Utorak, 31. ožujka 2015.

O studentima u Rijeci svaki dan brine 20 kuhara i pet slastičara

Od nekada jedinog »Indeksa«, Studentski je centar samo u nekoliko godina izrastao u lanac studenstkih restorana na čelu s onim u Kampusu. U kuhinji pet do šest puta većoj od one u »Indeksu«, opreml...


Pročitajte u: Rijeka