u prošloj su godini proveli 151 aktivnost i potrošili oko 800.000 kuna. Tom iznosu treba dodati i oko 1,8 milijuna kuna ostalih rashoda pa je ukupno za financiranje mjesnih odbora lani izdvojeno oko 2,6 milijuna kuna.

Oporbene političke stranke u Gradskom vijeću upozoravale su da je naknada za vijećnike u mjesnim odborima mala, a u 2018. godini za naknade vijećnicima u 34 mjesna odbora potrošeno je oko 300.000 kuna, za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata mjesnih odbora 165.191 kuna dok je za režijske troškove - grijanje (plin, lož ulje, struja), električna energija, voda, telefon, komunalna naknada, higijenski materijal, oprema, sitni inventar, najamnine, zakupnine te namještaj potrošeno oko milijun kuna.

- Temeljem usvojenih programa rada, financijskih planova, njihovih rebalansa te prijedloga malih komunalnih akcija za 2018. godinu, 34 vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke realizirala su programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja svojih sugrađana, kako na području izgradnje novih ili revitalizacije postojećih objekata komunalne infrastrukture, tako i na provođenju brojnih aktivnosti iz područja sporta, kulture, zdravstva, brige o djeci, ekologije, uređenju okoliša okućnica i stambenih objekata, kao i drugih oblika društvenih sadržaja. Programi rada vijeća mjesnih odbora realizirani su u suradnji s odjelima gradske uprave, komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, grada Rijeke i šire te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga, ustanova, klubova i društava, navela je ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević.

Različiti sadržaji programa rada

Vijeća mjesnih odbora samostalno odlučuju koje će programske aktivnosti realizirati tijekom godine i kakvog će sadržaja biti njihov program rada temeljem uputa Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

- Prijedloge programa ocjenjuje Povjerenstvo, a konačnu raspodjelu sredstava određuje Odjel za gradsku samoupravu i upravu. Različitosti su prisutne u sadržajima programa rada pojedinog vijeća, njihovoj kvantiteti i kvaliteti, no ono što je zajedničko svim vijećima u 2018. godini je utvrđivanje problema i potreba građana u komunalnom opremanju te prioriteta u njihovom rješavanju, provođenje aktivnosti na poboljšanju kvalitete stanovanja, zaštite okoliša i uređenja područja mjesnog odbora, utvrđivanje potreba i interesa građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, održivog razvoja, ekologije, kulture, sporta i rekreacije, brige o djeci i informiranja građana, izrada prijedloga programa rada, realizacija samih programskih aktivnosti, donošenje financijskih planova i rebalansa financijskih planova, izrada pojedinačnih izvješća o provedenim aktivnostima i godišnjeg izvješća o radu vijeća mjesnog odbora, navela je ravnateljica Fadljević.

Jedna od djelatnosti mjesne samouprave je i briga o komunalnom redu.
- U svim mjesnim odborima tajnici MO dostavljali su prijave o uočenom komunalnom neredu i oštećenjima objekata komunalne infrastrukture na području svog mjesnog odbora Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti, Rijeka prometu i komunalnim redarima kako bi se što brže saniralo stanje. Prijave su dostavljene temeljem dojava građana ili obilaska terena. Prema godišnjem programu Komunalnog društva Čistoća proveden je i odvoz krupnog otpada u kojem referenti za mjesnu samoupravu – tajnici obavještavaju građane o vremenu i lokacijama postave kontejnera za krupni otpad.

Postotak rješavanja prijava komunalnog nereda i oštećenja objekta komunalne infrastrukture vrlo je visok, što je rezultat dobre suradnje članova vijeća mjesnih odbora i tajnika mjesnih odbora s nadležnim odjelima gradske uprave, službama komunalnih i trgovačkih društava, kao i drugih institucija u čijoj nadležnosti je rješavanje određenog oštećenja. Tijekom 2018. godine prijavljeno je 920 različitih oblika komunalnog nereda. Od toga su riješene 824 prijave, odnosno 89,57 posto, naglasila je Fadljević.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.