Nedjelja, 14. veljače 2016.
Predsjednik Uprave »3. maja«

Intervju Edi Kučan: Ostaje samo škver, moramo zbrinuti više od 450 radnika

Na početku krize u svijetu je poslovalo 955 brodogradilišta, danas je opstalo njih 538 – Edi Kučan / Snimio Petar FABIJAN
Na početku krize u svijetu je poslovalo 955 brodogradilišta, danas je opstalo njih 538 – Edi Kučan / Snimio Petar FABIJAN
Autor: Orjana Antešić
Objavljeno: 21. studenog 2012. u 7:29

Svi radnici bit će zbrinuti prema odredbama Kolektivnog ugovora. Otpremnine će se osigurati u dogovoru s vlasnikom kako je i predviđeno planom restrukturiranja. Program zbrinjavanja viška radnika bit će gotov u prosincu i odmah ga dajemo na raspravu Radničkom vijeću

Jedan aktivni sudionik aktualne privatizacije domaćih brodogradilišta nedavno je komentirao da je »3. maj« po pitanju svoje financijske bilance i likvidnosti trenutno u najboljoj situaciji od svih škverova. Predsjednik Uprave riječkog brodogradilišta Edi Kučan  prošlog je tjedna pred okupljenim trećemajcima ustvrdio kako imaju »fantastičnu« bilancu za nastavak poslovanja.

Reći to u situaciji kada su cijene i narudžbe novih brodova u svijetu na rekordno niskoj razini, a još nema odgovora dokad će ova kriza potrajati, nakon što gotovo dvije i pol godine u škveru nije potpisan ugovor za neki novi brod, izuzev barži i završnog opremanja jednog asfaltera iz »Kraljevice« koja je otišla u stečaj, a dobar dio trećemajaca uskoro čeka prisilno korištenje godišnjih odmora i slanje kućama, na čekanje zbog nedostataka posla u pojedinim pogonima, ova Kučanova izjava zvuči nerealno.

Istina, »3. maj« je u ovoj pripremi privatizacije »očišćen« od kredita, ali još se treba poklopiti čitav niz preduvjeta koji će jamčiti da se ide u dobrom pravcu i da se na današnjim trećemajskim navozima može očekivati da će raditi i proizvoditi i nakon 2018. godine.

Kučan tvrdi da za to imaju zaokružen plan. Trebat će rezovi, ali i, kako čujemo, novih 650 milijuna kuna ulaganja kroz naredno petogodišnje restrukturiranje. Međutim, Kučan i njegov tim smatraju da je plan restrukturiranja »3. maja«, na čijim izmjenama i dopunama upravo rade, provediv i održiv. 

 Konačno bez gubitka

Privatizaciju s Uljanikom mogli bi zaključiti do proljeća

Jeste li u kontaktu s vrhom Uljanika?

  – Naravno da jesmo. Dosad smo se sastajali u okviru naših mjesečnih sastanaka koje imamo u Hrvatskoj brodogradnji-Jadranbrod, a obavili smo i sastanak u Puli gdje smo dogovorili u kojem pravcu treba napraviti potrebne izmjene i dopune našeg plana restrukturiranja. 

 Kada očekujete da bi mogli krenuti s prvim konkretnijim pregovorima i usuglašavanjima?

  – Očekujem da bi se to moglo dogoditi još u ovoj godini, odmah nakon što oni zaključe svoju dokapitalizaciju. Mi ćemo biti spremni. 

 Koliko bi to sve moglo potrajati?

  – Zasad ne vidim nekog ozbiljnijeg razloga da cijeli taj proces ne zaključimo do konca prvog kvartala iduće godine. 

– Bilanca jest sjajna budući da »3. maj« nakon dugo godina konačno više nema gubitak već pozitivu od 907 milijuna kuna. Sigurno je da nam ovakva bilanca uvelike olakšava poslovnu poziciju jer se možemo bolje prezentirati na tržištu nego što je to bio dosad slučaj, kad smo imali negativni temeljni kapital koji nije ulijevao povjerenje potencijalnim kupcima i bankama, odmah u uvodu Kučan je htio objasniti zašto je tako optimistično nastupio pred radnicima. 

 Kada ćete završiti novi program restrukturiranja brodogradilišta?

  – Ne radi se o novom planu već samo nadopuni postojećeg, kojeg je odobrila Europska komisija. Intervencije su nužne jer, naravno, naša današnja pozicija nije ista kao i prije tri godine, između ostalog, i po proizvodnom programu kojeg smo tada zamislili da ćemo ostvariti, ali se nije uspio realizirati. Bit će gotov početkom prosinca. 

 Sami kažete da se nisu ostvarile glavne postavke iz tog programa u kojem se održivost poslovanja, pokazalo se, zasnivala na brodovima koji se, eto, nisu ugovorili. Po čemu treba vjerovati da će sada biti drukčije?

Nemamo više ni jednog kredita

Koja je to »fantastična« bilanca na koju se stalno referirate? Koliko je »3. maj« u ovom trenutku, nakon što su prebijena dugovanja s državom, »očišćen« od svojih dubioza?

  – Sa 3,2 milijarde kuna, koliko smo dobili obeštećenje za sve naše isknjižene nekretnine, poput zemljišta i nekretnina unutar kruga brodogradilišta, zemljišta na Peškeri, zemljište i zgrade matuljskog TIBO-a, zemljišta i objekta na lokaciji Mučići te stanova i poslovnih prostora, uz još 1,3 milijarde kuna koje je država u rujnu ove godine preuzela u javni dug, »3. maj« je riješen svih kredita koji su bili pokriveni državnim jamstvima. S tih 4,5 milijardi kuna riješene su sve naše obaveze prema bankama. Naša je bilanca sada takva da umjesto nekadašnjeg gubitka iznad temeljnog kapitala, sada prikazujemo plus od 907 milijuna kuna. Zbog onih koji smatraju da je brodogradnja vreća bez dna za upumpavanje novca iz državnog proračuna, želim naglasiti da smo veći dio ove sanacije mi sami platili, našim nekretninama koje su prešle u vlasništvo države. Da smo kojim slučajem mogli te 3,2 milijarde kuna proknjižiti 2009. godine, mi bismo kao tvrtka izašli iz poteškoća. Svake godine mi smo, samo s osnova kamata na kredite, ostvarivali gubitak između 200 do 300 milijuna kuna. 

 Koliki su onda troškovi restrukturiranja? U rješenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja prije godinu dana navodilo se da se radi o devet milijardi kuna.

  – Primjenjena metodologija izračuna troškova restrukturiranja je čudna jer se neke stvari dvaput zaračunavaju. Zato želim govoriti o realnim troškovima, a oni iznose 5,8 milijardi kuna. Vlastiti doprinos društva s osnova naknade za izvlaštene nekretnine je 3,2 milijarde kuna. 

 Nakon ove računice koju ste izložili, recite konkretno – koliko će to »3. maj« i novi vlasnik morati uložiti tijekom petogodišnjeg restrukturiranja? 

  – Koliki će iznositi doprinos novog vlasnika utvrdit ćemo kroz dopunu programa restrukturiranja koji se još radi, no okvirno mogu reći da će se raditi o iznosu od oko 650 milijuna kuna. Ovdje moram naglasiti da kupac neće morati dati sav taj novac u kešu već je dovoljno da osigura avansne garancije za nove poslove, kao i kredite za financiranje novogradnji čime se njegov gotovinski iznos bitno smanjuje. 
 

  – Zato jer su u pitanju projekti o kojima već pregovaramo s potencijalnim naručiteljima i mogućim partnerima. Zato jer sada radimo značajan zaokret prema tržištu offshorea koje je minimalno osjetilo posljedice ove velike krize. Morate razumjeti da radimo i tražimo svoju šansu u situaciji u kojoj je ove godine u cijelom svijetu ugovoreno tek 808 brodova, što je za još trećinu manje nego godinu ranije. Na početku krize u svijetu je poslovalo 955 brodogradilišta, danas je opstalo njih 538. Europska brodogradnja još je i prije ove krize gubila utrku s azijskim konkurentima, prije svega Kinom, Korejom i Japanom koji su razvili svoju industriju upravo na brodogradnji, obilno je suportirajući državnim potporama. Danas u nove sile stasaju i Indija, Vijetnam, Filipini. Greška je europske, pa tako i hrvatske brodogradnje što nije pratila razvoj svjetske brodogradnje, što je zapravo izvezla svoju brodogradnju u zemlje Dalekog Istoka kojima danas apsolutno ne možemo konkurirati kod, uvjetno rečeno, klasičnih tipova brodova velike tonaže čelika. Naša su još jedina šansa specijalizirani brodovi i tržište offshore-a. Problem što svaka država offshore tretira kao strateški interes, pa je teško »upasti« na to tržište. 
 

Specijalni brodovi

Zašto mislite da biste mogli uspjeti?

  – Nastojat ćemo to prevladati time što se u tom poslu okrećemo prema tržištima s kojima smo nekad dosta radili, prije svega skandinavsko tržište, Rusija, ali i drugim zemljama koje okružuju naftom i plinom bogato Kaspijsko jezero, poput Azerbajdžana, u koji smo već isporučili veliku katamaransku dizalicu i za što ponovno imamo interesa s njihove strane, potom Kazahstan, Turkmenistan. Planiramo intenzivirati te kontakte s idućom delegacijom Vlade ili Hrvatske gospodarske komore koja će posjetiti te države.

Što to »3. maj« može ponuditi razvijenom tržištu Skandinavije? 

  – Na skandinavsko tržište planiramo ući kroz gradnju specijalnih brodova za istraživanje te opsluživanje naftnih i plinskih polja, ali spremni smo i na »ulaznicu« u kojoj bismo za njih radili djelomično opremljene brodske trupove. Njihov je offshore, naime, zatvoreni krug jer imaju svojeg brodovlasnika, domaću banku koja ga prati i, naravno, domaće brodogradilište koje završno oprema brod. Budući da time sebi osiguravaju jeftinu gradnju brodskog trupa izvan zemlje, uzmimo za primjer Norvešku, njihova brodogradilišta mogu poslovati bez gubitka. 

 A troškovi tegljenja tako poluzavršenog broda iz Jadrana prema Sjevenom moru, ne remete li tu vašu računicu?

  – Sigurno da transport ima utjecaj na cijenu, ali naše analize pokazuju da i uz takve uvjete možemo biti konkurentni na tom tržištu. Taj model suradnje Norvežani već primjenjuju s poljskim brodogradilištima. 

 Spomenuli ste nedavno i da razvijate jedan poseban projekt LNG brodova?

  – Da, to također radimo za skandinavsko tržište. Nedavno smo u Finskoj predstavili projekt tih LNG brodova. Riječ je specifičnim brodovima tog tipa koji bi iz jednog LNG terminala snadbjevali dislocirane manje terminale, takozvane plinske pumpne stanice. Radi se o LNG tankerima volumena oko 50 tisuća metara kubičnih, dužine ispod 200 metara. Trenutno kupac radi na studiji isplativosti projekta. Na skandinavskom, ali i ruskom tržištu nudimo i brodove za ulov i preradu ribe. Velika bi se šansa otvorila na ruskom tržištu kad bi došlo do potpisivanja međudržavnog ugovora jer Rusija treba velik broj ledolomaca, brodova-snabdjevača, platformi, »shuttle« tankera i sličnih novogradnji za eksploataciju nafte i plina u svom artičkom pojasu. Ruska brodogradilišta jesu moćna, ali potrebe su tolike da ne mogu izgraditi brodove za vlastite potrebe.

Završna analiza

Na skupu radnika kazali ste kako bi s planiranim proizvodnim programom ubuduće, umjesto dosadašnjeg maksimuma od 60 tisuća tona, obrađivali oko 30 tisuća tona čelika na godinu?

  – Da, i ja bih bio jako zadovoljan kad bismo to postigli u offshore-u jer bi se radilo o približno deset brodova veće dodane vrijednosti. 

»Toblerone« uz pravu cijenu ide u prodaju

Što će biti sa vašim motelom, popularnim »tobleroneom«? Ta zgrada je još uvijek u vlasništvu »3. maja«, kao i pripadajuće zemljište. Riječ je o vrlo atraktivnoj nekretnini na koju je hipoteku zbog neplaćanja komunalne naknade stavio Grad Rijeka.

  – Nije točno da Grad na toj nekretnini ima hipoteku. U jednom trenutku samo se raspravljalo da se na jednoj zemljišnoj čestici zbog komunalnog duga naše tvornice brodskih motora stavi hipoteka Grada, međutim, od toga se odustalo. 

 Koliki je dug?

  – Brodogradilište nema dugovanja s osnova komunalne naknade. Radi se samo o tvornici »Motori i dizalice« i u pitanju je osam milijuna kuna. 

 Dakle, što će biti s popularnim riječkim »tobleroneom«?

  – Nismo još odlučili, ali nije isključeno da ćemo ga, za pravu cijenu, prodati i tim novcem pokriti nešto od naših troškova restrukturiranja. 

Čekanja neizbježna

Zasad to rješavate preraspodjelom, no hoće li trećemajci uspjeti izbjeći slanja »na čekanje« zbog nedostatka posla?

  – Ne, nažalost. Bez obzira na dva aframax tankera za koje smo s domaćim brodarom potpisali predugovor i čije će se pitanje financiranja, očekujemo, uspjeti zaključiti do konca prvog kvartala iduće godine, mi višak slobodnih kapaciteta nećemo moći izbjeći. Ni uz ugovorene četiri i tri u opciji asfalt barže. Uz uvjet da se dogovori gradnja 20 novih tankerskih barži, o kojima razgovaramo s Wisbyjem, ali ovise o isporuci njihovog prvog asfalt-tankera, čekanje u trupu bi se značajno smanjilo. U protivnom, ljudi iz brodskog trupa morat će u siječnju koristiti godišnje odmore, a za dvjestotinjak ljudi taj će nedostatak posla potrajati tamo do ožujka ili travnja iduće godine. Tada krećemo u izradu sekcija za barže, ali će nam onda s isporukom posljednjeg »asfaltera« iz švedske serije, početkom ljeta, javiti nova rupa u pogonima opremanja broda koja će trajati nekoliko mjeseci.

Dvije ponude za MID

Tvornica »Motori i dizalice« u kojoj radi 356 zaposlenih prva je na listi za tu izdvojenu prodaju. Što to dobija i pruža zainteresirani kupac, austrijski Pewag, čiji je glavni biznis proizvodnja svih vrsta lanaca?

  – Austrijski kupac dao je ponudu koja vrijedi do konca ove godine. Oni su apsolutno zainteresirani i vide svoju šansu u nastavku proizvodnje brodskih motora i dizalica. Zanimljive su im proizvodne mogućnosti opreme kojom u tvornici motora raspolažu, budući da pokriva potrebe tržišta na kojem kupac radi, kao i tehnički ured za kojeg planiraju da bi postao nukleus razvoja njihove tvrtke. Moram reći da nam se javio i drugi investitor, jedna talijanska tvrtka koja je zainteresirana za MiD-ovu ljevaonicu za koju planiraju da bi je pretvorili u najveću kovačnicu u Europi sa 80 do 120 zaposlenih. 

 U okolnostima u kojima novih investicija u Hrvatskoj nema ni za lijek, što to onda motivira Pewag i Talijane da bi uložili u jednu trećemajski pogon koji je spojen pupčanom vrpcom na brodogradilište po svojem lokalitetu i ispremreženoj energetici? 

  – Ne bih rekao da smo neraskidivo vezani jer se i energetska mreža danas-sutra može rasplesti, treba samo pažljivo definirati što je predmet kupoprodajnog ugovora. A što se tiče njihovih motiva, mogu reći da su Austrijanci i Talijani jako dobro uočili našu prednost, a to je da s ovog lokaliteta proizvode vrlo lako mogu transportirati u svijet. Imamo 300-tonsku dizalicu, transportere i pristup brodovima odnosno našu luku, a i sama oprema MiD-a ima svoju vrijednost. 

 Prije prodaje moraju se »poravnati« svi gubici i obveze »Motora i dizalica«, kao i zbrinuti višak radnika. O kojim tu brojkama govorimo?

  – Ne mogu govoriti o potrebnim novcima jer je to predmet pregovora s Austrijancima. Plan zbrinjavanja radnika »Motora i dizalica« dostavili smo Zavodu za zapošljavanje, a ovih je dana popis ljudi koje treba zbrinuti dostavljen i resornom Ministarstvu gospodarstva. U pitanju je 144 radnika koji će se zbrinuti kao što to predviđa Kolektivni ugovor, a s čime je suglasno i Radničko vijeće te tvornice. 

 Kada planirate raspisati tender?

  – Odluku o tome donijet će nadležna ministarstva.

 Pitam vas to jer se šuška o nekakvih trideset posto zaposlenih u brodogradilištu koji se javljaju kao višak?

  – Još uvijek na tome radimo u programu restrukturiranja, tako da vam u ovom trenutku ništa decidirano o tome ne mogu reći. No, s obzirom na to da smo mi nekad zapošljavali i do 1.500 radnika kooperacije, a sada je to smanjeno na šestotinjak, broj proizvodnih radnika ne bi se trebao smanjiti za više od 10 posto, ali će zato broj režijskih radnika i službenika morati značajnije smanjiti. Hoće li to rezultirati s ukupno 20 ili 30 posto radnika manje, još radimo završne analize. 

 To znači da bi od sada njih 1.845 zaposlenih u brodogradilištu ostalo raditi njih manje od 1.500?

  – To znači da govorimo o 300 do 400 radnika koji će se pojaviti kao višak i oni će biti zbrinuti prema odredbama propisanim Kolektivnim ugovorom. 

 Odakle novac s obzirom da govorimo o otpremninama od 6.400 kuna po godini radnog staža?

  – U dogovoru s vlasnikom bit će neophodno osigurati sredstva kako je to i predviđeno planom restrukturiranja. 

 Kada ćete taj plan predočiti Radničkom vijeću?

  – Kao i program restrukturiranja, i plan zbrinjavanja viška radnika bit će gotov u prosincu i odmah to dajemo na raspravu u Radničko vijeće. 

 Restrukturiranje »3. maja« sada znači parcijalnu privatizaciju sporednih djelatnosti. U zasebnu privatizaciju idu tvornica »Motori i dizalice«, TIBO u Matuljima, kažete da je plan i »Ugostiteljstvo« i sadašnji STM, tvrtka-kćer koja je s 24 zaposlena upravljala nekretninama. To nije bilo u prvom planu, zašto sada?

  – Zato jer je to uvjet daljnjeg opstanka ovih tvrtki koje trebaju nove vlasnike koji će im osigurati i poslove i novac za nužna ulaganja u proizvodni proces. Europska brodogradnja razvija se tako da se brodogradilišta bave isključivo svojim core-businessom, što znači gradnjom brodova na »lego« principu.

Komentari

32
Morate biti prijavljeni ako želite ostaviti komentar. Prijavi se / Registriraj se
 • nada.jelinic#starcevic
  nada.jelinic#starcevic   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 15:26

  @glembay & co
  Danas sam poslijepodne na štandu, peticija za 3 .maj , ispred pošte,
  Ako ste šta dodjite u živo.

  • GLEMBAY
   GLEMBAY   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 19:37

   "Ako smo šta"-a vi iz PGS-a kao jeste (ne)što ?Svake 4 godine možda ?

  • F.Čabrijan
   F.Čabrijan   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 15:33

   @Nado.Šteta, ja sam već potpisao, tajnik mi je svjedok, a podvala bi bila potpisati dva puta.

 • pipo
  pipo   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 13:06

  Kucan nikad nije bio previse pametan, ali prije nego je dao ovakve izjave mora da se posteno napusio ljepila. A mozda je samo drmnuo koju previse? Sreca njegova da su Radolovic i Batelic u penziji jer bi ga smazali kao onu koktel hrenovku iako od cijele price sa Uljanikom nece na kraju biti nista. Ima Uljanik i svojih problema, samo mu jos trebaju ovakve budale. Iako u bilo kojoj nevjerojatnoj prici izmedju Uljanika i 3 maja, Kucan i ekipa lete prije nego se tinta na ugovoru osusila.
  Uglavnom, izjaviti ovakve stratosferske budalastine moze samo netko tko je siguran da za baljezganje nece odgovarati tj biti SDPeovac u Rijeci. Skandinavci, Off shore, LNG.... zna li ovaj covjek uopce o cemu govori????

  • optimist
   optimist   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 19:41

   On je za tebe Mrkopaljca bukvara,patriota i tu gamad tu superman,vanzemaljac.On je netko a vi gnjide glupe.Sto ste vi svi skupa postigli u zivotu.Vidi Cabrijana,zivi ko pracovjek, pustinjak,strasilo a kad citas komentare pomislis da je izgradio Rijeku i okolicu,nitko i nista.Od kuda vam pravo da komentirate i ogovarate nekoga koga ne poznate.Pravi Krvatski krscani,smece,nule,kruha gladni,propali moralno i matrijalno.I tako je Bog htio,ali ne onaj kome se molite.

  • Patriot
   Patriot   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 16:03

   Čovjek je vjerojatno otišao u kvasinu, a možda se i koji krak istraga konačno širi prema 3. maju ... Osobno, volio bi da ih Uljanik preuzme. Dobri radnici od toga mogu imati samo korist ...

  • F.Čabrijan
   F.Čabrijan   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 15:17

   @Patrit. Uzeo si mi riječ iz glave. Što ovaj Kučan priča. Ne daj da On predstavlja vlasnike,jer smo Mi svi vlasnici 3.Maja, ali smo pogrešne instalirali na vlast, a Oni imaju svoga posla i interesa, a njihov interes sad momentalno jest prevariti EU, ali i zaposlene u 3. Maju do iza lokalnih izbora. Koliko ono milijardi vredi pomorsko dobro i tko imenom i prezimenom ga je upisao u vlasništvo 3,Maja? Komu to Kučan prodaje?Koliko mu ono milijardi treba da se restrukturiraju? Pola manjka u državnom proračunu za 2013. godinu?

  • Moment Sile
   Moment Sile   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 14:57

   Eh ti Puležani svašta puše ali nisi loš.Ja inače volim Puležanke......

  • blitvakrumpir@yahoo.com   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 14:38

   Ma on ti je sada tek došao iz Singapura "East Coast & Overseas United".Voli jesti sendviče,a za večeru nećeš dobiti ništa!Jer nisi napravio onu maketu što smo se dogovorili,trubilo!
   Čuvaj se u Singapuru tamo te naguze ako i pušiš ljepilo.....Bolje se ti vrati u Uljanik i skupa sa Linardonom kontroliši brodski trup i da li je dovoljno mikrona naneseno.
   Zatvori prozor gledamo šta pišeš. Mi smo Borg.

  • Moment Sile
   Moment Sile   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 14:25

   Siniša?Šta se kod vas u Gorskom kotaru ljepilo puši?Svaka čast! To je neki novi moment,šta ga najprije osušiš ili onako sirovog?I kako puca?Piši malo o tome,klinci će se radovati!
   Odakle ti znaš starog Ruđera?

  • Patriot
   Patriot   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 13:18

   No, nije potpuno budalast, jer - primjećuje se - nije spomenta kooperacija za Grippen ...

  • Patriot
   Patriot   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 13:17

   Ružno je ljude komentirat po izgledu, no bojim se da ni ne izgleda previše pametno ...

 • Mrkopalj
  Mrkopalj   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 12:28

  Škver je dosta zahvalna tema, jer se preko njega zapravo prelama cijela slika ove vlade i žgadije koja je zasjela pa nas jebe a nemaju pojma zašto nas jebu. Zaključujem da to rade samo zato da osvete onim lopovima iz HDZ-a, zanemarujući da su tu zbog građana.
  A recimo da je kojim pukim slučajem na čelu ovog škvera neki ne daj bože HDZ-ovac već bi spizdili i sav bijes one neradničke žgadije i sindikata /lokalne UDBE koja radi za Linića i onog mamlaza od gradonačelnika/ i smijenili bi ga pod hitno, ili zatvorili kako bi lokalni idioti bez pameti i inteligencije mogli svršavati neko vrijeme dok im nebi kurci nabrekli ili im se usijale bradavice na sisama kada su u pitanju kučke koje denunciraju sve i svakoga pa makar to bio i vlastiti suprug na čelu ovog sranja od željeza koje strši ko one stare dizalice koje su skinuli sa riječkog gata.
  A ovaj kreten i SDP-ovski štakor sa slike, koji ne zna tko mu glavu nosi a kamoli što se treba napraviti, nije uopće na udaru. Jer SDP u Rijeci nema većeg idiota kojeg bi tamo instalirali. On je njihov pa onda nema veze jer glup, nesposoban ili što drugo. On je njihov i oni čvrsto drže škver a zapravo će spizditi one ljude u tom škveru koji pošteno rade, slušajući laži, živjeći u strahu za svoju i budućnost svoje djece. Ali za to SDP i vladajuću kliku boli kurac. Jer da se radi o Uljaniku onda bi dopili po pički odmah i reterirali za sve ono što se IDS-ovcima ne sviđa. međutim, vi koji serete ovdje stalno o škveru u uljepšanim tonovima računajući ovdje i novinare NL, nemate muda supraostaviti se bilo kome, a pogotovo ne pašćadi iz SDP koja jebe ovaj grad već 20 godina uzduž i poprijeko ko HDZ na državnoj razini. Zato, niste zaslužili ništa drugo nega da odete svi skupa i kurac u tom škveru a oni jadnici koji pošteno rade, ne mogu ništa jer su uvijek u manjini. Oni će se penjati za HTV na 300t dizalicu ko oni na Krku, e da bi se žgadija koja ovdje stalno sere skrivala iza njih da se ne bi vidjelo javno tko su oni zapravo. A onda će otići na listu kako bi uredno dobili novu sinekuru za svoje dugogodišnje denunciranje. I to je zapravo vaša slika i prilika. Sve ostalo, kako ga restrukturirati, pronaći nove poslove, obaviti tehnološku obnovu, spizditi na ulici jedno 1000 neradnika i administracije nije nikome niti u primisli. Stoga, jebite se zajedno s ovim Kućanom i dabogda vam on bio novi gradonačelnik a Begonja zamjenik!

  • blitvakrumpir@yahoo.com   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 15:24

   @mrkopalj
   E taj ti se zove Veljko.I da nigdje ne radi jer je dobio nogu u brodogradilištu Kraljevica,gdje je bio pomoćnik direktora ni manje ni više.Sa školom KV električara.Pa nisu ni mogli nego propasti.
   Možda su ga iz milosti uzeli oni iz Takale do.o.jer je s njima "popravljao"dizalice po škveru,pa ih je poslije ucjenjivao.Doslovce s nikim nije bio dobar,pa me jako čudi da se itko zauzima za njega.To može biti jedino on s tim sisama,mada nikad baš jako nije volio ženske,ako me razumiješ,ihihihihihihi.....

  • optimist
   optimist   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 15:07

   Bukvo,kad vredas ljude onda se najprije raspitaj o njima pa trabunjaj.Covjek nije u nikakvoj stranci za tvoju informaciju,niti je simpatizer komunjara niti ostalih.Covjek jednostavno radi svoj posao predano i odgovorno 15 sati na dan i za tvoju informaciju jako uspjesno.S obzirom da neznas ni ti niti ovi bolesnici ispod
   (sad se javlja i neka r(j)adnica, teska pacijentica )pravo stanje stvari,nego sto cujes u kaficu od bukvara kao sto si i sam ili u najboljem slucaju procitas u Novom Listu ( istog momenta zaboravis jer je to stivo za tebe prekomplicirano)probaj se suzdrzat od komentara ili komentiraj u birtiji sa svojim bukvarima.

  • Mrkopalj
   Mrkopalj   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 15:01

   blitvakrumpir@yahoo.com
   Jaka stvar kad su svi odreda bitange. Al, dobro, mislim na onog koji je bio sindikalac a glumio direktora ako se ne varam u Kraljevici. I koji je usput budi rečeno popalio 600.000 kn iz sindikalne kase!!!!!!!!

  • blitvakrumpir@yahoo.com   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 13:56

   Na kojeg Begonju misliš?Ima ih naime 3 brata....

 • F.Čabrijan
  F.Čabrijan   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 11:19

  Govori izvjesni Kučan: Na početku krize bilo je 955 brodogradilišta, a danas 538. Pa, ako ćemo onako iskreno 3.Maj je u krizi od 1990, jer mu je prestala mogućnost da živi od preprodaja deviza, tako da se slobodno može reći da 3.Maj kao brodogradilište ne postoji od tog vremena, postoje samo ljudi čija je egzistencija trajno dovedena u pitanje zbog NESPOSOBNIH ljudi koji vode 3.Maj sve ove godine. Konačno, i dokazivo koji se je to direktor iskazao a postao je direktor preko politike. Drug Kučan kaže: vlasnik će zbrinuti 450 radnika.
  Kad sam ja kao vlasnik firme i jedini zaposlen 1995. zatvorio firmu, na zavodu su rekli: Nemate pravo na naknadu jer ste bili vlasnik firme. Kučan je zastupnik vlasnika, a da li se njemu može uskratiti plaća što radi a nema rezultata, kao što ih nitko neće imati, jer 3.Maj je mrtav, i danas je samo gutač novaca.

 • optimist
  optimist   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 9:54

  Jeli ovo glasilo bolnice Lopaca a ovi komentari od njihovih pacijenata?Ajde Mrkopaljac pricaj o bukvama,pusti lim to je za tebe prekomplicirano.Sad ce THE BEST, specijalist za pomorstvo i brodogradnju ,pa procitaj pametan clanak.On klese brodove u Hercegovackom kamenu.Mozda udruzeni Mrkopalj i THE BEST mogu napravit novi proizvod,revoluciju u brodarstvu-brod od kamena i bukve.Mozda Cabrijan moze bit kapetan toga broda i on je iskusan u brodogradnji do metar i pol duzine.Glembay tehnicki direktor bi bila izvrsna kombinacija,a blitvakompir ce zamjenit Kucana ili sef proizvodnje motora.Veliko iskustvo u voznji kamiona,a to su dobre predispozicije.Silan je to potencilal iz Lopace ali ga nitko ne prepoznaje na srecu Krvata

  • F.Čabrijan
   F.Čabrijan   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 15:29

   @Optimist.Pitanje za Tebe: Na osnovu kojih si činjenica optimist da podržavaš One koji idu u pogrešnom smjeru? Ako Te činjenice ne zanimaju, možda imaš direktnu financijsku korist od istih? Ili u najgorem slučaju nije valjda da misliš da ova klapa na vlasti ide ideološki dobro?

  • blitvakrumpir@yahoo.com   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 13:58

   Ovo je čisti tok svijesti.Kao u Očekivanju Godoa,misao samo teče lako,kao proljev.....

  • GLEMBAY
   GLEMBAY   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 10:19

   @optimist. Doista-imaš neku misao ili čekaš da ti je kažu u pauzi između dvije sindikalne kavice ?

  • GLEMBAY
   GLEMBAY   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 10:18

   @optimist. Doista-imaš neku misao ili čekaš da ti je kažu u pauzi između dvije sindikalne kavice ?

  • radnica
   radnica   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 10:11

   Što si točno htjela reći?

 • Marinri
  Marinri   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 9:52

  Gospodine Kučan, za dobrobit 3 Maja - restrukturiranje je nužno. Ponajviše u kadrovskoj politici. Režija je (uz nedostatak posla) najveći problem. Ako treba, iznajmite vrhunske human resources stručnjake koji bi Vam mogli pomoći pri kadroviranju. Samo par primjera; dovoljno Vam je jedan režijski radnik na 50 proizvodih. Zašto poslovođe moraju imati tajnice??? Zašto odjeli imaju po 5,6 radnika a to sve može raditi jedan zaposlenik? Tehničku službu dati u outsourcing. Rješenje je i u kooperaciji - oni su nužni za poslove obrade metala (brušenje, zavarivanje, cjevarija, brodomonterski poslovi, čistači, sačmari, ravnači, žljebači itd.). Potpuno je nebitan broj kooperacije jer kada ima posla oni rade, a kada nema ne rade. Dakle oni nisu na troškak 3 Maja kada nema posla. Puno sreće!

  • radnica
   radnica   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 10:12

   A INIS im je već davno u outsorcingu, a "zaposlenici" se bave nadziranjem mailova članova Uprave i Sindikata!

 • Mrkopalj
  Mrkopalj   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 9:38

  Jel to novinar intervjuirao Nadu ili generalnog direktora? Ovako ona sere na ovom portalu.

  • radnica
   radnica   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 12:27

   Očito je nada dobila po pi.....,pa manje gnoji!

 • thinker
  thinker   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 9:23

  Kučan je podgrijana juha! Nikad se nije iskazao, pa ne znam zašto bi, ovaj treći put. Krpelj na bolesnoj kravi!

 • blitvakrumpir@yahoo.com   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 9:21

  Panika u redovima!Usrao se Kučan da će doći Uljanikovci,jer je on prvi na redu.Kakvo zbrinjavanje,kakve gluposti,pa te priče se čuju već godinama i nikad ništa,jedino tko ode prirodnim odljevom.
  Obeštečenje za isknjižene nekretnine?Skandinavsko tržište? Ne mogu vjerovati što taj čovjek priča.I to je direktor?Katastrofa. Misli ako je Čačić otišao da će mu netko drugi dati lovu?Odakle Uljaniku 650 milijuna kuna za restuktruriranje 3 maja kad ni samo nemaju posla i šalju ljude kući.Njihova tvornica motora nema u šta ugrađivati motore jer nema posla.
  Letiš moj Kučane, čim dođu Uljanikovci, imaju oni takvih direktora koliko hoćeš!

 • Blues
  Blues   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 9:20

  I on se bolje razumije u provizije nego u brodogradnju i više su se njima bavili nego brodogradnjom, zato su i dogurali do tuda.

 • GLEMBAY
  GLEMBAY   Objavljeno: 21. studenog 2012. u 9:20

  Kakva divna bajka,posebice ovo s državnim jamstvima,koja su kao rukom odnešena na osnovi izmišljene naknade brodogradilištima (Kraljevici i 3.Maju) za pomorsko dobro i isknjižene nekretnine.3,2 milijarde kuna je papir kojim je država k'o fol prebila jamstva i uzela ih sebi na grbaču,baš kao i 1,2 milijarrde,dakle ukupno 4,4 milijarde kuna za 3.maj.Primjerice,to je suma s kojom bi se riješila većina problema zdravstva i sagradili potpuno novi KBC-i u čitavoj Hrvatskoj,samo znanja radi.Uz to,ovaj broj od 450 ljudi je nerealan,po svim analizama,gdje je polovica radnika zapravo administrativci.Ako se želi dobro 3.maju ,onda će ostati najviše 1000 ljudi,ostale ćate ća,neka ULJANIK organizira otusourcing knigovodstvo,pravna služba ne treba,a odvjetnici se angažiraju na fiksnom principu.