Srijeda, 1. travnja 2015.

Kajin: Referendum o kompostani treba održati s parlamentarnim izborima

Kajin drži i da je referendumsko pitanje koje bi glasilo: "Jeste li za izgradnju kompostane u poduzetničkoj zoni 'Mala Huba' 2?" pogrešno jer ne definira da se radi o lokalnoj kompostani,...