Grad: Rijeka (DHMZ)
Danas: 23° 4
Sutra: 23° 23° 4
12. prosinca 2019.
"Oštija"

Glumci i glazbenici na Crekvini oživljavaju aforizme Primorja i Kvarnera

Foto: DINKO BAZULIĆ
Foto: DINKO BAZULIĆ
Autor:
Objavljeno: 19. srpanj 2019. u 10:18 2019-07-19T10:18:51+02:00

RIJEKA - U sklopu Kastafskog kulturnog leta ove će nedjelje na Crekvini biti premijerno izvedena »Oštija...«, glazbeno-scenska predstava glumaca amatera i glazbenika profesionalaca prožeta glazbenim brojevima i simpatičnom konverzacijom u kojoj se oživljavaju stari domaći aforizmi Primorja i Kvarnera. Predstava je zamišljena kao interakcija između snimljenih videoklipova i žive konverzacije popraćene glazbenim brojevima sudionika predstave. U predstavi sudjeluju: Zoran Kinkela Mežnjar, Damjan Grbac, Andy Cech, Zoran Ravnić, Dražen Turina Šajeta, Duško Jeličić Dule, Mario Lipovšek Battifiaca i Irena Grdinić.
Inicijator predstave cijenjeni je kastavski jazz glazbenik Damjan Grbac koji nam je otkrio sve o projektu. S obzirom na to da je veliki zaljubljenik u domaću besedu, a i sama predstava ističe ljepotu čakavskog dijalekta, bilo je logično da i ovaj intervju bude na čakavskom.

Po čigovoj ideje je nastala glazbeno-scenska predstava »Oštija«?

Grbac: Počel san skupjat domaći aforizmi pa san jih zapiševal, onda san mislel storit zvučnu snimku. Našli smo se na kraje Andy, Mežnjar, Zoran, Šajeta i ja pa smo odlučili da ćemo storit filmići va keh će aforizmi zaživet. Tako je i bilo i storili smo tri serijali filmić. Već smo delali na projekte neko vreme, snimili smo nekoliko filmić i onda su se Andy Cech i Zoran Ravnić spametili da bi bilo dobro da se stori predstava va koj bi se i u živo prestavjalo nekoliko teh skeči z domaćemi izreki. Čin su nan drugen to rekli, zajeno smo se ćapali dela i počeli zapiševat se ideji ke su nan padale na pamet. Užali smo se nać i zapiševat se bedastoće ke smo povedali. Zajedin smo se spametili Kastafskega kulturnega leta kade bimo mogli storit predstavu. Grad Kastav je s nami od početka i rabimo njin zahvalit ča su podržali našu ideju »Oživljavanje stareh aforizmi« i ča smo na račun tega na kraje storili i predstavu.

Sega će bit va predstave

Kako je zamišjena, ča nan prnaša?

Ravnić: Sega će bit va predstave, od filmići, glumci, muziki... Uteli smo da kroz video filmići prestavimo i uživo taj naš projekt. Imet ćemo prvi put prestavljanje teh filmići na velen ekrane kade će se prikazat si keh smo do sada storili. Onda ćemo imet uživo odglumjeneh više skeči kade će glumit glavna ekipa, a i gosti će se prestavit va glumačken dele svojmi štorijami. Šajeta će se to skupa vodit i posložit na samoj predstave. Mi smo si skupa va muzike pa ćemo imet i čuda lepeh pjesam ke ćemo sost skupa z Duleton, Šajetun, Marioton i Irenun.

Va prestave oživjavate puno mudreh izreki Primorja i Kvarnera. Kad ste jih počeli skupjat i koliko ste jih dosad zbrali?

Cech: Domaće izreki ili aforizmi su jako interesantni aš se pojavjuju samo va čakavštine kade imaju svoje mesto. Treba reć da kada se aforizam zreče va nekoj prilike al štorije, onda dobije mesto kade on zaživeje, a to more bit va sakakoveh situacijah, ne samo va jenoj. Baš radi tega smo va filmićeh i va prestave oteli da se oni prestave va nekoj govornoj situacije i da jih pokažemo na tisti način aš ako jih čitamo samo na harte, nimaju baš neku težinu i čuda njih, puno puti, ne znači baš niš.
Grbac: Broj aforizmi je se veći i veći. Skupjal san jih i zapiševal va prilike kade san jih čul i kad su oni bili zrečeni. Našal san jušto tako dosta zapisaneh va Zbornike Kastafštini i va razneh domaćeh izdanjeh, al ipak su mi najdraži oni keh san imel priliku čut uživo.

Zač »Oštija...«?

Grbac: Naziv »Oštija...« je isto tako prišal spontano aš san ja viber grupu tako nazval. Sami ti naši filmići i prestava su iznenadili sakega kemu smo jih pokazali pa zato ča je službena definicija besedi oštija »riječ kojom se u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u nekom stvarnom kontekstu izražava nevjerica ili iznenađenje«, stavili smo tu besedu kot naziv predstavi.

Kulturno umjetnička kumpanija

Ka izreka van je najdraža?

Grbac: Puno jih je jako dobreh i interesantneh, al ipak, mane je najdraža: Za kumpaniju da se j’ i pop oženil.

Va prestave sudjeluju: Zoran Kinkela Mežnjar, Damjan Grbac, Andy Cech, Zoran Ravnić, Dražen Turina Šajeta, Duško Jeličić Dule, Mario Lipovšek Battifiaca i Irena Grdinić. Ki ima ku »ulogu«?

Šajeta: Mi smo se nazvali Kulturno umjetnička kumpanija ili skraćeno KUK tako da saki od nas ima neku ulogu, al uloga ni stalna. Ne moremo reć da saki ima jenu ulogu al da glumi nekega posebnega lika. Se smo storili kot kumpanija i nijedanput nan ni bilo va interese da gledamo to kot promociju al zaslužak, nego smo se storili va jenen velen zajedništven i druženjen. Celi projekt je zajednička improvizacija radi ke je prišlo do puno spontaneh trenutki ki su glavni za ovo ča delamo. Naši dragi prijatelji, Duško Jeličić-Dule, Mario Lipovšek Battifiaca i Irena Grdinić su nan pomogli i sebe stavili va našu štoriju. I glumili su, i dali su del sebe ča ćemo imet priliku videt i va prestave, na filmićeh i uživo.

Imate va plane ovu prestavu pokazat i pokle premijeri na KKL-e?

Mežnjar: Kako je počelo, mislimo da bimo i daje to prestavjali. Kastafsko kulturno leto nan je dalo priliku za premijeru i velo njin hvala na ten, a za daje ćemo videt, aš je puno zainteresiraneh i moramo to posložit da na kraje imamo ča više prestavi. Jako je važno da s ten promoviramo čakavštinu i njiju lepotu, a z oven projekton imamo i priliku za to.

Novi list pratite putem aplikacija za Android, iPhone/iPad ili Windows Phone.