Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
24. rujna 2018.
Milijunska investicija

PROJEKT OD 50 MIL. € Na ovom platou u Rijeci niknut će trgovački centar, poslovni toranj i stanovi

Maketa budućeg stambeno poslovnog kompleksa na Krnjevu
Maketa budućeg stambeno poslovnog kompleksa na Krnjevu
Autor:
Objavljeno: 9. studeni 2017. u 17:24 2017-11-09T17:24:00+01:00

U prvoj fazi gradio bi se Intersparov trgovački objekt vrijedan 20 milijuna eura te uredila zelena površina i pristupne ceste. Gradnja poslovne vertikale, u drugoj fazi, je investicija vrijedna između 10 i 14 milijuna eura, dok se gradnja stambenih objekata procjenjuje na desetak milijuna eura

Zagrebačka tvrtka Arturus Verona inicirala je i platit će izradu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo, a taj bi dokument trebao omogućiti faznu realizaciju velike investicije na Krnjevu, južno od Liburnijske, koja uključuje stambenu izgradnju, poslovne i trgovačke objekte visokog standarda. Očekuje se da bi u realizaciju prvo trebala krenuti izgradnja još jednog Intersparovog trgovačkog centra, uslijedila bi gradnja poslovnih objekat, a u trećoj fazi izgradnja stambenih objekata.

Arturus Verona tvrtka kći koju je osnovao Arturus projekt, isključivo za realizaciju ove velike investicije, koja se procjenjuje na gotovo 50 milijuna eura. U prvoj fazi gradio bi se Intersparov trgovački objekt vrijedan 20 milijuna eura te uredila zelena površina i pristupne ceste. Gradnja poslovne vertikale, u drugoj fazi, je investicija vrijedna između 10 i 14 milijuna eura, dok se gradnja stambenih objekata procjenjuje na desetak milijuna eura. Do sada se na pripremi radilo 36 mjeseci te se očekuje da će se nakon provedene javne rasprave i prihvaćanja UPU-a na Gradskom vijeću projekt intenzivirati.

Doprinos gospodarskom i prostornom razvoju grada

U Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem uvjereni su da se uređenjem ove zone doprinosi gospodarskom i prostornom razvoju grada Rijeke.

– Uz racionalnu organizaciju i korištenje prostora, moguće je osigurati odgovarajuće uvjete za funkcioniranje poslovnih, trgovačkih, uslužnih i drugih kompatibilnih i pratećih djelatnosti, te višestambene izgradnje. Pogodnost za realizaciju planiranih programa svakako predstavljaju stvoreni preduvjeti djelomičnog prometnog i komunalnog opremanja kao i činjenica da je vlasništvo zemljišta riješeno, vlasnik zemljišta je ujedno i potencijalni ulagač u planirane zahvate. Glavno ograničenje u razvitku mogu biti troškovi infrastrukturnog opremanja i inicijalni troškovi izgradnje i uređenja prostora, kapital potreban za financiranje razvojnih projekata te raspoloživ broj i struktura aktivnog stanovništva, naveo je Škunca.

Javna rasprava

Područje obuhvata nalazi se u blizini raskrižja Zvonimirove ulice, Zametske ulice i Liburnijske ulice, na pojasu između Liburnijske ulice i koridora željezničke pruge.

– Najveći dio obuhvata plana zauzima plato i prateće građevine bivšeg pogona HT-a, koji je izvan funkcije, te cestovni priključak na Liburnijsku cestu. Sjeverni rub područja obuhvata UPU-a Krnjevo koristi Streličarski klub Rijeka za otvorenu streljanu i prateću građevinu. Na istočnom dijelu područja obuhvata plana uređuju se vrtovi, a na prostoru prema stambenom naselju Toreta smještene su tri stambene kuće. Površina obuhvata iznosi oko 3,2 hektara. Zemljište je u vlasništvu privatnih investitora. Budući da je južni obod zone na granici sa željezničkom prugom Rijeka-Ljubljana, a koja će postati dio gradske željeznice, planira se i izgradnja željezničke postaje. Plan je upućen na javnu raspravu, pojasnio je pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca.

Primjedbe i prijedlozi

Javna rasprava trajat će od 13. studenog do 12. prosinca 2017. godine. Za vrijeme njezina trajanja, za sve zainteresirane osobe bit će osiguran javni uvid u zgradi Grada Rijeke na Titovom trgu 3 svaki radni dan od devet do 16 sati. Prijedlog UPU-a postavit će se i na internetske stranice Grada Rijeke.

– Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirat će se i javno izlaganje za građanstvo i udruge građana s obrazloženjem prijedloga UPU-a dijela područja Krnjevo koje će se održati u Mjesnom odboru Sv. Nikola 23. studenoga 2017. godine u 18 sati. Primjedbe i prijedlozi moći će se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi prijedlog u pisanom obliku, putem urudžbenog zapisnika, predati Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke te dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, pojasnio je Škunca.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.

HNK Rijeka