Srijeda, 26. studenog 2014.

50 godina riječkog modela profesionalne rehabilitacije za osobe s invaliditetom

Pedeset godina riječkog modela profesionalne rehabilitacije, koji je počeo 1964. osnivanjem zaštitne radionice za profesionalnu rehabilitaciju Brodogradilišta 3. maj, obilježeno je u utorak u riječ...