Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: °
Sutra: ° °
16. veljače 2019.
Korzo 41/E na čekanju

Grad Rijeka otkazao ugovor o zakupu tvrtki 'kralja Korza' Mirka Pavičića

Foto Silvano JEŽINA
Foto Silvano JEŽINA
Autor:
Objavljeno: 21. siječanj 2014. u 11:11 2014-01-21T11:11:00+01:00

Iako je zakupnina uredno plaćana, nakon više opomena, početkom siječnja pokrenut je postupak otkaza ugovora o zakupu zbog nekorištenja te ogluhe zakupnika. No, zanimljivo je da je samo dva mjeseca prije gradonačelnik odobrio podzakup tog istog prostora tvrtki Rijekatekstil Domus

RIJEKA U trenutku kada je svaka lipa bitna kako bi gradski proračun funkcionirao, jedan od najatraktivnijih poslovnih prostora, onaj na Korzu 41/ E, u kojemu je u neka bolja vremana bila knjižara Naprijed, stoji zatvoren mjesecima. Riječ je o gradskom poslovnom prostoru koji u zakupu ima tvrtka KTP Naprijed, a u podzakupu je tvrtke NA&RD. Budući da je riječ o vrlo atraktivnom poslovnom prostoru, nije teško pretpostaviti da je uz zagrebački Naprijed osnivač tvrtke NA&RD Rijekatekstil Domus, koji je u vlasništvu poznatog riječkog poduzetnika Mirka Pavičića, a na čelu tvrtke je Dragan Rukavina, dok je predsjednik Skupštine Mirko Pavičić.

Da je to tako, svjedoči i njegov potpis na odluku da se gubitak tvrtke iz 2012. godine u cijelosti prenese kao nepokriveni gubitak u sljedeće razdoblje. Budući da je poslovni prostor kojem je zadnja namjena, nakon nekoliko odobrenih prenamjena, bila trgovina kozmetičkim proizvodima, mjesecima zatvoren, zanimalo nas je što u Gradu Rijeci misle o tome, te podmiruje li zakupac redovno zakupninu.

– U zakupu poslovnog prostora na adresi Korzo 41/E je KTP Naprijed iz Zagreba, temeljem Ugovora o zakupu od 11. veljače 2008. Predmetni prostor dan je u podzakup poduzeću NA&RD d.o.o. iz Rijeke, temeljem dodatka ugovora o zakupu od 27. studenog 2008. godine. Tvrtka nema evidentiranog dugovanja na ime zakupnine tog prostora, odnosno troškova s osnove korištenja poslovnog prostora.

Drugim riječima, unatoč povremenim manjim zakašnjenjima, zakup se uredno podmiruje, odgovorio je pročelnik Odjela za gospodarenje imovinom Vladimir Benac.
 
 Više opomena

Na pitanje kako je moguće da je poslovni prostor mjesecima zatvoren, te je li pokrenut postupak raskinuća ugovora o zakupu, Benac je odgovorio da je predmetni prostor zatvoren duže vremensko razdoblje te je zakupniku i podzakupniku u nekoliko navrata dostavljana opomena zbog nekorištenja.

– Početkom siječnja 2014. otkazan je ugovor o zakupu zbog nekorištenja te ogluhe zakupnika u odnosu na pitanje korištenja prostora. Direkcija za komunalno redarstvo obavlja redovnu kontrolu korištenja poslovnih prostora te je za predmetni prostor u nekoliko navrata utvrdila da je duže vrijeme zatvoren, osnovom čega je pokrenut postupak otkaza ugovora o zakupu kako je naprijed navedeno, zaključio je Benac.

Godišnja zakupnina 21.823 eura

Na ime osiguranja, Rijeketekstil je u obvezi dostaviti Gradu šest bjanko trasiranih i akceptiranih vlastitih mjenica s klauzulom »bez protesta« uz mjenično očitovanje za poslovni prostor, te bjanko zadužnicu solemniziranu po javnom bilježniku, i to na iznos od 500.000 kuna, budući da ugovorena godišnja zakupnina predmetnog prostora iznosi 21.823 eura, što u kunskoj protuvrijednosti iznosi 166.576 kuna.

No, samo dva mjeseca prije, 13. studenoga 2013. godine, gradonačelnik Vojko Obersnel donio je zaključak kojim se odobrava KTP Naprijedu davanje u podzakup cjelokupnog poslovnog prostora površine 105 kvadrata tvrtki Rijekatekstil Domus za obavljanje djelatnosti trgovine kozmetičkih i parfumerijskih proizvoda.

– Zakupnik se obraća zahtjevom za davanje u podzakup poslovnog prostora Rijekatekstil Domusu, za što je suglasnost dao i prijašnji podzakupnik, trgovačko društvo NA&RD d.o.o. Uvidom u nadležni sudski registar, utvrđeno je da je trgovačko društvo Rijekatekstil Domus registrirano kao aktivna pravna osoba za obavljanje djelatnosti koja je predmet ugovora o zakupu. Uvidom u evidencije FINA-e utvrđeno je da žiro-račun rečenog društva, kao i žiro-račun zakupnika nisu u blokadi. Ta tvrtka ima namjeru obavljati istu djelatnost u poslovnom prostoru kao i zakupnik, čime bi se osigurao nastavak iste djelatnosti, s jedne strane, a zakupniku, odnosno rečenom društvu osigurali bi se uvjeti za ekonomičnost u poslovanju, što se ogleda u prvom redu kroz smanjivanje troškova poslovanja u aktualnim nepovoljnim gospodarskim uvjetima. Odobrenjem traženog podzakupa omogućuje se rečenim gospodarskim subjektima jednostavnije poslovanje, odnosno nastavak njihove dosadašnje uspješne gospodarske aktivnosti, što istovremeno Gradu kao jedinici lokalne samouprave osigurava nastavak prihoda zakupnine i ostalih proračunskih sredstava, pojašnjeno je u obrazloženju Obersnelovog zaključka.
 
 Poznati scenarij
Obveze Rijektekstil Domusa su sklapanje ugovora o podzakupu pod istim uvjetima iz veljače 2008., što znači da je zakup 17,32 eura po kvadratu, sklapanje ugovora o jamstvu kojim se obvezuje da će kao jamac-platac ispuniti sve pravovaljane dospjele obveze zakupnika iz ugovora o zakupu, sklapanje s Gradom Rijekom i zakupnikom ugovora o asignaciji ili ugovor o cesiji zbog izravnog plaćanja ugovorene podzakupnine Gradu za predmetni poslovni prostor.

No, unatoč suglasnosti koju je dao Vojko Obersnel, poslovni prostor je i dalje zatvoren, a cijela situacija je vrlo slična onoj s poslovnim prostorom u kojemu je bio El Rio, a koji je u posjedu također imao Rijekatekstil Domus. I tada je mjesecima bila situacija drž-ne daj, poslovni prostor je bio zatvoren, te se na kraju utvrdilo da Rijekatekstil Domus nema valjanu osnovu za korištenje tog prostora, budući da mu je ugovor o zakupu istekao tijekom listopada 2011., a novi ugovor nije zaključio, iako mu je bio ponuđen.

Grad Rijeka na kraju je od posjednika preuzeo poslovni prostor početkom ožujka 2012. Cijelo to vrijeme, prema tvrdnjama iz Grada, Rijekatekstil Domus plaćao je uredno zakupninu.

Dakle, scenarij s poslovnim prostorom na Korzu 41/E vrlo je sličan, a hoće li i kraj biti identičan, pokazat će vrijeme. Jedna od mogućnosti, koju ne treba isključiti s obzirom na to tko je u podzakupu, jest i da se u dogledno vrijeme potpiše prenamjena samo kako bi se izbjeglo vraćanje poslovnog prostora i zadržala zakupnina iz 2008. godine, a ona iznosi 17,32 eura po kvadratu. Usporedbe radi, prema Pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru početna cijena zakupa za djelatnost trgovine u nultoj zoni, u kojoj se nalazi i poslovni prostor na Korzu 41/E, iznosi 24 eura.  

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.

HNK Rijeka